สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5958 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
871
ต.ท่ากว้าง  อ.สารภี
872
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
873
ต.กื้ดช้าง  อ.แม่แตง
874
ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด
875
ต.ศรีภูมิ  อ.เมืองเชียงใหม่
876
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
877
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
878
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
879
ต.บงตัน  อ.ดอยเต่า
880
ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง
881
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
882
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
883
ต.ป่าตุ้ม  อ.พร้าว
884
ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วาง
885
ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง
886
ต.โปงทุ่ง  อ.ดอยเต่า
887
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
888
ต.หนองแฝก  อ.สารภี
889
ต.แม่คือ  อ.ดอยสะเก็ด
890
ต.หนองหาร  อ.สันทราย
891
ต.มะขุนหวาน  อ.สันป่าตอง
892
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
893
ต.บ่อสลี  อ.ฮอด
894
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
895
ต.สบแม่ข่า  อ.หางดง
896
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
897
ต.ออนกลาง  กิ่งอ.แม่ออน
898
ต.แม่สา  อ.แม่ริม
899
ต.หนองหาร  อ.สันทราย
900
ต.บ้านหลวง  อ.แม่อาย
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.