สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1544 ราย
สถิติการเข้าใช้ 202153 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
301
ต.แม่แฝก  อ.สันทราย
302
ต.สันทราย  อ.ฝาง
303
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
304
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
305
ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
306
ต.แม่ศึก  อ.แม่แจ่ม
307
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
308
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
309
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
310
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
311
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
312
ต.ท่าเดื่อ  อ.ดอยเต่า
313
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
314
ต.บ้านหลวง  อ.แม่อาย
315
ต.ดอยแก้ว  อ.จอมทอง
316
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
317
ต.แม่โป่ง  อ.ดอยสะเก็ด
318
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
319
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
320
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
321
ต.สันปูเลย  อ.ดอยสะเก็ด
322
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
323
ต.บ้านเป้า  อ.แม่แตง
324
ต.บ่อสลี  อ.ฮอด
325
ต.ปงตำ  อ.ไชยปราการ
326
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
327
ต.แม่ตื่น  อ.อมก๋อย
328
ต.ป่าตุ้ม  อ.พร้าว
329
ต.บ้านตาล  อ.ฮอด
330
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.