สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5958 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
5941
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
5942
ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย
5943
ต.สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง
5944
ต.ช้างม่อย  อ.เมืองเชียงใหม่
5945
ต.แม่สา  อ.แม่ริม
5946
ต.บวกค้าง  อ.สันกำแพง
5947
ต.แม่สูน  อ.ฝาง
5948
ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย
5949
ต.ปางหินฝน  อ.แม่แจ่ม
5950
ต.แม่โป่ง  อ.ดอยสะเก็ด
5951
ต.หนองควาย  อ.หางดง
5952
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
5953
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
5954
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
5955
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
5956
ต.ห้วยทราย  อ.แม่ริม
5957
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
5958
ต.ไชยสถาน  อ.สารภี
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.