สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1505 ราย
สถิติการเข้าใช้ 190993 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
331
ต.บ่อแก้ว  อ.สะเมิง
332
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
333
ต.สันกลาง  อ.สันกำแพง
334
ต.ป่าเมี่ยง  อ.ดอยสะเก็ด
335
ต.มะขามหลวง  อ.สันป่าตอง
336
ต.ท่าวังพร้าว  อ.สันป่าตอง
337
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
338
ต.ท่าตอน  อ.แม่อาย
339
ต.ป่าแดด  อ.เมืองเชียงใหม่
340
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
341
ต.หนองตอง  อ.หางดง
342
ต.หางดง  อ.ฮอด
343
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
344
ต.หนองควาย  อ.หางดง
345
ต.แม่ปั๋ง  อ.พร้าว
346
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
347
ต.หายยา  อ.เมืองเชียงใหม่
348
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
349
ต.ป่าแดด  อ.เมืองเชียงใหม่
350
ต.ท่าตอน  อ.แม่อาย
351
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
352
ต.ขัวมุง  อ.สารภี
353
ต.แม่ทา  กิ่งอ.แม่ออน
354
ต.ยางเปียง  อ.อมก๋อย
355
ต.มะขามหลวง  อ.สันป่าตอง
356
ต.บ้านหลวง  อ.แม่อาย
357
ต.แม่สูน  อ.ฝาง
358
ต.ริมใต้  อ.แม่ริม
359
ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว
360
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.