สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1557 ราย
สถิติการเข้าใช้ 224772 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
751
ต.ห้วยทราย  อ.แม่ริม
752
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
753
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม
754
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
755
ต.สันผักหวาน  อ.หางดง
756
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
757
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
758
ต.หางดง  อ.ฮอด
759
ต.สันทราย  อ.พร้าว
760
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
761
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด
762
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
763
ต.บ้านเป้า  อ.แม่แตง
764
ต.น้ำแพร่  อ.พร้าว
765
ต.สันทราย  อ.พร้าว
766
ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง
767
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
768
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
769
ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด
770
ต.ท่าวังพร้าว  อ.สันป่าตอง
771
ต.สันติสุข  กิ่งอ.ดอยหล่อ
772
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
773
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
774
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
775
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
776
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
777
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด
778
ต.ช่อแล  อ.แม่แตง
779
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
780
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.