สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5958 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
61
ต.แม่คะ  อ.ฝาง
62
ต.ปิงโค้ง  อ.เชียงดาว
63
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
64
ต.บ้านตาล  อ.ฮอด
65
ต.แม่สาว  อ.แม่อาย
66
ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วาง
67
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
68
ต.ป่าตุ้ม  อ.พร้าว
69
ต.บ้านจันทร์  อ.แม่แจ่ม
70
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
71
ต.แม่เหียะ  อ.เมืองเชียงใหม่
72
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
73
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
74
ต.หารแก้ว  อ.หางดง
75
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
76
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
77
ต.ท่ากว้าง  อ.สารภี
78
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
79
ต.แม่ทา  กิ่งอ.แม่ออน
80
ต.แม่สอย  อ.จอมทอง
81
ต.ป่าตัน  อ.เมืองเชียงใหม่
82
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
83
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
84
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
85
ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด
86
ต.ออนเหนือ  กิ่งอ.แม่ออน
87
ต.สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง
88
ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
89
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
90
ต.เมืองเล็น  อ.สันทราย
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.