สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1543 ราย
สถิติการเข้าใช้ 201273 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
241
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
242
ต.ขัวมุง  อ.สารภี
243
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
244
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
245
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
246
ต.เมืองก๋าย  อ.แม่แตง
247
ต.สันป่ายาง  อ.แม่แตง
248
ต.โหล่งขอด  อ.พร้าว
249
ต.สันกำแพง  อ.สันกำแพง
250
ต.บวกค้าง  อ.สันกำแพง
251
ต.ริมเหนือ  อ.แม่ริม
252
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
253
ต.ดอยแก้ว  อ.จอมทอง
254
ต.โปงทุ่ง  อ.ดอยเต่า
255
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
256
ต.แม่งอน  อ.ฝาง
257
ต.แม่งอน  อ.ฝาง
258
ต.แม่โป่ง  อ.ดอยสะเก็ด
259
ต.แม่หอพระ  อ.แม่แตง
260
ต.ท่าตอน  อ.แม่อาย
261
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
262
ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง
263
ต.ฮอด  อ.ฮอด
264
ต.หางดง  อ.ฮอด
265
ต.แม่อาย  อ.แม่อาย
266
ต.แม่สูน  อ.ฝาง
267
ต.บ้านเป้า  อ.แม่แตง
268
ต.ทรายมูล  อ.สันกำแพง
269
ต.บ่อแก้ว  อ.สะเมิง
270
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.