สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1569 ราย
สถิติการเข้าใช้ 241064 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
211
ต.แม่นาวาง  อ.แม่อาย
212
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
213
ต.ป่าป้อง  อ.ดอยสะเก็ด
214
ต.แม่คะ  อ.ฝาง
215
ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง
216
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
217
ต.สันผักหวาน  อ.หางดง
218
ต.สันทราย  อ.ฝาง
219
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
220
ต.โหล่งขอด  อ.พร้าว
221
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
222
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
223
ต.บ้านทับ  อ.แม่แจ่ม
224
ต.ป่าตุ้ม  อ.พร้าว
225
ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วาง
226
ต.ปางหินฝน  อ.แม่แจ่ม
227
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
228
ต.ปางหินฝน  อ.แม่แจ่ม
229
ต.ท่าเดื่อ  อ.ดอยเต่า
230
ต.ป่าตัน  อ.เมืองเชียงใหม่
231
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
232
ต.ยางเปียง  อ.อมก๋อย
233
ต.บ้านช้าง  อ.แม่แตง
234
ต.หนองตอง  อ.หางดง
235
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
236
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
237
ต.แม่งอน  อ.ฝาง
238
ต.ทรายมูล  อ.สันกำแพง
239
ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง
240
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.