สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5958 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
451
ต.ทุ่งรวงทอง  อ.แม่วาง
452
ต.สง่าบ้าน  อ.ดอยสะเก็ด
453
ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว
454
ต.บ้านช้าง  อ.แม่แตง
455
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
456
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
457
ต.บงตัน  อ.ดอยเต่า
458
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
459
ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว
460
ต.เมืองเล็น  อ.สันทราย
461
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
462
ต.แม่นาวาง  อ.แม่อาย
463
ต.สันทราย  อ.สารภี
464
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
465
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
466
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม
467
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
468
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
469
ต.สันกำแพง  อ.สันกำแพง
470
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย
471
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
472
ต.สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง
473
ต.ป่าลาน  อ.ดอยสะเก็ด
474
ต.เวียง  อ.พร้าว
475
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
476
ต.หนองผึ้ง  อ.สารภี
477
ต.สันกำแพง  อ.สันกำแพง
478
ต.สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง
479
ต.สำราญราษฎร์  อ.ดอยสะเก็ด
480
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.