สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1505 ราย
สถิติการเข้าใช้ 190993 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
211
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
212
ต.สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง
213
ต.สันทราย  อ.สารภี
214
ต.ป่าป้อง  อ.ดอยสะเก็ด
215
ต.สันกลาง  อ.สันกำแพง
216
ต.เวียง  อ.ฝาง
217
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
218
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
219
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
220
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
221
ต.ยางเปียง  อ.อมก๋อย
222
ต.ศรีภูมิ  อ.เมืองเชียงใหม่
223
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
224
ต.วัดเกต  อ.เมืองเชียงใหม่
225
ต.ยางเปียง  อ.อมก๋อย
226
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
227
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
228
ต.ท่าวังพร้าว  อ.สันป่าตอง
229
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
230
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
231
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
232
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
233
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
234
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
235
ต.แม่ศึก  อ.แม่แจ่ม
236
ต.ดอยเต่า  อ.ดอยเต่า
237
ต.ดอยแก้ว  อ.จอมทอง
238
ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
239
ต.บ้านช้าง  อ.แม่แตง
240
ต.บ้านทับ  อ.แม่แจ่ม
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.