สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1,745 ราย
สถิติการเข้าใช้ 300,047 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
451
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
452
ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง
453
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
454
ต.กองแขก  อ.แม่แจ่ม
455
ต.นาคอเรือ  อ.ฮอด
456
ต.โหล่งขอด  อ.พร้าว
457
ต.เหมืองแก้ว  อ.แม่ริม
458
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
459
ต.แม่โป่ง  อ.ดอยสะเก็ด
460
ต.หางดง  อ.ฮอด
461
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
462
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
463
ต.แม่โป่ง  อ.ดอยสะเก็ด
464
ต.ช้างม่อย  อ.เมืองเชียงใหม่
465
ต.บ้านช้าง  อ.แม่แตง
466
ต.สันผีเสื้อ  อ.เมืองเชียงใหม่
467
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
468
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
469
ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว
470
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
471
ต.สันมหาพน  อ.แม่แตง
472
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
473
ต.แม่ข่า  อ.ฝาง
474
ต.บ่อแก้ว  อ.สะเมิง
475
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
476
ต.สันทราย  อ.พร้าว
477
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
478
ต.ไชยสถาน  อ.สารภี
479
ต.แม่สูน  อ.ฝาง
480
ต.หายยา  อ.เมืองเชียงใหม่
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.