สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1550 ราย
สถิติการเข้าใช้ 213362 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
721
ต.ปางหินฝน  อ.แม่แจ่ม
722
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
723
ต.กื้ดช้าง  อ.แม่แตง
724
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
725
ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย
726
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
727
ต.แม่ทะลบ  อ.ไชยปราการ
728
ต.ท่าตอน  อ.แม่อาย
729
ต.สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง
730
ต.แม่สอย  อ.จอมทอง
731
ต.สันผักหวาน  อ.หางดง
732
ต.หนองควาย  อ.หางดง
733
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
734
ต.ช้างคลาน  อ.เมืองเชียงใหม่
735
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
736
ต.ร้องวัวแดง  อ.สันกำแพง
737
ต.หนองควาย  อ.หางดง
738
ต.ช่างเคิ่ง  อ.แม่แจ่ม
739
ต.มะขุนหวาน  อ.สันป่าตอง
740
ต.แม่คะ  อ.ฝาง
741
ต.หนองตอง  อ.หางดง
742
ต.สันป่ายาง  อ.แม่แตง
743
ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย
744
ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด
745
ต.สันทราย  อ.ฝาง
746
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
747
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
748
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
749
ต.แม่สอย  อ.จอมทอง
750
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.