สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1543 ราย
สถิติการเข้าใช้ 201273 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
121
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
122
ต.ท่าศาลา  อ.เมืองเชียงใหม่
123
ต.ท่าเดื่อ  อ.ดอยเต่า
124
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
125
ต.แม่แฝก  อ.สันทราย
126
ต.สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง
127
ต.ห้วยทราย  อ.สันกำแพง
128
ต.สันผีเสื้อ  อ.เมืองเชียงใหม่
129
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
130
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
131
ต.แม่คะ  อ.ฝาง
132
ต.สันป่ายาง  อ.แม่แตง
133
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
134
ต.สันกำแพง  อ.สันกำแพง
135
ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว
136
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
137
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
138
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
139
ต.ป่าไหน่  อ.พร้าว
140
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
141
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
142
ต.หนองควาย  อ.หางดง
143
ต.ท่าเดื่อ  อ.ดอยเต่า
144
ต.บ้านช้าง  อ.แม่แตง
145
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
146
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
147
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
148
ต.วัดเกต  อ.เมืองเชียงใหม่
149
ต.ดอนแก้ว  อ.สารภี
150
ต.แม่ตื่น  อ.อมก๋อย
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.