สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1505 ราย
สถิติการเข้าใช้ 190993 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
5941
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
5942
ต.บ้านสหกรณ์  กิ่งอ.แม่ออน
5943
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
5944
ต.ออนเหนือ  กิ่งอ.แม่ออน
5945
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
5946
ต.สันติสุข  กิ่งอ.ดอยหล่อ
5947
ต.ไชยสถาน  อ.สารภี
5948
ต.กองแขก  อ.แม่แจ่ม
5949
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
5950
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
5951
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
5952
ต.ดอนแก้ว  อ.สารภี
5953
ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว
5954
ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง
5955
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
5956
ต.สันปูเลย  อ.ดอยสะเก็ด
5957
ต.โปงทุ่ง  อ.ดอยเต่า
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.