สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1547 ราย
สถิติการเข้าใช้ 207335 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
241
ต.ฮอด  อ.ฮอด
242
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
243
ต.หายยา  อ.เมืองเชียงใหม่
244
ต.กื้ดช้าง  อ.แม่แตง
245
ต.ช้างม่อย  อ.เมืองเชียงใหม่
246
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม
247
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
248
ต.ท่าเดื่อ  อ.ดอยเต่า
249
ต.สันทราย  อ.พร้าว
250
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
251
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
252
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด
253
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
254
ต.บ้านทับ  อ.แม่แจ่ม
255
ต.หนองบัว  อ.ไชยปราการ
256
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
257
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
258
ต.หนองป่าครั่ง  อ.เมืองเชียงใหม่
259
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
260
ต.แม่โป่ง  อ.ดอยสะเก็ด
261
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
262
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
263
ต.ม่อนปิ่น  อ.ฝาง
264
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม
265
ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วาง
266
ต.เหมืองแก้ว  อ.แม่ริม
267
ต.ม่อนจอง  อ.อมก๋อย
268
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
269
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
270
ต.หนองหาร  อ.สันทราย
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.