สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1547 ราย
สถิติการเข้าใช้ 207335 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
5941
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
5942
ต.สันกำแพง  อ.สันกำแพง
5943
ต.แม่ปั๋ง  อ.พร้าว
5944
ต.ออนใต้  อ.สันกำแพง
5945
ต.หางดง  อ.ฮอด
5946
ต.มะขุนหวาน  อ.สันป่าตอง
5947
ต.แม่แฝกใหม่  อ.สันทราย
5948
ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง
5949
ต.หารแก้ว  อ.หางดง
5950
ต.เหมืองแก้ว  อ.แม่ริม
5951
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
5952
ต.แม่ปั๋ง  อ.พร้าว
5953
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
5954
ต.เมืองก๋าย  อ.แม่แตง
5955
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
5956
ต.แม่นาวาง  อ.แม่อาย
5957
ต.บ่อแก้ว  อ.สะเมิง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.