สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1544 ราย
สถิติการเข้าใช้ 201989 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
721
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
722
ต.สันนาเม็ง  อ.สันทราย
723
ต.ศรีภูมิ  อ.เมืองเชียงใหม่
724
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
725
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
726
ต.ปงตำ  อ.ไชยปราการ
727
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
728
ต.ต้นเปา  อ.สันกำแพง
729
ต.สง่าบ้าน  อ.ดอยสะเก็ด
730
ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว
731
ต.แม่ศึก  อ.แม่แจ่ม
732
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
733
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
734
ต.ช้างม่อย  อ.เมืองเชียงใหม่
735
ต.ป่าลาน  อ.ดอยสะเก็ด
736
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
737
ต.สันทราย  อ.สารภี
738
ต.หายยา  อ.เมืองเชียงใหม่
739
ต.สันกลาง  อ.สันกำแพง
740
ต.ห้วยทราย  อ.สันกำแพง
741
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
742
ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด
743
ต.ช่อแล  อ.แม่แตง
744
ต.ทาเหนือ  กิ่งอ.แม่ออน
745
ต.สันมหาพน  อ.แม่แตง
746
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
747
ต.มะขุนหวาน  อ.สันป่าตอง
748
ต.นาคอเรือ  อ.ฮอด
749
ต.ทาเหนือ  กิ่งอ.แม่ออน
750
ต.บ้านจันทร์  อ.แม่แจ่ม
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.