สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5958 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
331
ต.แม่หอพระ  อ.แม่แตง
332
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
333
ต.แม่นาวาง  อ.แม่อาย
334
ต.แม่โป่ง  อ.ดอยสะเก็ด
335
ต.ท่าวังพร้าว  อ.สันป่าตอง
336
ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย
337
ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว
338
ต.โปงทุ่ง  อ.ดอยเต่า
339
ต.ยางเปียง  อ.อมก๋อย
340
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
341
ต.แม่สูน  อ.ฝาง
342
ต.ศรีภูมิ  อ.เมืองเชียงใหม่
343
ต.แม่สอย  อ.จอมทอง
344
ต.แม่ศึก  อ.แม่แจ่ม
345
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย
346
ต.แม่งอน  อ.ฝาง
347
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
348
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
349
ต.สันต้นหมื้อ  อ.แม่อาย
350
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
351
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
352
ต.หนองผึ้ง  อ.สารภี
353
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
354
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
355
ต.สันมหาพน  อ.แม่แตง
356
ต.แม่ศึก  อ.แม่แจ่ม
357
ต.สันกลาง  อ.สันกำแพง
358
ต.แม่ทา  กิ่งอ.แม่ออน
359
ต.ช้างเผือก  อ.เมืองเชียงใหม่
360
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.