สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5958 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
811
ต.แม่คะ  อ.ฝาง
812
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
813
ต.แม่แวน  อ.พร้าว
814
ต.บวกค้าง  อ.สันกำแพง
815
ต.สันกำแพง  อ.สันกำแพง
816
ต.สันพระเนตร  อ.สันทราย
817
ต.สันทราย  อ.พร้าว
818
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
819
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
820
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
821
ต.สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง
822
ต.ป่าไหน่  อ.พร้าว
823
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
824
ต.โหล่งขอด  อ.พร้าว
825
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
826
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
827
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
828
ต.สันติสุข  กิ่งอ.ดอยหล่อ
829
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
830
ต.เวียง  อ.ฝาง
831
ต.บ้านปง  อ.หางดง
832
ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง
833
ต.แม่สอย  อ.จอมทอง
834
ต.ยั้งเมิน  อ.สะเมิง
835
ต.ท่าเดื่อ  อ.ดอยเต่า
836
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
837
ต.สันกลาง  อ.สันกำแพง
838
ต.ฮอด  อ.ฮอด
839
ต.ฟ้าฮ่าม  อ.เมืองเชียงใหม่
840
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.