สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1555 ราย
สถิติการเข้าใช้ 217830 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
121
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
122
ต.สันติสุข  กิ่งอ.ดอยหล่อ
123
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
124
ต.มะขุนหวาน  อ.สันป่าตอง
125
ต.สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง
126
ต.หนองหาร  อ.สันทราย
127
ต.แม่ปั๋ง  อ.พร้าว
128
ต.ห้วยแก้ว  กิ่งอ.แม่ออน
129
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
130
ต.ช้างม่อย  อ.เมืองเชียงใหม่
131
ต.แม่แฝก  อ.สันทราย
132
ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี
133
ต.สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง
134
ต.แม่หอพระ  อ.แม่แตง
135
ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง
136
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
137
ต.แช่ช้าง  อ.สันกำแพง
138
ต.เมืองก๋าย  อ.แม่แตง
139
ต.ทุ่งหลวง  อ.พร้าว
140
ต.กื้ดช้าง  อ.แม่แตง
141
ต.ริมใต้  อ.แม่ริม
142
ต.แม่ปูคา  อ.สันกำแพง
143
ต.ลวงเหนือ  อ.ดอยสะเก็ด
144
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
145
ต.ฮอด  อ.ฮอด
146
ต.สบแม่ข่า  อ.หางดง
147
ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด
148
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
149
ต.หนองหาร  อ.สันทราย
150
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.