สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5958 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
151
ต.แม่ตื่น  อ.อมก๋อย
152
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
153
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
154
ต.บ้านปง  อ.หางดง
155
ต.แม่แวน  อ.พร้าว
156
ต.ฟ้าฮ่าม  อ.เมืองเชียงใหม่
157
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
158
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
159
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
160
ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย
161
ต.สันกลาง  อ.สันป่าตอง
162
ต.ป่าแดด  อ.เมืองเชียงใหม่
163
ต.ฮอด  อ.ฮอด
164
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
165
ต.หายยา  อ.เมืองเชียงใหม่
166
ต.แม่งอน  อ.ฝาง
167
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
168
ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง
169
ต.ปางหินฝน  อ.แม่แจ่ม
170
ต.ฟ้าฮ่าม  อ.เมืองเชียงใหม่
171
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
172
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
173
ต.กื้ดช้าง  อ.แม่แตง
174
ต.สันติสุข  กิ่งอ.ดอยหล่อ
175
ต.โหล่งขอด  อ.พร้าว
176
ต.หนองควาย  อ.หางดง
177
ต.บ้านโป่ง  อ.พร้าว
178
ต.แม่แฝก  อ.สันทราย
179
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
180
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.