สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1505 ราย
สถิติการเข้าใช้ 190993 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
481
ต.บ้านตาล  อ.ฮอด
482
ต.น้ำแพร่  อ.พร้าว
483
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
484
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
485
ต.สันมหาพน  อ.แม่แตง
486
ต.แม่โป่ง  อ.ดอยสะเก็ด
487
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
488
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
489
ต.สันกำแพง  อ.สันกำแพง
490
ต.เมืองก๋าย  อ.แม่แตง
491
ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วาง
492
ต.สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง
493
ต.แม่ตื่น  อ.อมก๋อย
494
ต.หนองหอย  อ.เมืองเชียงใหม่
495
ต.ไชยสถาน  อ.สารภี
496
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
497
ต.ยั้งเมิน  อ.สะเมิง
498
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
499
ต.บ้านปง  อ.หางดง
500
ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด
501
ต.บ้านตาล  อ.ฮอด
502
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
503
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
504
ต.ลวงเหนือ  อ.ดอยสะเก็ด
505
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
506
ต.โหล่งขอด  อ.พร้าว
507
ต.มะขุนหวาน  อ.สันป่าตอง
508
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
509
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
510
ต.หารแก้ว  อ.หางดง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.