สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1553 ราย
สถิติการเข้าใช้ 217440 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
31
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
32
ต.สันทราย  อ.สารภี
33
ต.ออนเหนือ  กิ่งอ.แม่ออน
34
ต.แม่ปูคา  อ.สันกำแพง
35
ต.มะขุนหวาน  อ.สันป่าตอง
36
ต.แม่ทา  กิ่งอ.แม่ออน
37
ต.ป่าบง  อ.สารภี
38
ต.เมืองก๋าย  อ.แม่แตง
39
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
40
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
41
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
42
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
43
ต.ช่างเคิ่ง  อ.แม่แจ่ม
44
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
45
ต.แม่ปั๋ง  อ.พร้าว
46
ต.สันทราย  อ.ฝาง
47
ต.แจ่มหลวง  อ.แม่แจ่ม
48
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
49
ต.บ้านทับ  อ.แม่แจ่ม
50
ต.หางดง  อ.หางดง
51
ต.สำราญราษฎร์  อ.ดอยสะเก็ด
52
ต.สันกลาง  อ.สันป่าตอง
53
ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง
54
ต.ห้วยแก้ว  กิ่งอ.แม่ออน
55
ต.บงตัน  อ.ดอยเต่า
56
ต.หนองป่าครั่ง  อ.เมืองเชียงใหม่
57
ต.สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง
58
ต.ป่าเมี่ยง  อ.ดอยสะเก็ด
59
ต.แม่งอน  อ.ฝาง
60
ต.แม่แฝก  อ.สันทราย
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.