สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1557 ราย
สถิติการเข้าใช้ 220712 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
871
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
872
ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด
873
ต.หนองป่าครั่ง  อ.เมืองเชียงใหม่
874
ต.แม่สา  อ.แม่ริม
875
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
876
ต.ฟ้าฮ่าม  อ.เมืองเชียงใหม่
877
ต.หางดง  อ.หางดง
878
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
879
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
880
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
881
ต.บ้านแอ่น  อ.ดอยเต่า
882
ต.บงตัน  อ.ดอยเต่า
883
ต.เวียง  อ.ฝาง
884
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
885
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
886
ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย
887
ต.สันปูเลย  อ.ดอยสะเก็ด
888
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
889
ต.ป่าไหน่  อ.พร้าว
890
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
891
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
892
ต.บ่อสลี  อ.ฮอด
893
ต.ชมภู  อ.สารภี
894
ต.สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง
895
ต.บ้านทับ  อ.แม่แจ่ม
896
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
897
ต.หางดง  อ.ฮอด
898
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด
899
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
900
ต.แม่ข่า  อ.ฝาง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.