สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1547 ราย
สถิติการเข้าใช้ 207378 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
751
ต.หนองควาย  อ.หางดง
752
ต.กื้ดช้าง  อ.แม่แตง
753
ต.แม่สาว  อ.แม่อาย
754
ต.สันกลาง  อ.สันกำแพง
755
ต.ปางหินฝน  อ.แม่แจ่ม
756
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
757
ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง
758
ต.สันทราย  อ.พร้าว
759
ต.แช่ช้าง  อ.สันกำแพง
760
ต.ปิงโค้ง  อ.เชียงดาว
761
ต.ท่าศาลา  อ.เมืองเชียงใหม่
762
ต.ป่าลาน  อ.ดอยสะเก็ด
763
ต.บ้านเป้า  อ.แม่แตง
764
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
765
ต.หนองบัว  อ.ไชยปราการ
766
ต.แม่สอย  อ.จอมทอง
767
ต.บ้านปง  อ.หางดง
768
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
769
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
770
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
771
ต.นาคอเรือ  อ.ฮอด
772
ต.ดอยเต่า  อ.ดอยเต่า
773
ต.มะขามหลวง  อ.สันป่าตอง
774
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
775
ต.ชมภู  อ.สารภี
776
ต.หนองแหย่ง  อ.สันทราย
777
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
778
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
779
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
780
ต.สันกลาง  อ.สันป่าตอง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.