สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1505 ราย
สถิติการเข้าใช้ 190993 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
751
ต.ป่าตุ้ม  อ.พร้าว
752
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด
753
ต.หนองควาย  อ.หางดง
754
ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง
755
ต.สำราญราษฎร์  อ.ดอยสะเก็ด
756
ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วาง
757
ต.สบโขง  อ.อมก๋อย
758
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
759
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
760
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
761
ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว
762
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
763
ต.แม่นาวาง  อ.แม่อาย
764
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
765
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
766
ต.แม่โป่ง  อ.ดอยสะเก็ด
767
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
768
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
769
ต.เมืองก๋าย  อ.แม่แตง
770
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
771
ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว
772
ต.สบโขง  อ.อมก๋อย
773
ต.ร้องวัวแดง  อ.สันกำแพง
774
ต.โปงทุ่ง  อ.ดอยเต่า
775
ต.สันติสุข  กิ่งอ.ดอยหล่อ
776
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
777
ต.สันมหาพน  อ.แม่แตง
778
ต.สบแม่ข่า  อ.หางดง
779
ต.สันทราย  อ.พร้าว
780
ต.บ่อแก้ว  อ.สะเมิง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.