สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1544 ราย
สถิติการเข้าใช้ 202153 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
31
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
32
ต.เมืองคอง  อ.เชียงดาว
33
ต.บ้านปง  อ.หางดง
34
ต.ป่าป้อง  อ.ดอยสะเก็ด
35
ต.ท่าเดื่อ  อ.ดอยเต่า
36
ต.แม่ข่า  อ.ฝาง
37
ต.แม่ปั๋ง  อ.พร้าว
38
ต.ต้นเปา  อ.สันกำแพง
39
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
40
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
41
ต.แม่ตื่น  อ.อมก๋อย
42
ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย
43
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
44
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
45
ต.ดอยแก้ว  อ.จอมทอง
46
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม
47
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
48
ต.หนองหาร  อ.สันทราย
49
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
50
ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว
51
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
52
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
53
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
54
ต.แม่ศึก  อ.แม่แจ่ม
55
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
56
ต.แม่ข่า  อ.ฝาง
57
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
58
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
59
ต.แม่ทา  กิ่งอ.แม่ออน
60
ต.สารภี  อ.สารภี
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.