สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1557 ราย
สถิติการเข้าใช้ 220529 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
151
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
152
ต.หางดง  อ.ฮอด
153
ต.ทุ่งรวงทอง  อ.แม่วาง
154
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
155
ต.ออนเหนือ  กิ่งอ.แม่ออน
156
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
157
ต.เทพเสด็จ  อ.ดอยสะเก็ด
158
ต.ทุ่งรวงทอง  อ.แม่วาง
159
ต.บ้านปง  อ.หางดง
160
ต.ออนใต้  อ.สันกำแพง
161
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
162
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
163
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
164
ต.หนองหาร  อ.สันทราย
165
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
166
ต.เหมืองแก้ว  อ.แม่ริม
167
ต.หนองแฝก  อ.สารภี
168
ต.สบโขง  อ.อมก๋อย
169
ต.มืดกา  อ.ดอยเต่า
170
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
171
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
172
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
173
ต.ปิงโค้ง  อ.เชียงดาว
174
ต.สันป่ายาง  อ.แม่แตง
175
ต.ท่าผา  อ.แม่แจ่ม
176
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
177
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
178
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
179
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
180
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.