สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1567 ราย
สถิติการเข้าใช้ 240543 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
121
ต.เวียง  อ.ฝาง
122
ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี
123
ต.ฮอด  อ.ฮอด
124
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
125
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
126
ต.หนองป่าครั่ง  อ.เมืองเชียงใหม่
127
ต.บ่อสลี  อ.ฮอด
128
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
129
ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง
130
ต.สันทรายหลวง  อ.สันทราย
131
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
132
ต.เหมืองแก้ว  อ.แม่ริม
133
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
134
ต.แม่ศึก  อ.แม่แจ่ม
135
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
136
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
137
ต.ม่อนปิ่น  อ.ฝาง
138
ต.ป่าบง  อ.สารภี
139
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
140
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
141
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
142
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
143
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
144
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
145
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
146
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
147
ต.หนองแหย่ง  อ.สันทราย
148
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
149
ต.แม่ปั๋ง  อ.พร้าว
150
ต.ร้องวัวแดง  อ.สันกำแพง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.