สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1547 ราย
สถิติการเข้าใช้ 207378 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
451
ต.สันพระเนตร  อ.สันทราย
452
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
453
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
454
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
455
ต.หนองหาร  อ.สันทราย
456
ต.สันต้นหมื้อ  อ.แม่อาย
457
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
458
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
459
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
460
ต.หางดง  อ.ฮอด
461
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
462
ต.บ้านโป่ง  อ.พร้าว
463
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
464
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
465
ต.แม่ปูคา  อ.สันกำแพง
466
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
467
ต.แม่แฝก  อ.สันทราย
468
ต.เวียง  อ.ฝาง
469
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
470
ต.หนองตอง  อ.หางดง
471
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
472
ต.เมืองคอง  อ.เชียงดาว
473
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
474
ต.ทรายมูล  อ.สันกำแพง
475
ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี
476
ต.กองแขก  อ.แม่แจ่ม
477
ต.ริมใต้  อ.แม่ริม
478
ต.ช้างคลาน  อ.เมืองเชียงใหม่
479
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
480
ต.สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.