สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5958 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
121
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
122
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
123
ต.แม่สอย  อ.จอมทอง
124
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
125
ต.แม่แฝกใหม่  อ.สันทราย
126
ต.แม่สอย  อ.จอมทอง
127
ต.สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง
128
ต.หางดง  อ.หางดง
129
ต.ตลาดใหญ่  อ.ดอยสะเก็ด
130
ต.แม่เหียะ  อ.เมืองเชียงใหม่
131
ต.ริมใต้  อ.แม่ริม
132
ต.บ้านทับ  อ.แม่แจ่ม
133
ต.กองแขก  อ.แม่แจ่ม
134
ต.แช่ช้าง  อ.สันกำแพง
135
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
136
ต.หนองหาร  อ.สันทราย
137
ต.ป่าตุ้ม  อ.พร้าว
138
ต.สันทราย  อ.ฝาง
139
ต.ท่าเดื่อ  อ.ดอยเต่า
140
ต.สันต้นหมื้อ  อ.แม่อาย
141
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
142
ต.สันติสุข  กิ่งอ.ดอยหล่อ
143
ต.เมืองคอง  อ.เชียงดาว
144
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
145
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
146
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
147
ต.ป่าตุ้ม  อ.พร้าว
148
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
149
ต.ป่าไหน่  อ.พร้าว
150
ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.