สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1505 ราย
สถิติการเข้าใช้ 190993 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
871
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
872
ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย
873
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
874
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
875
ต.ขุนคง  อ.หางดง
876
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
877
ต.ท่ากว้าง  อ.สารภี
878
ต.แม่ทา  กิ่งอ.แม่ออน
879
ต.กองแขก  อ.แม่แจ่ม
880
ต.สันติสุข  กิ่งอ.ดอยหล่อ
881
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
882
ต.แม่เหียะ  อ.เมืองเชียงใหม่
883
ต.โหล่งขอด  อ.พร้าว
884
ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วาง
885
ต.หนองผึ้ง  อ.สารภี
886
ต.บ้านเป้า  อ.แม่แตง
887
ต.ป่าป้อง  อ.ดอยสะเก็ด
888
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
889
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
890
ต.สันทราย  อ.พร้าว
891
ต.ดอนแก้ว  อ.สารภี
892
ต.สันทราย  อ.พร้าว
893
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
894
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
895
ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง
896
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
897
ต.ออนใต้  อ.สันกำแพง
898
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
899
ต.กื้ดช้าง  อ.แม่แตง
900
ต.ไชยสถาน  อ.สารภี
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.