สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5958 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
601
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
602
ต.น้ำแพร่  อ.พร้าว
603
ต.สำราญราษฎร์  อ.ดอยสะเก็ด
604
ต.แม่แฝกใหม่  อ.สันทราย
605
ต.แม่อาย  อ.แม่อาย
606
ต.สันป่ายาง  อ.แม่แตง
607
ต.หนองแหย่ง  อ.สันทราย
608
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
609
ต.ยั้งเมิน  อ.สะเมิง
610
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
611
ต.สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง
612
ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วาง
613
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
614
ต.ยางเปียง  อ.อมก๋อย
615
ต.ทาเหนือ  กิ่งอ.แม่ออน
616
ต.แม่คะ  อ.ฝาง
617
ต.ออนใต้  อ.สันกำแพง
618
ต.ยั้งเมิน  อ.สะเมิง
619
ต.สันป่าเปา  อ.สันทราย
620
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
621
ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
622
ต.สันปูเลย  อ.ดอยสะเก็ด
623
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย
624
ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด
625
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
626
ต.หนองแหย่ง  อ.สันทราย
627
ต.ท่าวังพร้าว  อ.สันป่าตอง
628
ต.มืดกา  อ.ดอยเต่า
629
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
630
ต.บ้านจันทร์  อ.แม่แจ่ม
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.