สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1569 ราย
สถิติการเข้าใช้ 241073 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
601
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
602
ต.ไชยสถาน  อ.สารภี
603
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
604
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
605
ต.ห้วยทราย  อ.แม่ริม
606
ต.สันป่ายาง  อ.แม่แตง
607
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
608
ต.สันทราย  อ.สารภี
609
ต.เมืองนะ  อ.เชียงดาว
610
ต.บ้านช้าง  อ.แม่แตง
611
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
612
ต.สง่าบ้าน  อ.ดอยสะเก็ด
613
ต.ขุนคง  อ.หางดง
614
ต.สันมหาพน  อ.แม่แตง
615
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
616
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
617
ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
618
ต.ท่าเดื่อ  อ.ดอยเต่า
619
ต.น้ำแพร่  อ.พร้าว
620
ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง
621
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
622
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
623
ต.ลวงเหนือ  อ.ดอยสะเก็ด
624
ต.สันนาเม็ง  อ.สันทราย
625
ต.ออนกลาง  กิ่งอ.แม่ออน
626
ต.แช่ช้าง  อ.สันกำแพง
627
ต.บ้านตาล  อ.ฮอด
628
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
629
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
630
ต.สันต้นหมื้อ  อ.แม่อาย
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.