สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1548 ราย
สถิติการเข้าใช้ 207202 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
91
ต.สันมหาพน  อ.แม่แตง
92
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
93
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
94
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
95
ต.ป่าตัน  อ.เมืองเชียงใหม่
96
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
97
ต.สันผีเสื้อ  อ.เมืองเชียงใหม่
98
ต.หนองบัว  อ.ไชยปราการ
99
ต.สำราญราษฎร์  อ.ดอยสะเก็ด
100
ต.หนองผึ้ง  อ.สารภี
101
ต.สันผักหวาน  อ.หางดง
102
ต.ท่าผา  อ.แม่แจ่ม
103
ต.หนองบัว  อ.ไชยปราการ
104
ต.ป่าแดด  อ.เมืองเชียงใหม่
105
ต.แม่ฮ้อยเงิน  อ.ดอยสะเก็ด
106
ต.ช่างเคิ่ง  อ.แม่แจ่ม
107
ต.สบแม่ข่า  อ.หางดง
108
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
109
ต.สันติสุข  กิ่งอ.ดอยหล่อ
110
ต.สันต้นหมื้อ  อ.แม่อาย
111
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
112
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
113
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
114
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
115
ต.สง่าบ้าน  อ.ดอยสะเก็ด
116
ต.หนองบัว  อ.ไชยปราการ
117
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
118
ต.สันกำแพง  อ.สันกำแพง
119
ต.สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง
120
ต.สันติสุข  กิ่งอ.ดอยหล่อ
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.