สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1557 ราย
สถิติการเข้าใช้ 220529 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
601
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
602
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
603
ต.ป่าแดด  อ.เมืองเชียงใหม่
604
ต.แช่ช้าง  อ.สันกำแพง
605
ต.เหมืองแก้ว  อ.แม่ริม
606
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม
607
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
608
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
609
ต.เหมืองแก้ว  อ.แม่ริม
610
ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วาง
611
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
612
ต.กองแขก  อ.แม่แจ่ม
613
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
614
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
615
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
616
ต.หนองบัว  อ.ไชยปราการ
617
ต.สันทราย  อ.สารภี
618
ต.ท่าศาลา  อ.เมืองเชียงใหม่
619
ต.ป่าลาน  อ.ดอยสะเก็ด
620
ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว
621
ต.มะขุนหวาน  อ.สันป่าตอง
622
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
623
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
624
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
625
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
626
ต.ท่าผา  อ.แม่แจ่ม
627
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
628
ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง
629
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
630
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.