สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1547 ราย
สถิติการเข้าใช้ 207335 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
211
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
212
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
213
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด
214
ต.ศรีภูมิ  อ.เมืองเชียงใหม่
215
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
216
ต.ป่าตุ้ม  อ.พร้าว
217
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
218
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
219
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
220
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
221
ต.ป่าป้อง  อ.ดอยสะเก็ด
222
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
223
ต.หนองควาย  อ.หางดง
224
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
225
ต.เมืองคอง  อ.เชียงดาว
226
ต.สันป่ายาง  อ.แม่แตง
227
ต.สันกลาง  อ.สันกำแพง
228
ต.หนองแฝก  อ.สารภี
229
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
230
ต.มะขามหลวง  อ.สันป่าตอง
231
ต.เมืองคอง  อ.เชียงดาว
232
ต.ชมภู  อ.สารภี
233
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
234
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
235
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
236
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
237
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
238
ต.ช้างเผือก  อ.เมืองเชียงใหม่
239
ต.สันกำแพง  อ.สันกำแพง
240
ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.