สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1557 ราย
สถิติการเข้าใช้ 220712 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
301
ต.ป่าตัน  อ.เมืองเชียงใหม่
302
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
303
ต.ป่าลาน  อ.ดอยสะเก็ด
304
ต.หนองตอง  อ.หางดง
305
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
306
ต.แม่โป่ง  อ.ดอยสะเก็ด
307
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
308
ต.สันกลาง  อ.สันกำแพง
309
ต.เหมืองแก้ว  อ.แม่ริม
310
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม
311
ต.ออนใต้  อ.สันกำแพง
312
ต.บ่อแก้ว  อ.สะเมิง
313
ต.หนองป่าครั่ง  อ.เมืองเชียงใหม่
314
ต.สันกลาง  อ.สันป่าตอง
315
ต.หนองตอง  อ.หางดง
316
ต.โปงทุ่ง  อ.ดอยเต่า
317
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
318
ต.ทาเหนือ  กิ่งอ.แม่ออน
319
ต.ห้วยทราย  อ.แม่ริม
320
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด
321
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
322
ต.สันมหาพน  อ.แม่แตง
323
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
324
ต.บ้านปง  อ.หางดง
325
ต.หางดง  อ.ฮอด
326
ต.ริมใต้  อ.แม่ริม
327
ต.แม่ศึก  อ.แม่แจ่ม
328
ต.สันทราย  อ.พร้าว
329
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
330
ต.สันมหาพน  อ.แม่แตง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.