สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1544 ราย
สถิติการเข้าใช้ 201989 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
91
ต.ห้วยแก้ว  กิ่งอ.แม่ออน
92
ต.ลวงเหนือ  อ.ดอยสะเก็ด
93
ต.สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง
94
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
95
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
96
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
97
ต.สันนาเม็ง  อ.สันทราย
98
ต.ห้วยแก้ว  กิ่งอ.แม่ออน
99
ต.ทุ่งรวงทอง  อ.แม่วาง
100
ต.ขุนคง  อ.หางดง
101
ต.แม่ทะลบ  อ.ไชยปราการ
102
ต.ปางหินฝน  อ.แม่แจ่ม
103
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
104
ต.บ้านแอ่น  อ.ดอยเต่า
105
ต.แม่โป่ง  อ.ดอยสะเก็ด
106
ต.หนองหาร  อ.สันทราย
107
ต.แม่ข่า  อ.ฝาง
108
ต.ริมใต้  อ.แม่ริม
109
ต.ฮอด  อ.ฮอด
110
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
111
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
112
ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง
113
ต.ปิงโค้ง  อ.เชียงดาว
114
ต.แม่ศึก  อ.แม่แจ่ม
115
ต.แม่ปั๋ง  อ.พร้าว
116
ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง
117
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
118
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
119
ต.ช้างเผือก  อ.เมืองเชียงใหม่
120
ต.สันมหาพน  อ.แม่แตง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.