สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1547 ราย
สถิติการเข้าใช้ 207378 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
31
ต.เปียงหลวง  อ.เวียงแหง
32
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
33
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
34
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
35
ต.สันทราย  อ.พร้าว
36
ต.บ้านโป่ง  อ.พร้าว
37
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
38
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
39
ต.ท่าศาลา  อ.เมืองเชียงใหม่
40
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม
41
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
42
ต.ริมใต้  อ.แม่ริม
43
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
44
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
45
ต.แม่อาย  อ.แม่อาย
46
ต.สันกำแพง  อ.สันกำแพง
47
ต.แม่ศึก  อ.แม่แจ่ม
48
ต.ริมเหนือ  อ.แม่ริม
49
ต.โหล่งขอด  อ.พร้าว
50
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
51
ต.แม่ข่า  อ.ฝาง
52
ต.ป่าแดด  อ.เมืองเชียงใหม่
53
ต.ท่าผา  อ.แม่แจ่ม
54
ต.หางดง  อ.ฮอด
55
ต.บงตัน  อ.ดอยเต่า
56
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
57
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
58
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
59
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
60
ต.บ่อสลี  อ.ฮอด
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.