สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1550 ราย
สถิติการเข้าใช้ 213362 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
61
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
62
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
63
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
64
ต.น้ำแพร่  อ.พร้าว
65
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
66
ต.สบโขง  อ.อมก๋อย
67
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
68
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
69
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
70
ต.ดอนแก้ว  อ.สารภี
71
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
72
ต.สันผักหวาน  อ.หางดง
73
ต.แม่เหียะ  อ.เมืองเชียงใหม่
74
ต.ท่าเดื่อ  อ.ดอยเต่า
75
ต.แม่ศึก  อ.แม่แจ่ม
76
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
77
ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วาง
78
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
79
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
80
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
81
ต.ป่าแดด  อ.เมืองเชียงใหม่
82
ต.ช่างเคิ่ง  อ.แม่แจ่ม
83
ต.ป่าไหน่  อ.พร้าว
84
ต.หนองหอย  อ.เมืองเชียงใหม่
85
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
86
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
87
ต.บ่อสลี  อ.ฮอด
88
ต.แม่ปั๋ง  อ.พร้าว
89
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย
90
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.