สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1567 ราย
สถิติการเข้าใช้ 240532 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
751
ต.สันทราย  อ.สารภี
752
ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย
753
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
754
ต.แม่คะ  อ.ฝาง
755
ต.กองแขก  อ.แม่แจ่ม
756
ต.สันกลาง  อ.สันกำแพง
757
ต.ดอนแก้ว  อ.สารภี
758
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด
759
ต.หนองควาย  อ.หางดง
760
ต.สันกลาง  อ.สันกำแพง
761
ต.ท่าผา  อ.แม่แจ่ม
762
ต.ตลาดขวัญ  อ.ดอยสะเก็ด
763
ต.ไชยสถาน  อ.สารภี
764
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
765
ต.เทพเสด็จ  อ.ดอยสะเก็ด
766
ต.มืดกา  อ.ดอยเต่า
767
ต.ปิงโค้ง  อ.เชียงดาว
768
ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง
769
ต.ช้างเผือก  อ.เมืองเชียงใหม่
770
ต.หนองผึ้ง  อ.สารภี
771
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
772
ต.แม่สาว  อ.แม่อาย
773
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
774
ต.แม่ตื่น  อ.อมก๋อย
775
ต.หนองตอง  อ.หางดง
776
ต.สบแม่ข่า  อ.หางดง
777
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
778
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
779
ต.ปิงโค้ง  อ.เชียงดาว
780
ต.ท่าเดื่อ  อ.ดอยเต่า
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.