สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1555 ราย
สถิติการเข้าใช้ 217830 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
451
ต.บงตัน  อ.ดอยเต่า
452
ต.ท่าผา  อ.แม่แจ่ม
453
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
454
ต.บ้านปง  อ.หางดง
455
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
456
ต.มะขุนหวาน  อ.สันป่าตอง
457
ต.ยางเปียง  อ.อมก๋อย
458
ต.สันต้นหมื้อ  อ.แม่อาย
459
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
460
ต.ท่าเดื่อ  อ.ดอยเต่า
461
ต.แม่สอย  อ.จอมทอง
462
ต.แม่แวน  อ.พร้าว
463
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
464
ต.โปงทุ่ง  อ.ดอยเต่า
465
ต.มะขามหลวง  อ.สันป่าตอง
466
ต.แม่งอน  อ.ฝาง
467
ต.ทาเหนือ  กิ่งอ.แม่ออน
468
ต.สันปูเลย  อ.ดอยสะเก็ด
469
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
470
ต.ป่าเมี่ยง  อ.ดอยสะเก็ด
471
ต.หารแก้ว  อ.หางดง
472
ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง
473
ต.บงตัน  อ.ดอยเต่า
474
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
475
ต.ป่าเมี่ยง  อ.ดอยสะเก็ด
476
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
477
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
478
ต.บ่อสลี  อ.ฮอด
479
ต.ออนเหนือ  กิ่งอ.แม่ออน
480
ต.แม่สา  อ.แม่ริม
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.