สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1550 ราย
สถิติการเข้าใช้ 212768 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
151
ต.แช่ช้าง  อ.สันกำแพง
152
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
153
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
154
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
155
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
156
ต.บ้านโป่ง  อ.พร้าว
157
ต.เวียง  อ.ฝาง
158
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
159
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
160
ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง
161
ต.ท่าตอน  อ.แม่อาย
162
ต.ช่อแล  อ.แม่แตง
163
ต.ดอนแก้ว  อ.สารภี
164
ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง
165
ต.นาคอเรือ  อ.ฮอด
166
ต.สันกลาง  อ.สันป่าตอง
167
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
168
ต.ริมใต้  อ.แม่ริม
169
ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
170
ต.แม่ทะลบ  อ.ไชยปราการ
171
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
172
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
173
ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว
174
ต.ฮอด  อ.ฮอด
175
ต.บ้านหลวง  อ.แม่อาย
176
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
177
ต.บ้านช้าง  อ.แม่แตง
178
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
179
ต.หนองหาร  อ.สันทราย
180
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.