สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1567 ราย
สถิติการเข้าใช้ 240550 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
31
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
32
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
33
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
34
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
35
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
36
ต.หางดง  อ.ฮอด
37
ต.เมืองเล็น  อ.สันทราย
38
ต.สันทราย  อ.พร้าว
39
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
40
ต.ป่าแดด  อ.เมืองเชียงใหม่
41
ต.ขุนคง  อ.หางดง
42
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
43
ต.แม่แฝกใหม่  อ.สันทราย
44
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
45
ต.แม่คะ  อ.ฝาง
46
ต.ท่าเดื่อ  อ.ดอยเต่า
47
ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย
48
ต.บงตัน  อ.ดอยเต่า
49
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย
50
ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
51
ต.ขุนคง  อ.หางดง
52
ต.ท่าวังพร้าว  อ.สันป่าตอง
53
ต.หนองจ๊อม  อ.สันทราย
54
ต.บ้านแอ่น  อ.ดอยเต่า
55
ต.กองแขก  อ.แม่แจ่ม
56
ต.สารภี  อ.สารภี
57
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
58
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
59
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด
60
ต.หนองผึ้ง  อ.สารภี
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.