สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1550 ราย
สถิติการเข้าใช้ 212768 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
211
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
212
ต.ป่าเมี่ยง  อ.ดอยสะเก็ด
213
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
214
ต.ขุนคง  อ.หางดง
215
ต.ปิงโค้ง  อ.เชียงดาว
216
ต.แม่สูน  อ.ฝาง
217
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
218
ต.ดอนแก้ว  อ.สารภี
219
ต.หนองบัว  อ.ไชยปราการ
220
ต.เหมืองแก้ว  อ.แม่ริม
221
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
222
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
223
ต.เวียง  อ.ฝาง
224
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย
225
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
226
ต.แม่นาวาง  อ.แม่อาย
227
ต.ปิงโค้ง  อ.เชียงดาว
228
ต.บ่อสลี  อ.ฮอด
229
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
230
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
231
ต.แม่นาวาง  อ.แม่อาย
232
ต.สันทราย  อ.พร้าว
233
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
234
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
235
ต.ช่างเคิ่ง  อ.แม่แจ่ม
236
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
237
ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง
238
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
239
ต.ท่าผา  อ.แม่แจ่ม
240
ต.เมืองนะ  อ.เชียงดาว
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.