สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1557 ราย
สถิติการเข้าใช้ 220736 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
5941
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม
5942
ต.แม่ตื่น  อ.อมก๋อย
5943
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
5944
ต.หนองควาย  อ.หางดง
5945
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
5946
ต.สันมหาพน  อ.แม่แตง
5947
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
5948
ต.ออนกลาง  กิ่งอ.แม่ออน
5949
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
5950
ต.แม่แวน  อ.พร้าว
5951
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
5952
ต.ป่าลาน  อ.ดอยสะเก็ด
5953
ต.ปิงโค้ง  อ.เชียงดาว
5954
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
5955
ต.ป่าเมี่ยง  อ.ดอยสะเก็ด
5956
ต.แม่สอย  อ.จอมทอง
5957
ต.ท่าตอน  อ.แม่อาย
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.