สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1505 ราย
สถิติการเข้าใช้ 190993 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
811
ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง
812
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
813
ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว
814
ต.ม่อนจอง  อ.อมก๋อย
815
ต.ลวงเหนือ  อ.ดอยสะเก็ด
816
ต.สันมหาพน  อ.แม่แตง
817
ต.แม่ข่า  อ.ฝาง
818
ต.แจ่มหลวง  อ.แม่แจ่ม
819
ต.น้ำแพร่  อ.พร้าว
820
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
821
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
822
ต.ริมใต้  อ.แม่ริม
823
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
824
ต.ม่อนปิ่น  อ.ฝาง
825
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
826
ต.ช่างเคิ่ง  อ.แม่แจ่ม
827
ต.ขัวมุง  อ.สารภี
828
ต.ช่างเคิ่ง  อ.แม่แจ่ม
829
ต.สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง
830
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
831
ต.หนองบัว  อ.ไชยปราการ
832
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
833
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
834
ต.ห้วยแก้ว  กิ่งอ.แม่ออน
835
ต.มะขุนหวาน  อ.สันป่าตอง
836
ต.ชมภู  อ.สารภี
837
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
838
ต.ริมใต้  อ.แม่ริม
839
ต.ริมใต้  อ.แม่ริม
840
ต.ปิงโค้ง  อ.เชียงดาว
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.