สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1569 ราย
สถิติการเข้าใช้ 241064 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
61
ต.ช้างเผือก  อ.เมืองเชียงใหม่
62
ต.บ้านสหกรณ์  กิ่งอ.แม่ออน
63
ต.แม่ปั๋ง  อ.พร้าว
64
ต.เวียง  อ.พร้าว
65
ต.แม่เหียะ  อ.เมืองเชียงใหม่
66
ต.โหล่งขอด  อ.พร้าว
67
ต.กื้ดช้าง  อ.แม่แตง
68
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด
69
ต.ท่ากว้าง  อ.สารภี
70
ต.ท่าศาลา  อ.เมืองเชียงใหม่
71
ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว
72
ต.โหล่งขอด  อ.พร้าว
73
ต.สันทราย  อ.สารภี
74
ต.สันกำแพง  อ.สันกำแพง
75
ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว
76
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
77
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
78
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
79
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
80
ต.ลวงเหนือ  อ.ดอยสะเก็ด
81
ต.ดอนแก้ว  อ.สารภี
82
ต.ออนใต้  อ.สันกำแพง
83
ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย
84
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด
85
ต.ร้องวัวแดง  อ.สันกำแพง
86
ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง
87
ต.หนองแหย่ง  อ.สันทราย
88
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
89
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
90
ต.มะขุนหวาน  อ.สันป่าตอง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.