สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1567 ราย
สถิติการเข้าใช้ 240532 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
331
ต.สันป่าเปา  อ.สันทราย
332
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
333
ต.เมืองคอง  อ.เชียงดาว
334
ต.สบแม่ข่า  อ.หางดง
335
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
336
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
337
ต.เหมืองแก้ว  อ.แม่ริม
338
ต.บ้านช้าง  อ.แม่แตง
339
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย
340
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
341
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
342
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
343
ต.ออนกลาง  กิ่งอ.แม่ออน
344
ต.เมืองคอง  อ.เชียงดาว
345
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
346
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
347
ต.ริมใต้  อ.แม่ริม
348
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
349
ต.ออนกลาง  กิ่งอ.แม่ออน
350
ต.แม่แวน  อ.พร้าว
351
ต.ท่าเดื่อ  อ.ดอยเต่า
352
ต.แม่แดด  อ.แม่แจ่ม
353
ต.ป่าไหน่  อ.พร้าว
354
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
355
ต.บ้านปง  อ.หางดง
356
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
357
ต.โปงทุ่ง  อ.ดอยเต่า
358
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
359
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
360
ต.ปางหินฝน  อ.แม่แจ่ม
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.