สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1547 ราย
สถิติการเข้าใช้ 207275 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
61
ต.ขุนคง  อ.หางดง
62
ต.ไชยสถาน  อ.สารภี
63
ต.น้ำแพร่  อ.พร้าว
64
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
65
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
66
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
67
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
68
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
69
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
70
ต.แม่แฝกใหม่  อ.สันทราย
71
ต.แม่เหียะ  อ.เมืองเชียงใหม่
72
ต.ช่างเคิ่ง  อ.แม่แจ่ม
73
ต.ช่างเคิ่ง  อ.แม่แจ่ม
74
ต.หนองหาร  อ.สันทราย
75
ต.แม่แฝกใหม่  อ.สันทราย
76
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
77
ต.กองแขก  อ.แม่แจ่ม
78
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
79
ต.บ่อแก้ว  อ.สะเมิง
80
ต.บ้านจันทร์  อ.แม่แจ่ม
81
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
82
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
83
ต.สันกำแพง  อ.สันกำแพง
84
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
85
ต.สันนาเม็ง  อ.สันทราย
86
ต.ตลาดใหญ่  อ.ดอยสะเก็ด
87
ต.ฮอด  อ.ฮอด
88
ต.บ้านปง  อ.หางดง
89
ต.ศรีภูมิ  อ.เมืองเชียงใหม่
90
ต.แม่งอน  อ.ฝาง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.