สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1557 ราย
สถิติการเข้าใช้ 220725 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
631
ต.ดอยแก้ว  อ.จอมทอง
632
ต.ทาเหนือ  กิ่งอ.แม่ออน
633
ต.บ้านปง  อ.หางดง
634
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
635
ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
636
ต.แม่สา  อ.แม่ริม
637
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
638
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
639
ต.หางดง  อ.หางดง
640
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
641
ต.สันปูเลย  อ.ดอยสะเก็ด
642
ต.เมืองนะ  อ.เชียงดาว
643
ต.แม่หอพระ  อ.แม่แตง
644
ต.กื้ดช้าง  อ.แม่แตง
645
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
646
ต.ริมใต้  อ.แม่ริม
647
ต.หนองจ๊อม  อ.สันทราย
648
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม
649
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
650
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
651
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
652
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
653
ต.พระสิงห์  อ.เมืองเชียงใหม่
654
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
655
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
656
ต.น้ำแพร่  อ.พร้าว
657
ต.หนองบัว  อ.ไชยปราการ
658
ต.เวียง  อ.พร้าว
659
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
660
ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วาง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.