สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1557 ราย
สถิติการเข้าใช้ 224776 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
811
ต.มะขุนหวาน  อ.สันป่าตอง
812
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
813
ต.หางดง  อ.ฮอด
814
ต.ช่อแล  อ.แม่แตง
815
ต.ดอยเต่า  อ.ดอยเต่า
816
ต.ชมภู  อ.สารภี
817
ต.ป่าบง  อ.สารภี
818
ต.บ่อแก้ว  อ.สะเมิง
819
ต.สันทราย  อ.ฝาง
820
ต.มืดกา  อ.ดอยเต่า
821
ต.บวกค้าง  อ.สันกำแพง
822
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
823
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
824
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
825
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
826
ต.แม่เหียะ  อ.เมืองเชียงใหม่
827
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
828
ต.แม่เหียะ  อ.เมืองเชียงใหม่
829
ต.แช่ช้าง  อ.สันกำแพง
830
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
831
ต.ริมเหนือ  อ.แม่ริม
832
ต.สันติสุข  กิ่งอ.ดอยหล่อ
833
ต.หางดง  อ.หางดง
834
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
835
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
836
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
837
ต.ต้นเปา  อ.สันกำแพง
838
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
839
ต.สันผักหวาน  อ.หางดง
840
ต.ป่าตุ้ม  อ.พร้าว
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.