สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1547 ราย
สถิติการเข้าใช้ 207378 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
811
ต.ท่าผา  อ.แม่แจ่ม
812
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
813
ต.แม่นาวาง  อ.แม่อาย
814
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
815
ต.บ้านหลวง  อ.แม่อาย
816
ต.ท่ากว้าง  อ.สารภี
817
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด
818
ต.สบแม่ข่า  อ.หางดง
819
ต.สันพระเนตร  อ.สันทราย
820
ต.ช่างเคิ่ง  อ.แม่แจ่ม
821
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
822
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
823
ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง
824
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
825
ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง
826
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
827
ต.หนองควาย  อ.หางดง
828
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
829
ต.แม่ทา  กิ่งอ.แม่ออน
830
ต.แม่สาว  อ.แม่อาย
831
ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี
832
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
833
ต.ปิงโค้ง  อ.เชียงดาว
834
ต.ดอยแก้ว  อ.จอมทอง
835
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
836
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม
837
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
838
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
839
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
840
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.