สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1504 ราย
สถิติการเข้าใช้ 190952 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
301
ต.เขื่อนผาก  อ.พร้าว
302
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
303
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
304
ต.สันกำแพง  อ.สันกำแพง
305
ต.ตลาดใหญ่  อ.ดอยสะเก็ด
306
ต.แม่แฝกใหม่  อ.สันทราย
307
ต.เมืองคอง  อ.เชียงดาว
308
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย
309
ต.หนองหาร  อ.สันทราย
310
ต.เวียง  อ.พร้าว
311
ต.บ้านเป้า  อ.แม่แตง
312
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
313
ต.สันกลาง  อ.สันป่าตอง
314
ต.หายยา  อ.เมืองเชียงใหม่
315
ต.หางดง  อ.ฮอด
316
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
317
ต.แม่แวน  อ.พร้าว
318
ต.ป่าลาน  อ.ดอยสะเก็ด
319
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
320
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
321
ต.บ้านแอ่น  อ.ดอยเต่า
322
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
323
ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วาง
324
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
325
ต.แม่แฝก  อ.สันทราย
326
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
327
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
328
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
329
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
330
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.