สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1550 ราย
สถิติการเข้าใช้ 212791 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
601
ต.โปงทุ่ง  อ.ดอยเต่า
602
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
603
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
604
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
605
ต.บ้านโป่ง  อ.พร้าว
606
ต.ศรีภูมิ  อ.เมืองเชียงใหม่
607
ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วาง
608
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
609
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
610
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
611
ต.แม่สา  อ.แม่ริม
612
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
613
ต.บ้านตาล  อ.ฮอด
614
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
615
ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด
616
ต.ม่อนจอง  อ.อมก๋อย
617
ต.แม่สาว  อ.แม่อาย
618
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
619
ต.ออนใต้  อ.สันกำแพง
620
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
621
ต.ท่าตอน  อ.แม่อาย
622
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
623
ต.บ้านเป้า  อ.แม่แตง
624
ต.ทุ่งหลวง  อ.พร้าว
625
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
626
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
627
ต.เปียงหลวง  อ.เวียงแหง
628
ต.บ้านหลวง  อ.แม่อาย
629
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
630
ต.ป่าเมี่ยง  อ.ดอยสะเก็ด
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.