สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1550 ราย
สถิติการเข้าใช้ 212794 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
241
ต.สันกลาง  อ.สันกำแพง
242
ต.แม่ทา  กิ่งอ.แม่ออน
243
ต.ดอยแก้ว  อ.จอมทอง
244
ต.แม่เหียะ  อ.เมืองเชียงใหม่
245
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด
246
ต.ออนกลาง  กิ่งอ.แม่ออน
247
ต.มืดกา  อ.ดอยเต่า
248
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
249
ต.โป่งน้ำร้อน  อ.ฝาง
250
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
251
ต.หนองผึ้ง  อ.สารภี
252
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
253
ต.ดอนแก้ว  อ.สารภี
254
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
255
ต.บงตัน  อ.ดอยเต่า
256
ต.หารแก้ว  อ.หางดง
257
ต.โปงทุ่ง  อ.ดอยเต่า
258
ต.ยั้งเมิน  อ.สะเมิง
259
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
260
ต.บ้านแอ่น  อ.ดอยเต่า
261
ต.สันทราย  อ.พร้าว
262
ต.แม่หอพระ  อ.แม่แตง
263
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
264
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
265
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
266
ต.ช้างม่อย  อ.เมืองเชียงใหม่
267
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
268
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
269
ต.สันปูเลย  อ.ดอยสะเก็ด
270
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.