สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1569 ราย
สถิติการเข้าใช้ 241060 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
301
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
302
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
303
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
304
ต.หนองผึ้ง  อ.สารภี
305
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
306
ต.พระสิงห์  อ.เมืองเชียงใหม่
307
ต.บ้านแอ่น  อ.ดอยเต่า
308
ต.สันกลาง  อ.สันป่าตอง
309
ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
310
ต.แม่สูน  อ.ฝาง
311
ต.ขัวมุง  อ.สารภี
312
ต.ออนเหนือ  กิ่งอ.แม่ออน
313
ต.มะขามหลวง  อ.สันป่าตอง
314
ต.หางดง  อ.หางดง
315
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
316
ต.ป่าตัน  อ.เมืองเชียงใหม่
317
ต.ม่อนปิ่น  อ.ฝาง
318
ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย
319
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
320
ต.หนองหาร  อ.สันทราย
321
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
322
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
323
ต.สารภี  อ.สารภี
324
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
325
ต.หางดง  อ.ฮอด
326
ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง
327
ต.แจ่มหลวง  อ.แม่แจ่ม
328
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
329
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
330
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.