สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1504 ราย
สถิติการเข้าใช้ 190952 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
31
ต.ช้างเผือก  อ.เมืองเชียงใหม่
32
ต.สันปูเลย  อ.ดอยสะเก็ด
33
ต.บ่อสลี  อ.ฮอด
34
ต.ทุ่งหลวง  อ.พร้าว
35
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
36
ต.ออนกลาง  กิ่งอ.แม่ออน
37
ต.สันทรายหลวง  อ.สันทราย
38
ต.ห้วยทราย  อ.สันกำแพง
39
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
40
ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย
41
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
42
ต.สันพระเนตร  อ.สันทราย
43
ต.สันกลาง  อ.สันป่าตอง
44
ต.ออนกลาง  กิ่งอ.แม่ออน
45
ต.เวียง  อ.ฝาง
46
ต.แม่ปั๋ง  อ.พร้าว
47
ต.บวกค้าง  อ.สันกำแพง
48
ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด
49
ต.หนองแหย่ง  อ.สันทราย
50
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
51
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
52
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
53
ต.ท่าผา  อ.แม่แจ่ม
54
ต.บ่อสลี  อ.ฮอด
55
ต.ช้างม่อย  อ.เมืองเชียงใหม่
56
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
57
ต.หนองแฝก  อ.สารภี
58
ต.แม่หอพระ  อ.แม่แตง
59
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
60
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.