สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1557 ราย
สถิติการเข้าใช้ 224776 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
331
ต.บ้านปง  อ.หางดง
332
ต.ออนกลาง  กิ่งอ.แม่ออน
333
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
334
ต.ป่าบง  อ.สารภี
335
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
336
ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง
337
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
338
ต.กองแขก  อ.แม่แจ่ม
339
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
340
ต.ท่าเดื่อ  อ.ดอยเต่า
341
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
342
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
343
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
344
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
345
ต.สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง
346
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
347
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
348
ต.ท่าผา  อ.แม่แจ่ม
349
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
350
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
351
ต.บ้านแอ่น  อ.ดอยเต่า
352
ต.ป่าป้อง  อ.ดอยสะเก็ด
353
ต.ริมเหนือ  อ.แม่ริม
354
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม
355
ต.หนองหาร  อ.สันทราย
356
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
357
ต.ช้างม่อย  อ.เมืองเชียงใหม่
358
ต.กองแขก  อ.แม่แจ่ม
359
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
360
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.