สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1547 ราย
สถิติการเข้าใช้ 207335 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
601
ต.สันกลาง  อ.สันกำแพง
602
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
603
ต.แม่แวน  อ.พร้าว
604
ต.บงตัน  อ.ดอยเต่า
605
ต.แม่แวน  อ.พร้าว
606
ต.บงตัน  อ.ดอยเต่า
607
ต.กองแขก  อ.แม่แจ่ม
608
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
609
ต.ทุ่งรวงทอง  อ.แม่วาง
610
ต.สันมหาพน  อ.แม่แตง
611
ต.บ้านโป่ง  อ.พร้าว
612
ต.สันทราย  อ.สารภี
613
ต.ป่าป้อง  อ.ดอยสะเก็ด
614
ต.แม่ฮ้อยเงิน  อ.ดอยสะเก็ด
615
ต.ตลาดขวัญ  อ.ดอยสะเก็ด
616
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
617
ต.ท่ากว้าง  อ.สารภี
618
ต.ท่าตอน  อ.แม่อาย
619
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
620
ต.ม่อนจอง  อ.อมก๋อย
621
ต.ยางเปียง  อ.อมก๋อย
622
ต.แม่ตื่น  อ.อมก๋อย
623
ต.หนองตอง  อ.หางดง
624
ต.ทุ่งข้าวพวง  อ.เชียงดาว
625
ต.บ้านโป่ง  อ.พร้าว
626
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
627
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
628
ต.ท่าวังพร้าว  อ.สันป่าตอง
629
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
630
ต.ยางเปียง  อ.อมก๋อย
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.