สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1557 ราย
สถิติการเข้าใช้ 220747 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
91
ต.บ้านตาล  อ.ฮอด
92
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
93
ต.ป่าเมี่ยง  อ.ดอยสะเก็ด
94
ต.ท่าผา  อ.แม่แจ่ม
95
ต.แม่ปั๋ง  อ.พร้าว
96
ต.ตลาดขวัญ  อ.ดอยสะเก็ด
97
ต.สันผักหวาน  อ.หางดง
98
ต.แม่ศึก  อ.แม่แจ่ม
99
ต.แม่เหียะ  อ.เมืองเชียงใหม่
100
ต.มะขามหลวง  อ.สันป่าตอง
101
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
102
ต.ขุนคง  อ.หางดง
103
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
104
ต.แม่แดด  อ.แม่แจ่ม
105
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
106
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
107
ต.บ่อสลี  อ.ฮอด
108
ต.ป่าเมี่ยง  อ.ดอยสะเก็ด
109
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
110
ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง
111
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
112
ต.ปางหินฝน  อ.แม่แจ่ม
113
ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย
114
ต.ดอยแก้ว  อ.จอมทอง
115
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
116
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
117
ต.แม่อาย  อ.แม่อาย
118
ต.ป่าป้อง  อ.ดอยสะเก็ด
119
ต.ออนกลาง  กิ่งอ.แม่ออน
120
ต.บ้านจันทร์  อ.แม่แจ่ม
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.