สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1505 ราย
สถิติการเข้าใช้ 190993 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
121
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
122
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
123
ต.หนองควาย  อ.หางดง
124
ต.กื้ดช้าง  อ.แม่แตง
125
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
126
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
127
ต.หนองควาย  อ.หางดง
128
ต.หางดง  อ.ฮอด
129
ต.แม่ข่า  อ.ฝาง
130
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
131
ต.หนองแหย่ง  อ.สันทราย
132
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
133
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
134
ต.ฮอด  อ.ฮอด
135
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
136
ต.ป่าเมี่ยง  อ.ดอยสะเก็ด
137
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
138
ต.บวกค้าง  อ.สันกำแพง
139
ต.ทาเหนือ  กิ่งอ.แม่ออน
140
ต.ตลาดใหญ่  อ.ดอยสะเก็ด
141
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
142
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
143
ต.สันทราย  อ.ฝาง
144
ต.ห้วยแก้ว  กิ่งอ.แม่ออน
145
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
146
ต.แม่คะ  อ.ฝาง
147
ต.แม่คือ  อ.ดอยสะเก็ด
148
ต.สันนาเม็ง  อ.สันทราย
149
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
150
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.