สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1557 ราย
สถิติการเข้าใช้ 220719 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
61
ต.ช่อแล  อ.แม่แตง
62
ต.ช้างคลาน  อ.เมืองเชียงใหม่
63
ต.บ่อแก้ว  อ.สะเมิง
64
ต.ตลาดใหญ่  อ.ดอยสะเก็ด
65
ต.แช่ช้าง  อ.สันกำแพง
66
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
67
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
68
ต.แม่แวน  อ.พร้าว
69
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
70
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
71
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม
72
ต.บ่อแก้ว  อ.สะเมิง
73
ต.น้ำแพร่  อ.พร้าว
74
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
75
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
76
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
77
ต.สันทราย  อ.พร้าว
78
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
79
ต.เมืองก๋าย  อ.แม่แตง
80
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
81
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
82
ต.หนองบัว  อ.ไชยปราการ
83
ต.แม่คือ  อ.ดอยสะเก็ด
84
ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วาง
85
ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย
86
ต.ไชยสถาน  อ.สารภี
87
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
88
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
89
ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง
90
ต.ป่าตุ้ม  อ.พร้าว
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.