สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1548 ราย
สถิติการเข้าใช้ 207202 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
631
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
632
ต.เวียง  อ.ฝาง
633
ต.ป่าไหน่  อ.พร้าว
634
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
635
ต.กองแขก  อ.แม่แจ่ม
636
ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว
637
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
638
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
639
ต.ป่าลาน  อ.ดอยสะเก็ด
640
ต.บ้านแอ่น  อ.ดอยเต่า
641
ต.สันกลาง  อ.สันป่าตอง
642
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
643
ต.บ้านช้าง  อ.แม่แตง
644
ต.บ้านปง  อ.หางดง
645
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
646
ต.ริมใต้  อ.แม่ริม
647
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
648
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
649
ต.แม่เหียะ  อ.เมืองเชียงใหม่
650
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
651
ต.หารแก้ว  อ.หางดง
652
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
653
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
654
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
655
ต.ป่าตุ้ม  อ.พร้าว
656
ต.แม่นาวาง  อ.แม่อาย
657
ต.สันกลาง  อ.สันกำแพง
658
ต.แม่ศึก  อ.แม่แจ่ม
659
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
660
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.