สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1526 ราย
สถิติการเข้าใช้ 194004 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
31
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
32
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
33
ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง
34
ต.ช้างเผือก  อ.เมืองเชียงใหม่
35
ต.ออนใต้  อ.สันกำแพง
36
ต.มะขามหลวง  อ.สันป่าตอง
37
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด
38
ต.แม่แดด  อ.แม่แจ่ม
39
ต.ทุ่งรวงทอง  อ.แม่วาง
40
ต.หนองควาย  อ.หางดง
41
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
42
ต.น้ำแพร่  อ.พร้าว
43
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
44
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
45
ต.สันติสุข  กิ่งอ.ดอยหล่อ
46
ต.แม่เหียะ  อ.เมืองเชียงใหม่
47
ต.ช่างเคิ่ง  อ.แม่แจ่ม
48
ต.ทรายมูล  อ.สันกำแพง
49
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
50
ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง
51
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
52
ต.แม่ปั๋ง  อ.พร้าว
53
ต.สบแม่ข่า  อ.หางดง
54
ต.วัดเกต  อ.เมืองเชียงใหม่
55
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
56
ต.แม่แดด  อ.แม่แจ่ม
57
ต.แม่แฝกใหม่  อ.สันทราย
58
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
59
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
60
ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.