สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1557 ราย
สถิติการเข้าใช้ 224776 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
31
ต.แม่ทา  กิ่งอ.แม่ออน
32
ต.ออนใต้  อ.สันกำแพง
33
ต.แม่แฝกใหม่  อ.สันทราย
34
ต.หนองบัว  อ.ไชยปราการ
35
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
36
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
37
ต.หนองตอง  อ.หางดง
38
ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง
39
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
40
ต.ท่าตอน  อ.แม่อาย
41
ต.หารแก้ว  อ.หางดง
42
ต.ห้วยทราย  อ.สันกำแพง
43
ต.ท่าศาลา  อ.เมืองเชียงใหม่
44
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
45
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
46
ต.ป่าเมี่ยง  อ.ดอยสะเก็ด
47
ต.ออนกลาง  กิ่งอ.แม่ออน
48
ต.แม่สอย  อ.จอมทอง
49
ต.ม่อนจอง  อ.อมก๋อย
50
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
51
ต.สันทราย  อ.สารภี
52
ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
53
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด
54
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
55
ต.ยางเปียง  อ.อมก๋อย
56
ต.หนองบัว  อ.ไชยปราการ
57
ต.ท่าวังพร้าว  อ.สันป่าตอง
58
ต.แม่สอย  อ.จอมทอง
59
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
60
ต.บ้านปง  อ.หางดง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.