สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5958 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
751
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
752
ต.บ้านทับ  อ.แม่แจ่ม
753
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
754
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
755
ต.บงตัน  อ.ดอยเต่า
756
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย
757
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
758
ต.ดอยเต่า  อ.ดอยเต่า
759
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
760
ต.บ่อสลี  อ.ฮอด
761
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
762
ต.ห้วยแก้ว  กิ่งอ.แม่ออน
763
ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วาง
764
ต.เทพเสด็จ  อ.ดอยสะเก็ด
765
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
766
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
767
ต.สันทราย  อ.สารภี
768
ต.แม่ศึก  อ.แม่แจ่ม
769
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
770
ต.แม่ทะลบ  อ.ไชยปราการ
771
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
772
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
773
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
774
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
775
ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง
776
ต.สันทราย  อ.พร้าว
777
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
778
ต.ปิงโค้ง  อ.เชียงดาว
779
ต.หนองตอง  อ.หางดง
780
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.