สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1543 ราย
สถิติการเข้าใช้ 201264 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
811
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
812
ต.สบแม่ข่า  อ.หางดง
813
ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง
814
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
815
ต.สันกลาง  อ.สันป่าตอง
816
ต.สบโขง  อ.อมก๋อย
817
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
818
ต.แม่นาวาง  อ.แม่อาย
819
ต.บงตัน  อ.ดอยเต่า
820
ต.แม่สาว  อ.แม่อาย
821
ต.โหล่งขอด  อ.พร้าว
822
ต.หารแก้ว  อ.หางดง
823
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
824
ต.หางดง  อ.หางดง
825
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
826
ต.สบแม่ข่า  อ.หางดง
827
ต.บ่อแก้ว  อ.สะเมิง
828
ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง
829
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
830
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
831
ต.ช่างเคิ่ง  อ.แม่แจ่ม
832
ต.สันต้นหมื้อ  อ.แม่อาย
833
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
834
ต.สันผักหวาน  อ.หางดง
835
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด
836
ต.แม่สาว  อ.แม่อาย
837
ต.ยางเปียง  อ.อมก๋อย
838
ต.ยั้งเมิน  อ.สะเมิง
839
ต.ยั้งเมิน  อ.สะเมิง
840
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.