สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5958 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
31
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
32
ต.กองแขก  อ.แม่แจ่ม
33
ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง
34
ต.หนองบัว  อ.ไชยปราการ
35
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
36
ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วาง
37
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
38
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
39
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
40
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
41
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
42
ต.หางดง  อ.ฮอด
43
ต.แม่แฝก  อ.สันทราย
44
ต.บ้านตาล  อ.ฮอด
45
ต.หางดง  อ.ฮอด
46
ต.บงตัน  อ.ดอยเต่า
47
ต.สันปูเลย  อ.ดอยสะเก็ด
48
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
49
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
50
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
51
ต.สันต้นหมื้อ  อ.แม่อาย
52
ต.ท่าเดื่อ  อ.ดอยเต่า
53
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
54
ต.ร้องวัวแดง  อ.สันกำแพง
55
ต.สันมหาพน  อ.แม่แตง
56
ต.สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง
57
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
58
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
59
ต.สันทราย  อ.พร้าว
60
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.