สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1557 ราย
สถิติการเข้าใช้ 224776 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
451
ต.หนองจ๊อม  อ.สันทราย
452
ต.มะขุนหวาน  อ.สันป่าตอง
453
ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี
454
ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง
455
ต.แม่สา  อ.แม่ริม
456
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
457
ต.ปงตำ  อ.ไชยปราการ
458
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
459
ต.สารภี  อ.สารภี
460
ต.ดอยแก้ว  อ.จอมทอง
461
ต.ป่าลาน  อ.ดอยสะเก็ด
462
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
463
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
464
ต.มะขุนหวาน  อ.สันป่าตอง
465
ต.บ่อสลี  อ.ฮอด
466
ต.สันกลาง  อ.สันกำแพง
467
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
468
ต.ปิงโค้ง  อ.เชียงดาว
469
ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
470
ต.เมืองก๋าย  อ.แม่แตง
471
ต.ป่าตุ้ม  อ.พร้าว
472
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
473
ต.สันติสุข  กิ่งอ.ดอยหล่อ
474
ต.ทุ่งรวงทอง  อ.แม่วาง
475
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
476
ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว
477
ต.หนองป่าครั่ง  อ.เมืองเชียงใหม่
478
ต.หนองผึ้ง  อ.สารภี
479
ต.ม่อนจอง  อ.อมก๋อย
480
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.