สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1557 ราย
สถิติการเข้าใช้ 224776 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
481
ต.แม่แวน  อ.พร้าว
482
ต.ทุ่งข้าวพวง  อ.เชียงดาว
483
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
484
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
485
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
486
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
487
ต.ท่าตอน  อ.แม่อาย
488
ต.แม่แฝกใหม่  อ.สันทราย
489
ต.มืดกา  อ.ดอยเต่า
490
ต.สันกำแพง  อ.สันกำแพง
491
ต.นาคอเรือ  อ.ฮอด
492
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
493
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
494
ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง
495
ต.หนองป่าครั่ง  อ.เมืองเชียงใหม่
496
ต.สบแม่ข่า  อ.หางดง
497
ต.บ้านโป่ง  อ.พร้าว
498
ต.แม่โป่ง  อ.ดอยสะเก็ด
499
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
500
ต.ขัวมุง  อ.สารภี
501
ต.ริมใต้  อ.แม่ริม
502
ต.ป่าเมี่ยง  อ.ดอยสะเก็ด
503
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย
504
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
505
ต.หางดง  อ.ฮอด
506
ต.ท่าศาลา  อ.เมืองเชียงใหม่
507
ต.แม่ปั๋ง  อ.พร้าว
508
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
509
ต.สำราญราษฎร์  อ.ดอยสะเก็ด
510
ต.แม่ศึก  อ.แม่แจ่ม
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.