สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1569 ราย
สถิติการเข้าใช้ 241073 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
631
ต.แจ่มหลวง  อ.แม่แจ่ม
632
ต.แม่อาย  อ.แม่อาย
633
ต.ม่อนจอง  อ.อมก๋อย
634
ต.บ้านปง  อ.หางดง
635
ต.ป่าป้อง  อ.ดอยสะเก็ด
636
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
637
ต.เขื่อนผาก  อ.พร้าว
638
ต.สันนาเม็ง  อ.สันทราย
639
ต.สันทราย  อ.สารภี
640
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
641
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
642
ต.ห้วยแก้ว  กิ่งอ.แม่ออน
643
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
644
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
645
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
646
ต.หารแก้ว  อ.หางดง
647
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
648
ต.แม่คะ  อ.ฝาง
649
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
650
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
651
ต.สันมหาพน  อ.แม่แตง
652
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
653
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
654
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
655
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
656
ต.ร้องวัวแดง  อ.สันกำแพง
657
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
658
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
659
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
660
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.