สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1543 ราย
สถิติการเข้าใช้ 201273 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
481
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม
482
ต.หนองควาย  อ.หางดง
483
ต.วัดเกต  อ.เมืองเชียงใหม่
484
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
485
ต.ตลาดขวัญ  อ.ดอยสะเก็ด
486
ต.สันทราย  อ.สารภี
487
ต.วัดเกต  อ.เมืองเชียงใหม่
488
ต.แม่ทา  กิ่งอ.แม่ออน
489
ต.มืดกา  อ.ดอยเต่า
490
ต.สารภี  อ.สารภี
491
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด
492
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
493
ต.ม่อนจอง  อ.อมก๋อย
494
ต.ป่าลาน  อ.ดอยสะเก็ด
495
ต.โปงทุ่ง  อ.ดอยเต่า
496
ต.ไชยสถาน  อ.สารภี
497
ต.บ้านตาล  อ.ฮอด
498
ต.สันป่ายาง  อ.แม่แตง
499
ต.ท่าผา  อ.แม่แจ่ม
500
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
501
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
502
ต.โหล่งขอด  อ.พร้าว
503
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
504
ต.เขื่อนผาก  อ.พร้าว
505
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
506
ต.โปงทุ่ง  อ.ดอยเต่า
507
ต.แม่เหียะ  อ.เมืองเชียงใหม่
508
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
509
ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี
510
ต.สันทราย  อ.พร้าว
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.