สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5958 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
631
ต.แม่สูน  อ.ฝาง
632
ต.สันต้นหมื้อ  อ.แม่อาย
633
ต.บ้านปง  อ.หางดง
634
ต.ห้วยทราย  อ.สันกำแพง
635
ต.แม่เหียะ  อ.เมืองเชียงใหม่
636
ต.สันผีเสื้อ  อ.เมืองเชียงใหม่
637
ต.ป่าเมี่ยง  อ.ดอยสะเก็ด
638
ต.แม่แฝกใหม่  อ.สันทราย
639
ต.กองแขก  อ.แม่แจ่ม
640
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
641
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
642
ต.กื้ดช้าง  อ.แม่แตง
643
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
644
ต.บ้านตาล  อ.ฮอด
645
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
646
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
647
ต.สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง
648
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
649
ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง
650
ต.แม่โป่ง  อ.ดอยสะเก็ด
651
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
652
ต.ทุ่งหลวง  อ.พร้าว
653
ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วาง
654
ต.แช่ช้าง  อ.สันกำแพง
655
ต.ขัวมุง  อ.สารภี
656
ต.ริมใต้  อ.แม่ริม
657
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
658
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
659
ต.กื้ดช้าง  อ.แม่แตง
660
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.