สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1555 ราย
สถิติการเข้าใช้ 217830 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
481
ต.ดอนแก้ว  อ.สารภี
482
ต.แช่ช้าง  อ.สันกำแพง
483
ต.แม่โป่ง  อ.ดอยสะเก็ด
484
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
485
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
486
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
487
ต.ดอนแก้ว  อ.สารภี
488
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
489
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
490
ต.บ้านตาล  อ.ฮอด
491
ต.สันมหาพน  อ.แม่แตง
492
ต.แม่ทะลบ  อ.ไชยปราการ
493
ต.ลวงเหนือ  อ.ดอยสะเก็ด
494
ต.โป่งน้ำร้อน  อ.ฝาง
495
ต.สันพระเนตร  อ.สันทราย
496
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
497
ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง
498
ต.หางดง  อ.หางดง
499
ต.ฮอด  อ.ฮอด
500
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
501
ต.เมืองเล็น  อ.สันทราย
502
ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง
503
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
504
ต.น้ำแพร่  อ.พร้าว
505
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
506
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
507
ต.บ้านหลวง  อ.แม่อาย
508
ต.ร้องวัวแดง  อ.สันกำแพง
509
ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
510
ต.ป่าป้อง  อ.ดอยสะเก็ด
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.