สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1543 ราย
สถิติการเข้าใช้ 201273 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
451
ต.บ้านช้าง  อ.แม่แตง
452
ต.บ้านสหกรณ์  กิ่งอ.แม่ออน
453
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
454
ต.ปงตำ  อ.ไชยปราการ
455
ต.สันทราย  อ.พร้าว
456
ต.แม่เหียะ  อ.เมืองเชียงใหม่
457
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
458
ต.แม่งอน  อ.ฝาง
459
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
460
ต.เหมืองแก้ว  อ.แม่ริม
461
ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วาง
462
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
463
ต.แม่แฝก  อ.สันทราย
464
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
465
ต.บ้านปง  อ.หางดง
466
ต.ออนกลาง  กิ่งอ.แม่ออน
467
ต.เวียง  อ.พร้าว
468
ต.ตลาดขวัญ  อ.ดอยสะเก็ด
469
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
470
ต.ม่อนจอง  อ.อมก๋อย
471
ต.แม่คะ  อ.ฝาง
472
ต.ทุ่งรวงทอง  อ.แม่วาง
473
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
474
ต.สันต้นหมื้อ  อ.แม่อาย
475
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
476
ต.แม่ตื่น  อ.อมก๋อย
477
ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง
478
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
479
ต.ช้างเผือก  อ.เมืองเชียงใหม่
480
ต.บ้านปง  อ.หางดง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.