สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1550 ราย
สถิติการเข้าใช้ 213362 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
91
ต.แม่สอย  อ.จอมทอง
92
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
93
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
94
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
95
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
96
ต.สันทราย  อ.ฝาง
97
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
98
ต.สันกลาง  อ.สันกำแพง
99
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
100
ต.สันกลาง  อ.สันป่าตอง
101
ต.ริมใต้  อ.แม่ริม
102
ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง
103
ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง
104
ต.บ่อแก้ว  อ.สะเมิง
105
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
106
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม
107
ต.โหล่งขอด  อ.พร้าว
108
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
109
ต.เทพเสด็จ  อ.ดอยสะเก็ด
110
ต.ช้างเผือก  อ.เมืองเชียงใหม่
111
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
112
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
113
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
114
ต.ทุ่งข้าวพวง  อ.เชียงดาว
115
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
116
ต.ท่าวังพร้าว  อ.สันป่าตอง
117
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
118
ต.ท่าผา  อ.แม่แจ่ม
119
ต.แม่ตื่น  อ.อมก๋อย
120
ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.