สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1567 ราย
สถิติการเข้าใช้ 240550 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
481
ต.ขุนคง  อ.หางดง
482
ต.หนองควาย  อ.หางดง
483
ต.สำราญราษฎร์  อ.ดอยสะเก็ด
484
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
485
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
486
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
487
ต.ป่าตุ้ม  อ.พร้าว
488
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
489
ต.ป่าไหน่  อ.พร้าว
490
ต.วัดเกต  อ.เมืองเชียงใหม่
491
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
492
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
493
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
494
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
495
ต.สันทราย  อ.พร้าว
496
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
497
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
498
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
499
ต.พระสิงห์  อ.เมืองเชียงใหม่
500
ต.ขัวมุง  อ.สารภี
501
ต.แม่สา  อ.แม่ริม
502
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
503
ต.บ้านปง  อ.หางดง
504
ต.สบแม่ข่า  อ.หางดง
505
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
506
ต.เวียง  อ.ฝาง
507
ต.บ้านแอ่น  อ.ดอยเต่า
508
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
509
ต.ท่าผา  อ.แม่แจ่ม
510
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.