สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1569 ราย
สถิติการเข้าใช้ 241073 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
91
ต.บ้านสหกรณ์  กิ่งอ.แม่ออน
92
ต.เมืองคอง  อ.เชียงดาว
93
ต.สันทราย  อ.พร้าว
94
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม
95
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
96
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
97
ต.แม่แฝก  อ.สันทราย
98
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
99
ต.แม่ศึก  อ.แม่แจ่ม
100
ต.หนองควาย  อ.หางดง
101
ต.ท่าตอน  อ.แม่อาย
102
ต.เวียง  อ.ฝาง
103
ต.ร้องวัวแดง  อ.สันกำแพง
104
ต.น้ำแพร่  อ.พร้าว
105
ต.สันทราย  อ.สารภี
106
ต.หนองจ๊อม  อ.สันทราย
107
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
108
ต.ช่อแล  อ.แม่แตง
109
ต.ริมเหนือ  อ.แม่ริม
110
ต.แม่แฝกใหม่  อ.สันทราย
111
ต.แม่สาว  อ.แม่อาย
112
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
113
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
114
ต.ม่อนจอง  อ.อมก๋อย
115
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
116
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
117
ต.แม่งอน  อ.ฝาง
118
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
119
ต.แม่ตื่น  อ.อมก๋อย
120
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.