สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1543 ราย
สถิติการเข้าใช้ 201264 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
211
ต.เมืองก๋าย  อ.แม่แตง
212
ต.โปงทุ่ง  อ.ดอยเต่า
213
ต.สันทราย  อ.ฝาง
214
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
215
ต.ดอนแก้ว  อ.สารภี
216
ต.สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง
217
ต.หารแก้ว  อ.หางดง
218
ต.หนองป่าครั่ง  อ.เมืองเชียงใหม่
219
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
220
ต.ริมใต้  อ.แม่ริม
221
ต.สบแม่ข่า  อ.หางดง
222
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
223
ต.กื้ดช้าง  อ.แม่แตง
224
ต.โปงทุ่ง  อ.ดอยเต่า
225
ต.ชมภู  อ.สารภี
226
ต.หางดง  อ.หางดง
227
ต.สันกำแพง  อ.สันกำแพง
228
ต.หนองควาย  อ.หางดง
229
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
230
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
231
ต.แจ่มหลวง  อ.แม่แจ่ม
232
ต.สันผีเสื้อ  อ.เมืองเชียงใหม่
233
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
234
ต.หนองผึ้ง  อ.สารภี
235
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
236
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
237
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
238
ต.ร้องวัวแดง  อ.สันกำแพง
239
ต.เขื่อนผาก  อ.พร้าว
240
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.