สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1547 ราย
สถิติการเข้าใช้ 207378 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
481
ต.สันทราย  อ.สารภี
482
ต.บ้านปง  อ.หางดง
483
ต.แม่ปั๋ง  อ.พร้าว
484
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
485
ต.แม่นาวาง  อ.แม่อาย
486
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
487
ต.ช้างม่อย  อ.เมืองเชียงใหม่
488
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
489
ต.แม่คะ  อ.ฝาง
490
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
491
ต.มะขุนหวาน  อ.สันป่าตอง
492
ต.เขื่อนผาก  อ.พร้าว
493
ต.สันกลาง  อ.สันป่าตอง
494
ต.เวียง  อ.ฝาง
495
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
496
ต.สันป่ายาง  อ.แม่แตง
497
ต.สันทราย  อ.สารภี
498
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
499
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
500
ต.บ้านหลวง  อ.แม่อาย
501
ต.เมืองนะ  อ.เชียงดาว
502
ต.แม่นาวาง  อ.แม่อาย
503
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
504
ต.แม่สูน  อ.ฝาง
505
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย
506
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
507
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
508
ต.แม่ศึก  อ.แม่แจ่ม
509
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
510
ต.แม่ตื่น  อ.อมก๋อย
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.