สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1557 ราย
สถิติการเข้าใช้ 220751 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
721
ต.สันทราย  อ.พร้าว
722
ต.โปงทุ่ง  อ.ดอยเต่า
723
ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง
724
ต.มืดกา  อ.ดอยเต่า
725
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
726
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
727
ต.สารภี  อ.สารภี
728
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
729
ต.ปงตำ  อ.ไชยปราการ
730
ต.สำราญราษฎร์  อ.ดอยสะเก็ด
731
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
732
ต.หนองตอง  อ.หางดง
733
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
734
ต.หนองแหย่ง  อ.สันทราย
735
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
736
ต.สำราญราษฎร์  อ.ดอยสะเก็ด
737
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
738
ต.สบโขง  อ.อมก๋อย
739
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
740
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
741
ต.แม่ปั๋ง  อ.พร้าว
742
ต.สันต้นหมื้อ  อ.แม่อาย
743
ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง
744
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
745
ต.บ้านปง  อ.หางดง
746
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
747
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
748
ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
749
ต.สบโขง  อ.อมก๋อย
750
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.