สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1543 ราย
สถิติการเข้าใช้ 201261 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
871
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
872
ต.ท่าวังพร้าว  อ.สันป่าตอง
873
ต.สันนาเม็ง  อ.สันทราย
874
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
875
ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว
876
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
877
ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด
878
ต.หนองตอง  อ.หางดง
879
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
880
ต.ป่าเมี่ยง  อ.ดอยสะเก็ด
881
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
882
ต.สันกำแพง  อ.สันกำแพง
883
ต.หนองตอง  อ.หางดง
884
ต.ยั้งเมิน  อ.สะเมิง
885
ต.หนองควาย  อ.หางดง
886
ต.สันติสุข  กิ่งอ.ดอยหล่อ
887
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
888
ต.ดอยเต่า  อ.ดอยเต่า
889
ต.สันป่ายาง  อ.แม่แตง
890
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
891
ต.ป่าไหน่  อ.พร้าว
892
ต.บ้านปง  อ.หางดง
893
ต.แม่แฝก  อ.สันทราย
894
ต.ปงตำ  อ.ไชยปราการ
895
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
896
ต.กื้ดช้าง  อ.แม่แตง
897
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
898
ต.บวกค้าง  อ.สันกำแพง
899
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
900
ต.ออนเหนือ  กิ่งอ.แม่ออน
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.