สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1,716 ราย
สถิติการเข้าใช้ 306,520 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
241
ต.สันทราย  อ.พร้าว
242
ต.ป่าเมี่ยง  อ.ดอยสะเก็ด
243
ต.แม่ตื่น  อ.อมก๋อย
244
ต.ท่าวังพร้าว  อ.สันป่าตอง
245
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
246
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
247
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
248
ต.บ้านสหกรณ์  กิ่งอ.แม่ออน
249
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
250
ต.บวกค้าง  อ.สันกำแพง
251
ต.มะขามหลวง  อ.สันป่าตอง
252
ต.กื้ดช้าง  อ.แม่แตง
253
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
254
ต.บวกค้าง  อ.สันกำแพง
255
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด
256
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
257
ต.พระสิงห์  อ.เมืองเชียงใหม่
258
ต.แม่นาวาง  อ.แม่อาย
259
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
260
ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง
261
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
262
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
263
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
264
ต.หายยา  อ.เมืองเชียงใหม่
265
ต.ห้วยทราย  อ.แม่ริม
266
ต.สำราญราษฎร์  อ.ดอยสะเก็ด
267
ต.แม่สอย  อ.จอมทอง
268
ต.นาคอเรือ  อ.ฮอด
269
ต.หนองตอง  อ.หางดง
270
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.