สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1526 ราย
สถิติการเข้าใช้ 194004 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
61
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
62
ต.แม่ทา  กิ่งอ.แม่ออน
63
ต.ออนใต้  อ.สันกำแพง
64
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
65
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
66
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
67
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
68
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
69
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
70
ต.แม่ปั๋ง  อ.พร้าว
71
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
72
ต.สันทราย  อ.พร้าว
73
ต.ยางเปียง  อ.อมก๋อย
74
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
75
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
76
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
77
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
78
ต.แม่นาวาง  อ.แม่อาย
79
ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย
80
ต.บ่อแก้ว  อ.สะเมิง
81
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
82
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
83
ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
84
ต.หางดง  อ.ฮอด
85
ต.หายยา  อ.เมืองเชียงใหม่
86
ต.สบโขง  อ.อมก๋อย
87
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
88
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
89
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
90
ต.เทพเสด็จ  อ.ดอยสะเก็ด
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.