สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1569 ราย
สถิติการเข้าใช้ 241073 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
241
ต.เมืองเล็น  อ.สันทราย
242
ต.น้ำแพร่  อ.พร้าว
243
ต.แม่แฝกใหม่  อ.สันทราย
244
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
245
ต.บ้านจันทร์  อ.แม่แจ่ม
246
ต.ป่าตุ้ม  อ.พร้าว
247
ต.บงตัน  อ.ดอยเต่า
248
ต.ปิงโค้ง  อ.เชียงดาว
249
ต.สันปูเลย  อ.ดอยสะเก็ด
250
ต.สบโขง  อ.อมก๋อย
251
ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง
252
ต.สันกลาง  อ.สันป่าตอง
253
ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง
254
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
255
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
256
ต.หนองควาย  อ.หางดง
257
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
258
ต.ขุนคง  อ.หางดง
259
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
260
ต.สง่าบ้าน  อ.ดอยสะเก็ด
261
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
262
ต.สารภี  อ.สารภี
263
ต.หางดง  อ.หางดง
264
ต.แม่งอน  อ.ฝาง
265
ต.สันผีเสื้อ  อ.เมืองเชียงใหม่
266
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
267
ต.สันทรายหลวง  อ.สันทราย
268
ต.สันทราย  อ.สารภี
269
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
270
ต.บ้านทับ  อ.แม่แจ่ม
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.