สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1504 ราย
สถิติการเข้าใช้ 190952 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
61
ต.ยางเปียง  อ.อมก๋อย
62
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
63
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
64
ต.ทาเหนือ  กิ่งอ.แม่ออน
65
ต.กื้ดช้าง  อ.แม่แตง
66
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
67
ต.แม่ศึก  อ.แม่แจ่ม
68
ต.หางดง  อ.ฮอด
69
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
70
ต.บ่อแก้ว  อ.สะเมิง
71
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
72
ต.แม่แวน  อ.พร้าว
73
ต.ทรายมูล  อ.สันกำแพง
74
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
75
ต.หนองผึ้ง  อ.สารภี
76
ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง
77
ต.บ้านตาล  อ.ฮอด
78
ต.ดอนแก้ว  อ.สารภี
79
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
80
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
81
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
82
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
83
ต.สันทราย  อ.สารภี
84
ต.เทพเสด็จ  อ.ดอยสะเก็ด
85
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
86
ต.ม่อนปิ่น  อ.ฝาง
87
ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วาง
88
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
89
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
90
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.