สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1526 ราย
สถิติการเข้าใช้ 194004 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
301
ต.เมืองก๋าย  อ.แม่แตง
302
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
303
ต.ลวงเหนือ  อ.ดอยสะเก็ด
304
ต.หนองควาย  อ.หางดง
305
ต.ป่าตุ้ม  อ.พร้าว
306
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย
307
ต.สบโขง  อ.อมก๋อย
308
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
309
ต.บ้านตาล  อ.ฮอด
310
ต.เวียง  อ.ฝาง
311
ต.หนองแหย่ง  อ.สันทราย
312
ต.แม่โป่ง  อ.ดอยสะเก็ด
313
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
314
ต.แม่คะ  อ.ฝาง
315
ต.บ้านตาล  อ.ฮอด
316
ต.แม่แฝกใหม่  อ.สันทราย
317
ต.หนองควาย  อ.หางดง
318
ต.หนองแหย่ง  อ.สันทราย
319
ต.ทุ่งหลวง  อ.พร้าว
320
ต.วัดเกต  อ.เมืองเชียงใหม่
321
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
322
ต.ต้นเปา  อ.สันกำแพง
323
ต.สันทราย  อ.ฝาง
324
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
325
ต.ร้องวัวแดง  อ.สันกำแพง
326
ต.ป่าลาน  อ.ดอยสะเก็ด
327
ต.ดอยเต่า  อ.ดอยเต่า
328
ต.ฮอด  อ.ฮอด
329
ต.น้ำแพร่  อ.พร้าว
330
ต.โปงทุ่ง  อ.ดอยเต่า
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.