สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1526 ราย
สถิติการเข้าใช้ 194066 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
721
ต.บ้านสหกรณ์  กิ่งอ.แม่ออน
722
ต.แม่ตื่น  อ.อมก๋อย
723
ต.สันปูเลย  อ.ดอยสะเก็ด
724
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
725
ต.โหล่งขอด  อ.พร้าว
726
ต.ท่าเดื่อ  อ.ดอยเต่า
727
ต.สบแม่ข่า  อ.หางดง
728
ต.ป่าแดด  อ.เมืองเชียงใหม่
729
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
730
ต.สันผักหวาน  อ.หางดง
731
ต.ขัวมุง  อ.สารภี
732
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
733
ต.ริมใต้  อ.แม่ริม
734
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
735
ต.โหล่งขอด  อ.พร้าว
736
ต.โปงทุ่ง  อ.ดอยเต่า
737
ต.ริมใต้  อ.แม่ริม
738
ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว
739
ต.ออนใต้  อ.สันกำแพง
740
ต.สันกลาง  อ.สันป่าตอง
741
ต.ช่างเคิ่ง  อ.แม่แจ่ม
742
ต.ปิงโค้ง  อ.เชียงดาว
743
ต.ทุ่งรวงทอง  อ.แม่วาง
744
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
745
ต.สันนาเม็ง  อ.สันทราย
746
ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว
747
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
748
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
749
ต.ช้างม่อย  อ.เมืองเชียงใหม่
750
ต.หางดง  อ.ฮอด
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.