สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1567 ราย
สถิติการเข้าใช้ 240547 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
451
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
452
ต.เมืองคอง  อ.เชียงดาว
453
ต.หายยา  อ.เมืองเชียงใหม่
454
ต.หางดง  อ.ฮอด
455
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
456
ต.ต้นเปา  อ.สันกำแพง
457
ต.ห้วยทราย  อ.สันกำแพง
458
ต.ช้างเผือก  อ.เมืองเชียงใหม่
459
ต.บ้านปง  อ.หางดง
460
ต.บ่อแก้ว  อ.สะเมิง
461
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
462
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
463
ต.ช่อแล  อ.แม่แตง
464
ต.สันทรายน้อย  อ.สันทราย
465
ต.มะขุนหวาน  อ.สันป่าตอง
466
ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง
467
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
468
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
469
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
470
ต.หายยา  อ.เมืองเชียงใหม่
471
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
472
ต.สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง
473
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
474
ต.แม่ตื่น  อ.อมก๋อย
475
ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี
476
ต.แม่ข่า  อ.ฝาง
477
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
478
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
479
ต.หนองป่าครั่ง  อ.เมืองเชียงใหม่
480
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.