สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5958 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
301
ต.ทาเหนือ  กิ่งอ.แม่ออน
302
ต.สันผักหวาน  อ.หางดง
303
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
304
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
305
ต.หางดง  อ.ฮอด
306
ต.เมืองเล็น  อ.สันทราย
307
ต.โปงทุ่ง  อ.ดอยเต่า
308
ต.ปิงโค้ง  อ.เชียงดาว
309
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
310
ต.บงตัน  อ.ดอยเต่า
311
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
312
ต.ป่าป้อง  อ.ดอยสะเก็ด
313
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
314
ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง
315
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
316
ต.ป่าตุ้ม  อ.พร้าว
317
ต.เหมืองแก้ว  อ.แม่ริม
318
ต.ดอยแก้ว  อ.จอมทอง
319
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
320
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
321
ต.เปียงหลวง  อ.เวียงแหง
322
ต.บ่อสลี  อ.ฮอด
323
ต.หนองควาย  อ.หางดง
324
ต.ดอยเต่า  อ.ดอยเต่า
325
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
326
ต.แม่หอพระ  อ.แม่แตง
327
ต.ทุ่งหลวง  อ.พร้าว
328
ต.แม่หอพระ  อ.แม่แตง
329
ต.บ้านตาล  อ.ฮอด
330
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.