สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1557 ราย
สถิติการเข้าใช้ 220529 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
241
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
242
ต.ช่อแล  อ.แม่แตง
243
ต.แม่สอย  อ.จอมทอง
244
ต.ขุนคง  อ.หางดง
245
ต.เวียง  อ.ฝาง
246
ต.หางดง  อ.ฮอด
247
ต.ปางหินฝน  อ.แม่แจ่ม
248
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
249
ต.ดอยเต่า  อ.ดอยเต่า
250
ต.หนองบัว  อ.ไชยปราการ
251
ต.เปียงหลวง  อ.เวียงแหง
252
ต.ขุนคง  อ.หางดง
253
ต.สันต้นหมื้อ  อ.แม่อาย
254
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
255
ต.บ้านสหกรณ์  กิ่งอ.แม่ออน
256
ต.บ้านช้าง  อ.แม่แตง
257
ต.แม่งอน  อ.ฝาง
258
ต.ออนกลาง  กิ่งอ.แม่ออน
259
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
260
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
261
ต.แม่ปั๋ง  อ.พร้าว
262
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
263
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
264
ต.หายยา  อ.เมืองเชียงใหม่
265
ต.เทพเสด็จ  อ.ดอยสะเก็ด
266
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
267
ต.ท่าศาลา  อ.เมืองเชียงใหม่
268
ต.สันทราย  อ.ฝาง
269
ต.ยั้งเมิน  อ.สะเมิง
270
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.