สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270142 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5958 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
91
ต.แม่เหียะ  อ.เมืองเชียงใหม่
92
ต.กื้ดช้าง  อ.แม่แตง
93
ต.ออนเหนือ  กิ่งอ.แม่ออน
94
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
95
ต.บ้านโป่ง  อ.พร้าว
96
ต.หนองตอง  อ.หางดง
97
ต.สบโขง  อ.อมก๋อย
98
ต.บ้านตาล  อ.ฮอด
99
ต.ม่อนจอง  อ.อมก๋อย
100
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
101
ต.แม่สาว  อ.แม่อาย
102
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
103
ต.สำราญราษฎร์  อ.ดอยสะเก็ด
104
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
105
ต.แม่นาวาง  อ.แม่อาย
106
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
107
ต.หนองควาย  อ.หางดง
108
ต.เมืองคอง  อ.เชียงดาว
109
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
110
ต.ยางเปียง  อ.อมก๋อย
111
ต.ป่าไหน่  อ.พร้าว
112
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
113
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
114
ต.กื้ดช้าง  อ.แม่แตง
115
ต.สันทราย  อ.สารภี
116
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
117
ต.สันทราย  อ.พร้าว
118
ต.หนองควาย  อ.หางดง
119
ต.ดอนแก้ว  อ.สารภี
120
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.