สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1,744 ราย
สถิติการเข้าใช้ 300,043 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
301
ต.บ้านปง  อ.หางดง
302
ต.แม่ปั๋ง  อ.พร้าว
303
ต.แม่คะ  อ.ฝาง
304
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
305
ต.แม่แฝก  อ.สันทราย
306
ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง
307
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
308
ต.ออนกลาง  กิ่งอ.แม่ออน
309
ต.หารแก้ว  อ.หางดง
310
ต.สันผีเสื้อ  อ.เมืองเชียงใหม่
311
ต.แม่ตื่น  อ.อมก๋อย
312
ต.แม่นาวาง  อ.แม่อาย
313
ต.มะขามหลวง  อ.สันป่าตอง
314
ต.ยางเปียง  อ.อมก๋อย
315
ต.สันกลาง  อ.สันป่าตอง
316
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
317
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
318
ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง
319
ต.ท่าเดื่อ  อ.ดอยเต่า
320
ต.ออนเหนือ  กิ่งอ.แม่ออน
321
ต.ทาเหนือ  กิ่งอ.แม่ออน
322
ต.สันต้นหมื้อ  อ.แม่อาย
323
ต.ขัวมุง  อ.สารภี
324
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
325
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย
326
ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว
327
ต.ออนเหนือ  กิ่งอ.แม่ออน
328
ต.สันติสุข  กิ่งอ.ดอยหล่อ
329
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
330
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.