สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1555 ราย
สถิติการเข้าใช้ 217830 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
331
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
332
ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง
333
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
334
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
335
ต.ป่าตัน  อ.เมืองเชียงใหม่
336
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
337
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
338
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
339
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
340
ต.ชมภู  อ.สารภี
341
ต.ห้วยแก้ว  กิ่งอ.แม่ออน
342
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
343
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
344
ต.ร้องวัวแดง  อ.สันกำแพง
345
ต.สันป่าเปา  อ.สันทราย
346
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
347
ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง
348
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
349
ต.สันทราย  อ.สารภี
350
ต.ยั้งเมิน  อ.สะเมิง
351
ต.บ่อแก้ว  อ.สะเมิง
352
ต.ทุ่งรวงทอง  อ.แม่วาง
353
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม
354
ต.ปิงโค้ง  อ.เชียงดาว
355
ต.ทุ่งหลวง  อ.พร้าว
356
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
357
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
358
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
359
ต.แม่แฝกใหม่  อ.สันทราย
360
ต.หนองจ๊อม  อ.สันทราย
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.