สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1555 ราย
สถิติการเข้าใช้ 217830 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
751
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
752
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
753
ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วาง
754
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
755
ต.ทุ่งข้าวพวง  อ.เชียงดาว
756
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
757
ต.แม่ทะลบ  อ.ไชยปราการ
758
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
759
ต.ยางเปียง  อ.อมก๋อย
760
ต.ป่าไหน่  อ.พร้าว
761
ต.แม่ศึก  อ.แม่แจ่ม
762
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
763
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
764
ต.ห้วยทราย  อ.แม่ริม
765
ต.บ้านโป่ง  อ.พร้าว
766
ต.แม่หอพระ  อ.แม่แตง
767
ต.สันนาเม็ง  อ.สันทราย
768
ต.แม่ตื่น  อ.อมก๋อย
769
ต.ตลาดขวัญ  อ.ดอยสะเก็ด
770
ต.สันกำแพง  อ.สันกำแพง
771
ต.แม่โป่ง  อ.ดอยสะเก็ด
772
ต.แม่สอย  อ.จอมทอง
773
ต.ริมเหนือ  อ.แม่ริม
774
ต.แม่ปั๋ง  อ.พร้าว
775
ต.โปงทุ่ง  อ.ดอยเต่า
776
ต.แม่สา  อ.แม่ริม
777
ต.บวกค้าง  อ.สันกำแพง
778
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
779
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
780
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.