สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5958 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
241
ต.มืดกา  อ.ดอยเต่า
242
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
243
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
244
ต.สันทราย  อ.สารภี
245
ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
246
ต.หางดง  อ.ฮอด
247
ต.ป่าแดด  อ.เมืองเชียงใหม่
248
ต.สันกำแพง  อ.สันกำแพง
249
ต.หางดง  อ.ฮอด
250
ต.ทรายมูล  อ.สันกำแพง
251
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
252
ต.แม่เหียะ  อ.เมืองเชียงใหม่
253
ต.ยางเปียง  อ.อมก๋อย
254
ต.บ่อสลี  อ.ฮอด
255
ต.หนองบัว  อ.ไชยปราการ
256
ต.สันนาเม็ง  อ.สันทราย
257
ต.ท่าตอน  อ.แม่อาย
258
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
259
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย
260
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
261
ต.กื้ดช้าง  อ.แม่แตง
262
ต.แม่คือ  อ.ดอยสะเก็ด
263
ต.สันผีเสื้อ  อ.เมืองเชียงใหม่
264
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
265
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
266
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
267
ต.มืดกา  อ.ดอยเต่า
268
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย
269
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
270
ต.แม่ปั๋ง  อ.พร้าว
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.