สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1543 ราย
สถิติการเข้าใช้ 201278 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
5941
ต.สันทรายน้อย  อ.สันทราย
5942
ต.แม่งอน  อ.ฝาง
5943
ต.ช่างเคิ่ง  อ.แม่แจ่ม
5944
ต.บ่อแก้ว  อ.สะเมิง
5945
ต.เมืองเล็น  อ.สันทราย
5946
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
5947
ต.บ้านช้าง  อ.แม่แตง
5948
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
5949
ต.หนองควาย  อ.หางดง
5950
ต.บ้านแอ่น  อ.ดอยเต่า
5951
ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง
5952
ต.สันป่าเปา  อ.สันทราย
5953
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
5954
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
5955
ต.กองแขก  อ.แม่แจ่ม
5956
ต.หนองผึ้ง  อ.สารภี
5957
ต.ฮอด  อ.ฮอด
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.