สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1550 ราย
สถิติการเข้าใช้ 212768 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
871
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
872
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
873
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
874
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
875
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
876
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
877
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
878
ต.แม่คะ  อ.ฝาง
879
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
880
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
881
ต.หายยา  อ.เมืองเชียงใหม่
882
ต.สันพระเนตร  อ.สันทราย
883
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
884
ต.บ้านจันทร์  อ.แม่แจ่ม
885
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
886
ต.แม่นาวาง  อ.แม่อาย
887
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
888
ต.ออนใต้  อ.สันกำแพง
889
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
890
ต.ห้วยทราย  อ.สันกำแพง
891
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
892
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
893
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
894
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
895
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
896
ต.แม่หอพระ  อ.แม่แตง
897
ต.ร้องวัวแดง  อ.สันกำแพง
898
ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วาง
899
ต.ยั้งเมิน  อ.สะเมิง
900
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.