สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1550 ราย
สถิติการเข้าใช้ 213362 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
631
ต.ม่อนปิ่น  อ.ฝาง
632
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
633
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
634
ต.ริมเหนือ  อ.แม่ริม
635
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
636
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
637
ต.บ้านแอ่น  อ.ดอยเต่า
638
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
639
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
640
ต.สันกลาง  อ.สันกำแพง
641
ต.ยางเปียง  อ.อมก๋อย
642
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
643
ต.ปางหินฝน  อ.แม่แจ่ม
644
ต.โหล่งขอด  อ.พร้าว
645
ต.เหมืองแก้ว  อ.แม่ริม
646
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
647
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
648
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
649
ต.ฮอด  อ.ฮอด
650
ต.ช้างเผือก  อ.เมืองเชียงใหม่
651
ต.หนองจ๊อม  อ.สันทราย
652
ต.ป่าเมี่ยง  อ.ดอยสะเก็ด
653
ต.แม่ทา  กิ่งอ.แม่ออน
654
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
655
ต.หางดง  อ.ฮอด
656
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
657
ต.หางดง  อ.ฮอด
658
ต.โหล่งขอด  อ.พร้าว
659
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
660
ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.