สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1543 ราย
สถิติการเข้าใช้ 201264 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
751
ต.ช้างคลาน  อ.เมืองเชียงใหม่
752
ต.หนองหาร  อ.สันทราย
753
ต.บวกค้าง  อ.สันกำแพง
754
ต.ทรายมูล  อ.สันกำแพง
755
ต.ป่าเมี่ยง  อ.ดอยสะเก็ด
756
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
757
ต.สันกำแพง  อ.สันกำแพง
758
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
759
ต.หนองผึ้ง  อ.สารภี
760
ต.สันปูเลย  อ.ดอยสะเก็ด
761
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
762
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
763
ต.ท่าเดื่อ  อ.ดอยเต่า
764
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
765
ต.โปงทุ่ง  อ.ดอยเต่า
766
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
767
ต.สันป่าเปา  อ.สันทราย
768
ต.นาคอเรือ  อ.ฮอด
769
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
770
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
771
ต.หารแก้ว  อ.หางดง
772
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
773
ต.แช่ช้าง  อ.สันกำแพง
774
ต.สันทราย  อ.พร้าว
775
ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
776
ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี
777
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
778
ต.แม่เหียะ  อ.เมืองเชียงใหม่
779
ต.แม่แดด  อ.แม่แจ่ม
780
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.