สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1569 ราย
สถิติการเข้าใช้ 241073 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
5941
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
5942
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
5943
ต.บ้านทับ  อ.แม่แจ่ม
5944
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
5945
ต.บ้านตาล  อ.ฮอด
5946
ต.สำราญราษฎร์  อ.ดอยสะเก็ด
5947
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
5948
ต.ขัวมุง  อ.สารภี
5949
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
5950
ต.สันติสุข  กิ่งอ.ดอยหล่อ
5951
ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
5952
ต.บวกค้าง  อ.สันกำแพง
5953
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
5954
ต.เมืองนะ  อ.เชียงดาว
5955
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
5956
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
5957
ต.ริมใต้  อ.แม่ริม
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.