สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1544 ราย
สถิติการเข้าใช้ 201918 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
631
ต.มะขุนหวาน  อ.สันป่าตอง
632
ต.สันทราย  อ.พร้าว
633
ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วาง
634
ต.ออนกลาง  กิ่งอ.แม่ออน
635
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
636
ต.โปงทุ่ง  อ.ดอยเต่า
637
ต.ขุนคง  อ.หางดง
638
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
639
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
640
ต.ท่าเดื่อ  อ.ดอยเต่า
641
ต.สันกลาง  อ.สันกำแพง
642
ต.เมืองคอง  อ.เชียงดาว
643
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
644
ต.สันกลาง  อ.สันกำแพง
645
ต.แม่โป่ง  อ.ดอยสะเก็ด
646
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
647
ต.บวกค้าง  อ.สันกำแพง
648
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
649
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
650
ต.ทรายมูล  อ.สันกำแพง
651
ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง
652
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
653
ต.ป่าไหน่  อ.พร้าว
654
ต.ขัวมุง  อ.สารภี
655
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
656
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
657
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
658
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
659
ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
660
ต.ฮอด  อ.ฮอด
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.