สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1505 ราย
สถิติการเข้าใช้ 190993 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
601
ต.ท่ากว้าง  อ.สารภี
602
ต.ปงตำ  อ.ไชยปราการ
603
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
604
ต.สันทราย  อ.พร้าว
605
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
606
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
607
ต.แม่ตื่น  อ.อมก๋อย
608
ต.บงตัน  อ.ดอยเต่า
609
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
610
ต.แม่สอย  อ.จอมทอง
611
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
612
ต.บ่อสลี  อ.ฮอด
613
ต.ร้องวัวแดง  อ.สันกำแพง
614
ต.มืดกา  อ.ดอยเต่า
615
ต.สันมหาพน  อ.แม่แตง
616
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
617
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
618
ต.พระสิงห์  อ.เมืองเชียงใหม่
619
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
620
ต.แม่นาวาง  อ.แม่อาย
621
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
622
ต.กองแขก  อ.แม่แจ่ม
623
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
624
ต.สันทราย  อ.พร้าว
625
ต.สันทราย  อ.สารภี
626
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
627
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
628
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม
629
ต.ปิงโค้ง  อ.เชียงดาว
630
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.