สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1547 ราย
สถิติการเข้าใช้ 207335 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
151
ต.บ้านจันทร์  อ.แม่แจ่ม
152
ต.เทพเสด็จ  อ.ดอยสะเก็ด
153
ต.ป่าตุ้ม  อ.พร้าว
154
ต.ช่างเคิ่ง  อ.แม่แจ่ม
155
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
156
ต.กองแขก  อ.แม่แจ่ม
157
ต.มะขามหลวง  อ.สันป่าตอง
158
ต.ยางเปียง  อ.อมก๋อย
159
ต.แม่เหียะ  อ.เมืองเชียงใหม่
160
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
161
ต.ไชยสถาน  อ.สารภี
162
ต.บ้านตาล  อ.ฮอด
163
ต.ตลาดขวัญ  อ.ดอยสะเก็ด
164
ต.ทาเหนือ  กิ่งอ.แม่ออน
165
ต.บ้านแอ่น  อ.ดอยเต่า
166
ต.มะขุนหวาน  อ.สันป่าตอง
167
ต.ช้างเผือก  อ.เมืองเชียงใหม่
168
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
169
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
170
ต.สันมหาพน  อ.แม่แตง
171
ต.ร้องวัวแดง  อ.สันกำแพง
172
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
173
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
174
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
175
ต.หนองควาย  อ.หางดง
176
ต.บ้านปง  อ.หางดง
177
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
178
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
179
ต.ช่อแล  อ.แม่แตง
180
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.