สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1550 ราย
สถิติการเข้าใช้ 213362 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
301
ต.ป่าตุ้ม  อ.พร้าว
302
ต.หนองควาย  อ.หางดง
303
ต.ทรายมูล  อ.สันกำแพง
304
ต.ม่อนจอง  อ.อมก๋อย
305
ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วาง
306
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
307
ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว
308
ต.บ้านปง  อ.หางดง
309
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
310
ต.บ้านปง  อ.หางดง
311
ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง
312
ต.สันกำแพง  อ.สันกำแพง
313
ต.ศรีภูมิ  อ.เมืองเชียงใหม่
314
ต.แม่สูน  อ.ฝาง
315
ต.สันติสุข  กิ่งอ.ดอยหล่อ
316
ต.ลวงเหนือ  อ.ดอยสะเก็ด
317
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
318
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
319
ต.แม่ฮ้อยเงิน  อ.ดอยสะเก็ด
320
ต.ป่าป้อง  อ.ดอยสะเก็ด
321
ต.ป่าไหน่  อ.พร้าว
322
ต.หายยา  อ.เมืองเชียงใหม่
323
ต.สันกลาง  อ.สันกำแพง
324
ต.มะขามหลวง  อ.สันป่าตอง
325
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
326
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
327
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
328
ต.เทพเสด็จ  อ.ดอยสะเก็ด
329
ต.บ้านปง  อ.หางดง
330
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.