สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1569 ราย
สถิติการเข้าใช้ 241073 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
721
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
722
ต.ดอยแก้ว  อ.จอมทอง
723
ต.บวกค้าง  อ.สันกำแพง
724
ต.หนองตอง  อ.หางดง
725
ต.ศรีภูมิ  อ.เมืองเชียงใหม่
726
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
727
ต.มะขามหลวง  อ.สันป่าตอง
728
ต.แม่แฝก  อ.สันทราย
729
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
730
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
731
ต.พระสิงห์  อ.เมืองเชียงใหม่
732
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
733
ต.ทรายมูล  อ.สันกำแพง
734
ต.ริมใต้  อ.แม่ริม
735
ต.สันทราย  อ.พร้าว
736
ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วาง
737
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
738
ต.ออนใต้  อ.สันกำแพง
739
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
740
ต.ยั้งเมิน  อ.สะเมิง
741
ต.แม่แฝก  อ.สันทราย
742
ต.สารภี  อ.สารภี
743
ต.สันมหาพน  อ.แม่แตง
744
ต.บ้านปง  อ.หางดง
745
ต.นาคอเรือ  อ.ฮอด
746
ต.ช่างเคิ่ง  อ.แม่แจ่ม
747
ต.แม่แดด  อ.แม่แจ่ม
748
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย
749
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
750
ต.สง่าบ้าน  อ.ดอยสะเก็ด
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.