สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1567 ราย
สถิติการเข้าใช้ 240532 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
811
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
812
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
813
ต.ร้องวัวแดง  อ.สันกำแพง
814
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
815
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
816
ต.ดอนแก้ว  อ.สารภี
817
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
818
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
819
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
820
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
821
ต.แม่สาว  อ.แม่อาย
822
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
823
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
824
ต.หนองตอง  อ.หางดง
825
ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง
826
ต.สันปูเลย  อ.ดอยสะเก็ด
827
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
828
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
829
ต.แม่งอน  อ.ฝาง
830
ต.โหล่งขอด  อ.พร้าว
831
ต.ป่าแดด  อ.เมืองเชียงใหม่
832
ต.ป่าลาน  อ.ดอยสะเก็ด
833
ต.แม่หอพระ  อ.แม่แตง
834
ต.บ้านหลวง  อ.แม่อาย
835
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
836
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
837
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
838
ต.ป่าป้อง  อ.ดอยสะเก็ด
839
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
840
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.