สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1505 ราย
สถิติการเข้าใช้ 190993 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
451
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
452
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
453
ต.สำราญราษฎร์  อ.ดอยสะเก็ด
454
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
455
ต.ม่อนจอง  อ.อมก๋อย
456
ต.หนองผึ้ง  อ.สารภี
457
ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว
458
ต.สำราญราษฎร์  อ.ดอยสะเก็ด
459
ต.สันทรายน้อย  อ.สันทราย
460
ต.มะขามหลวง  อ.สันป่าตอง
461
ต.สารภี  อ.สารภี
462
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
463
ต.ห้วยแก้ว  กิ่งอ.แม่ออน
464
ต.แม่ศึก  อ.แม่แจ่ม
465
ต.บ้านหลวง  อ.แม่อาย
466
ต.สันทราย  อ.พร้าว
467
ต.ตลาดใหญ่  อ.ดอยสะเก็ด
468
ต.ปงตำ  อ.ไชยปราการ
469
ต.ป่าตุ้ม  อ.พร้าว
470
ต.ออนกลาง  กิ่งอ.แม่ออน
471
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
472
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
473
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
474
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
475
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
476
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
477
ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี
478
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
479
ต.หางดง  อ.ฮอด
480
ต.กื้ดช้าง  อ.แม่แตง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.