สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1543 ราย
สถิติการเข้าใช้ 201273 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
601
ต.ป่าป้อง  อ.ดอยสะเก็ด
602
ต.หางดง  อ.ฮอด
603
ต.หางดง  อ.ฮอด
604
ต.แม่โป่ง  อ.ดอยสะเก็ด
605
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
606
ต.ปิงโค้ง  อ.เชียงดาว
607
ต.บวกค้าง  อ.สันกำแพง
608
ต.สันต้นหมื้อ  อ.แม่อาย
609
ต.บ่อแก้ว  อ.สะเมิง
610
ต.วัดเกต  อ.เมืองเชียงใหม่
611
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
612
ต.แม่คือ  อ.ดอยสะเก็ด
613
ต.แจ่มหลวง  อ.แม่แจ่ม
614
ต.หนองแฝก  อ.สารภี
615
ต.น้ำแพร่  อ.พร้าว
616
ต.ช้างม่อย  อ.เมืองเชียงใหม่
617
ต.ป่าไหน่  อ.พร้าว
618
ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วาง
619
ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง
620
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
621
ต.หางดง  อ.หางดง
622
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
623
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
624
ต.สง่าบ้าน  อ.ดอยสะเก็ด
625
ต.ทุ่งรวงทอง  อ.แม่วาง
626
ต.ช้างเผือก  อ.เมืองเชียงใหม่
627
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
628
ต.สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง
629
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด
630
ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.