สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1526 ราย
สถิติการเข้าใช้ 194066 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
91
ต.ป่าเมี่ยง  อ.ดอยสะเก็ด
92
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
93
ต.ห้วยทราย  อ.แม่ริม
94
ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วาง
95
ต.หางดง  อ.หางดง
96
ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว
97
ต.ป่าตุ้ม  อ.พร้าว
98
ต.บ้านโป่ง  อ.พร้าว
99
ต.ดอยเต่า  อ.ดอยเต่า
100
ต.น้ำแพร่  อ.พร้าว
101
ต.แม่โป่ง  อ.ดอยสะเก็ด
102
ต.บ้านเป้า  อ.แม่แตง
103
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
104
ต.แม่แฝก  อ.สันทราย
105
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
106
ต.สารภี  อ.สารภี
107
ต.บ้านตาล  อ.ฮอด
108
ต.ปิงโค้ง  อ.เชียงดาว
109
ต.ร้องวัวแดง  อ.สันกำแพง
110
ต.สง่าบ้าน  อ.ดอยสะเก็ด
111
ต.ออนกลาง  กิ่งอ.แม่ออน
112
ต.บ่อสลี  อ.ฮอด
113
ต.กองแขก  อ.แม่แจ่ม
114
ต.สารภี  อ.สารภี
115
ต.สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง
116
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
117
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
118
ต.ช่างเคิ่ง  อ.แม่แจ่ม
119
ต.หายยา  อ.เมืองเชียงใหม่
120
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.