สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1557 ราย
สถิติการเข้าใช้ 220712 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
211
ต.ป่าลาน  อ.ดอยสะเก็ด
212
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
213
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
214
ต.ดอนแก้ว  อ.สารภี
215
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
216
ต.แม่หอพระ  อ.แม่แตง
217
ต.บงตัน  อ.ดอยเต่า
218
ต.แม่แฝก  อ.สันทราย
219
ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
220
ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วาง
221
ต.เมืองคอง  อ.เชียงดาว
222
ต.ป่าตุ้ม  อ.พร้าว
223
ต.บ่อแก้ว  อ.สะเมิง
224
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
225
ต.โปงทุ่ง  อ.ดอยเต่า
226
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
227
ต.ปิงโค้ง  อ.เชียงดาว
228
ต.ไชยสถาน  อ.สารภี
229
ต.สันทรายน้อย  อ.สันทราย
230
ต.แม่สา  อ.แม่ริม
231
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
232
ต.ป่าไหน่  อ.พร้าว
233
ต.สันป่ายาง  อ.แม่แตง
234
ต.หนองตอง  อ.หางดง
235
ต.สันปูเลย  อ.ดอยสะเก็ด
236
ต.ทาเหนือ  กิ่งอ.แม่ออน
237
ต.บ้านตาล  อ.ฮอด
238
ต.ม่อนจอง  อ.อมก๋อย
239
ต.แม่แฝก  อ.สันทราย
240
ต.ป่าตัน  อ.เมืองเชียงใหม่
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.