สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1543 ราย
สถิติการเข้าใช้ 201261 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
151
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
152
ต.ป่าเมี่ยง  อ.ดอยสะเก็ด
153
ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง
154
ต.ป่าตัน  อ.เมืองเชียงใหม่
155
ต.เมืองนะ  อ.เชียงดาว
156
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
157
ต.ชมภู  อ.สารภี
158
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
159
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
160
ต.หนองบัว  อ.ไชยปราการ
161
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
162
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
163
ต.เวียง  อ.ฝาง
164
ต.แม่หอพระ  อ.แม่แตง
165
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
166
ต.หารแก้ว  อ.หางดง
167
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
168
ต.บ้านปง  อ.หางดง
169
ต.สันต้นหมื้อ  อ.แม่อาย
170
ต.สันป่ายาง  อ.แม่แตง
171
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
172
ต.แม่คะ  อ.ฝาง
173
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
174
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
175
ต.แม่แฝก  อ.สันทราย
176
ต.ทุ่งรวงทอง  อ.แม่วาง
177
ต.บงตัน  อ.ดอยเต่า
178
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
179
ต.ยั้งเมิน  อ.สะเมิง
180
ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.