สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1555 ราย
สถิติการเข้าใช้ 217830 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
811
ต.สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง
812
ต.แม่สอย  อ.จอมทอง
813
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
814
ต.บ่อแก้ว  อ.สะเมิง
815
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
816
ต.แม่นาวาง  อ.แม่อาย
817
ต.หารแก้ว  อ.หางดง
818
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
819
ต.กื้ดช้าง  อ.แม่แตง
820
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
821
ต.เมืองก๋าย  อ.แม่แตง
822
ต.ป่าแดด  อ.เมืองเชียงใหม่
823
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
824
ต.ออนเหนือ  กิ่งอ.แม่ออน
825
ต.เมืองนะ  อ.เชียงดาว
826
ต.หนองตอง  อ.หางดง
827
ต.แม่ข่า  อ.ฝาง
828
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
829
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
830
ต.สันปูเลย  อ.ดอยสะเก็ด
831
ต.ช้างคลาน  อ.เมืองเชียงใหม่
832
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
833
ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง
834
ต.แม่สอย  อ.จอมทอง
835
ต.หนองแหย่ง  อ.สันทราย
836
ต.แม่แฝก  อ.สันทราย
837
ต.สันติสุข  กิ่งอ.ดอยหล่อ
838
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
839
ต.สันต้นหมื้อ  อ.แม่อาย
840
ต.สันทราย  อ.สารภี
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.