สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1543 ราย
สถิติการเข้าใช้ 201264 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
331
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
332
ต.บ้านสหกรณ์  กิ่งอ.แม่ออน
333
ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด
334
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
335
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
336
ต.หางดง  อ.ฮอด
337
ต.ดอนแก้ว  อ.สารภี
338
ต.แม่หอพระ  อ.แม่แตง
339
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
340
ต.หนองหาร  อ.สันทราย
341
ต.หางดง  อ.ฮอด
342
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
343
ต.สันทราย  อ.พร้าว
344
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
345
ต.บ้านหลวง  อ.แม่อาย
346
ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง
347
ต.มืดกา  อ.ดอยเต่า
348
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
349
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
350
ต.บ่อแก้ว  อ.สะเมิง
351
ต.สบแม่ข่า  อ.หางดง
352
ต.แม่งอน  อ.ฝาง
353
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
354
ต.แม่สอย  อ.จอมทอง
355
ต.ยั้งเมิน  อ.สะเมิง
356
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
357
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
358
ต.สันกลาง  อ.สันกำแพง
359
ต.สง่าบ้าน  อ.ดอยสะเก็ด
360
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.