สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1547 ราย
สถิติการเข้าใช้ 207335 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
871
ต.ป่าแดด  อ.เมืองเชียงใหม่
872
ต.แม่แวน  อ.พร้าว
873
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
874
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
875
ต.ป่าป้อง  อ.ดอยสะเก็ด
876
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
877
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
878
ต.บ้านปง  อ.หางดง
879
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
880
ต.หนองควาย  อ.หางดง
881
ต.ศรีภูมิ  อ.เมืองเชียงใหม่
882
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
883
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
884
ต.ปิงโค้ง  อ.เชียงดาว
885
ต.สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง
886
ต.สันปูเลย  อ.ดอยสะเก็ด
887
ต.ป่าแดด  อ.เมืองเชียงใหม่
888
ต.บ้านเป้า  อ.แม่แตง
889
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
890
ต.ท่าผา  อ.แม่แจ่ม
891
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
892
ต.แม่ปั๋ง  อ.พร้าว
893
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
894
ต.ขุนคง  อ.หางดง
895
ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง
896
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
897
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
898
ต.มืดกา  อ.ดอยเต่า
899
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
900
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.