สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1505 ราย
สถิติการเข้าใช้ 190993 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
151
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
152
ต.ไชยสถาน  อ.สารภี
153
ต.สันมหาพน  อ.แม่แตง
154
ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง
155
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
156
ต.สันกลาง  อ.สันป่าตอง
157
ต.วัดเกต  อ.เมืองเชียงใหม่
158
ต.เขื่อนผาก  อ.พร้าว
159
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
160
ต.หนองหาร  อ.สันทราย
161
ต.แม่สูน  อ.ฝาง
162
ต.หนองหาร  อ.สันทราย
163
ต.สันมหาพน  อ.แม่แตง
164
ต.สันทราย  อ.สารภี
165
ต.ม่อนจอง  อ.อมก๋อย
166
ต.แม่แฝก  อ.สันทราย
167
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
168
ต.แม่แฝกใหม่  อ.สันทราย
169
ต.แม่แฝก  อ.สันทราย
170
ต.เหมืองแก้ว  อ.แม่ริม
171
ต.เขื่อนผาก  อ.พร้าว
172
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
173
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
174
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
175
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
176
ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง
177
ต.สง่าบ้าน  อ.ดอยสะเก็ด
178
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
179
ต.หารแก้ว  อ.หางดง
180
ต.แม่เหียะ  อ.เมืองเชียงใหม่
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.