สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1569 ราย
สถิติการเข้าใช้ 241060 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
151
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
152
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
153
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
154
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
155
ต.สันติสุข  กิ่งอ.ดอยหล่อ
156
ต.แม่โป่ง  อ.ดอยสะเก็ด
157
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
158
ต.แม่สูน  อ.ฝาง
159
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
160
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
161
ต.หนองควาย  อ.หางดง
162
ต.สันกลาง  อ.สันป่าตอง
163
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
164
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
165
ต.สันทราย  อ.ฝาง
166
ต.บ้านหลวง  อ.แม่อาย
167
ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง
168
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
169
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
170
ต.ออนเหนือ  กิ่งอ.แม่ออน
171
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
172
ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง
173
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
174
ต.สันปูเลย  อ.ดอยสะเก็ด
175
ต.มะขามหลวง  อ.สันป่าตอง
176
ต.แม่งอน  อ.ฝาง
177
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
178
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย
179
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
180
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.