สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1550 ราย
สถิติการเข้าใช้ 212794 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
5941
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
5942
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
5943
ต.ม่อนจอง  อ.อมก๋อย
5944
ต.สันทราย  อ.สารภี
5945
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
5946
ต.บ้านปง  อ.หางดง
5947
ต.แม่นาวาง  อ.แม่อาย
5948
ต.สารภี  อ.สารภี
5949
ต.แม่ตื่น  อ.อมก๋อย
5950
ต.ริมเหนือ  อ.แม่ริม
5951
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
5952
ต.โหล่งขอด  อ.พร้าว
5953
ต.เมืองเล็น  อ.สันทราย
5954
ต.เมืองเล็น  อ.สันทราย
5955
ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วาง
5956
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
5957
ต.เทพเสด็จ  อ.ดอยสะเก็ด
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.