สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1557 ราย
สถิติการเข้าใช้ 224776 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
121
ต.สันทราย  อ.สารภี
122
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
123
ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง
124
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
125
ต.แช่ช้าง  อ.สันกำแพง
126
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
127
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
128
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
129
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
130
ต.ช่างเคิ่ง  อ.แม่แจ่ม
131
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด
132
ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
133
ต.ฮอด  อ.ฮอด
134
ต.แม่เหียะ  อ.เมืองเชียงใหม่
135
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
136
ต.บ้านปง  อ.หางดง
137
ต.ม่อนจอง  อ.อมก๋อย
138
ต.แม่อาย  อ.แม่อาย
139
ต.แม่อาย  อ.แม่อาย
140
ต.แม่ปั๋ง  อ.พร้าว
141
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
142
ต.ท่ากว้าง  อ.สารภี
143
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
144
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด
145
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
146
ต.ฮอด  อ.ฮอด
147
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
148
ต.บงตัน  อ.ดอยเต่า
149
ต.บ้านปง  อ.หางดง
150
ต.ท่าเดื่อ  อ.ดอยเต่า
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.