สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1547 ราย
สถิติการเข้าใช้ 207378 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
331
ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง
332
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
333
ต.สันผักหวาน  อ.หางดง
334
ต.เมืองคอง  อ.เชียงดาว
335
ต.บวกค้าง  อ.สันกำแพง
336
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
337
ต.หนองตอง  อ.หางดง
338
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
339
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
340
ต.บ้านทับ  อ.แม่แจ่ม
341
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
342
ต.แม่แวน  อ.พร้าว
343
ต.ป่าไหน่  อ.พร้าว
344
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
345
ต.แม่สาว  อ.แม่อาย
346
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
347
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
348
ต.ห้วยทราย  อ.สันกำแพง
349
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
350
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
351
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
352
ต.แม่โป่ง  อ.ดอยสะเก็ด
353
ต.บ้านปง  อ.หางดง
354
ต.แช่ช้าง  อ.สันกำแพง
355
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
356
ต.แม่สา  อ.แม่ริม
357
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
358
ต.แม่แฝกใหม่  อ.สันทราย
359
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
360
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.