สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1505 ราย
สถิติการเข้าใช้ 190993 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
241
ต.หนองผึ้ง  อ.สารภี
242
ต.แม่สอย  อ.จอมทอง
243
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
244
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
245
ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย
246
ต.บ้านทับ  อ.แม่แจ่ม
247
ต.ช่างเคิ่ง  อ.แม่แจ่ม
248
ต.ไชยสถาน  อ.สารภี
249
ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง
250
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
251
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
252
ต.หนองตอง  อ.หางดง
253
ต.สันทรายหลวง  อ.สันทราย
254
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
255
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
256
ต.สันป่ายาง  อ.แม่แตง
257
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
258
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
259
ต.หนองหาร  อ.สันทราย
260
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย
261
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
262
ต.ทุ่งหลวง  อ.พร้าว
263
ต.หางดง  อ.ฮอด
264
ต.ปางหินฝน  อ.แม่แจ่ม
265
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
266
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
267
ต.แม่คือ  อ.ดอยสะเก็ด
268
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
269
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
270
ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.