สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1505 ราย
สถิติการเข้าใช้ 190993 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
631
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
632
ต.ทุ่งรวงทอง  อ.แม่วาง
633
ต.ศรีภูมิ  อ.เมืองเชียงใหม่
634
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
635
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
636
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม
637
ต.ไชยสถาน  อ.สารภี
638
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
639
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
640
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
641
ต.ริมเหนือ  อ.แม่ริม
642
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
643
ต.ช่างเคิ่ง  อ.แม่แจ่ม
644
ต.แม่แวน  อ.พร้าว
645
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
646
ต.สันป่ายาง  อ.แม่แตง
647
ต.บ้านโป่ง  อ.พร้าว
648
ต.สันติสุข  กิ่งอ.ดอยหล่อ
649
ต.ช่างเคิ่ง  อ.แม่แจ่ม
650
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
651
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
652
ต.ริมเหนือ  อ.แม่ริม
653
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
654
ต.ม่อนจอง  อ.อมก๋อย
655
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
656
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
657
ต.สันกลาง  อ.สันป่าตอง
658
ต.สันทราย  อ.พร้าว
659
ต.แม่ปั๋ง  อ.พร้าว
660
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.