สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1547 ราย
สถิติการเข้าใช้ 207275 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
301
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
302
ต.พระสิงห์  อ.เมืองเชียงใหม่
303
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
304
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
305
ต.แจ่มหลวง  อ.แม่แจ่ม
306
ต.แม่สาว  อ.แม่อาย
307
ต.เมืองก๋าย  อ.แม่แตง
308
ต.สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง
309
ต.นาคอเรือ  อ.ฮอด
310
ต.หนองผึ้ง  อ.สารภี
311
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
312
ต.ดอนแก้ว  อ.สารภี
313
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
314
ต.บ้านสหกรณ์  กิ่งอ.แม่ออน
315
ต.หนองหาร  อ.สันทราย
316
ต.ยั้งเมิน  อ.สะเมิง
317
ต.สารภี  อ.สารภี
318
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
319
ต.มะขุนหวาน  อ.สันป่าตอง
320
ต.สันติสุข  กิ่งอ.ดอยหล่อ
321
ต.ป่าบง  อ.สารภี
322
ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี
323
ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
324
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
325
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
326
ต.บ่อสลี  อ.ฮอด
327
ต.ช่างเคิ่ง  อ.แม่แจ่ม
328
ต.ขุนคง  อ.หางดง
329
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
330
ต.แม่หอพระ  อ.แม่แตง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.