สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1547 ราย
สถิติการเข้าใช้ 207378 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
121
ต.แม่หอพระ  อ.แม่แตง
122
ต.สารภี  อ.สารภี
123
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด
124
ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง
125
ต.สารภี  อ.สารภี
126
ต.ช่างเคิ่ง  อ.แม่แจ่ม
127
ต.ริมใต้  อ.แม่ริม
128
ต.ทรายมูล  อ.สันกำแพง
129
ต.สบแม่ข่า  อ.หางดง
130
ต.เมืองก๋าย  อ.แม่แตง
131
ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง
132
ต.แม่ศึก  อ.แม่แจ่ม
133
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
134
ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย
135
ต.บงตัน  อ.ดอยเต่า
136
ต.สันติสุข  กิ่งอ.ดอยหล่อ
137
ต.ม่อนจอง  อ.อมก๋อย
138
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
139
ต.บวกค้าง  อ.สันกำแพง
140
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
141
ต.มะขามหลวง  อ.สันป่าตอง
142
ต.บ้านจันทร์  อ.แม่แจ่ม
143
ต.ตลาดใหญ่  อ.ดอยสะเก็ด
144
ต.สันผีเสื้อ  อ.เมืองเชียงใหม่
145
ต.สันทราย  อ.ฝาง
146
ต.ตลาดขวัญ  อ.ดอยสะเก็ด
147
ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย
148
ต.ห้วยทราย  อ.สันกำแพง
149
ต.ดอยแก้ว  อ.จอมทอง
150
ต.แม่แฝกใหม่  อ.สันทราย
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.