สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1569 ราย
สถิติการเข้าใช้ 241060 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
871
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
872
ต.ป่าแดด  อ.เมืองเชียงใหม่
873
ต.หนองควาย  อ.หางดง
874
ต.บ้านปง  อ.หางดง
875
ต.ท่าวังพร้าว  อ.สันป่าตอง
876
ต.นาคอเรือ  อ.ฮอด
877
ต.แช่ช้าง  อ.สันกำแพง
878
ต.ช้างม่อย  อ.เมืองเชียงใหม่
879
ต.แม่ฮ้อยเงิน  อ.ดอยสะเก็ด
880
ต.แม่แดด  อ.แม่แจ่ม
881
ต.ปิงโค้ง  อ.เชียงดาว
882
ต.แม่นาวาง  อ.แม่อาย
883
ต.ศรีภูมิ  อ.เมืองเชียงใหม่
884
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
885
ต.แม่แฝกใหม่  อ.สันทราย
886
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
887
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
888
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
889
ต.สันป่ายาง  อ.แม่แตง
890
ต.หารแก้ว  อ.หางดง
891
ต.ต้นเปา  อ.สันกำแพง
892
ต.ป่าตัน  อ.เมืองเชียงใหม่
893
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
894
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
895
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
896
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
897
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
898
ต.ห้วยทราย  อ.สันกำแพง
899
ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย
900
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.