สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1548 ราย
สถิติการเข้าใช้ 207202 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
721
ต.ห้วยแก้ว  กิ่งอ.แม่ออน
722
ต.แม่สูน  อ.ฝาง
723
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
724
ต.หนองจ๊อม  อ.สันทราย
725
ต.แม่นาวาง  อ.แม่อาย
726
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
727
ต.แม่ปั๋ง  อ.พร้าว
728
ต.ดอยเต่า  อ.ดอยเต่า
729
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
730
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
731
ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว
732
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
733
ต.สันมหาพน  อ.แม่แตง
734
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
735
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
736
ต.ขัวมุง  อ.สารภี
737
ต.แม่สาว  อ.แม่อาย
738
ต.ขุนคง  อ.หางดง
739
ต.บ้านจันทร์  อ.แม่แจ่ม
740
ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง
741
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
742
ต.สำราญราษฎร์  อ.ดอยสะเก็ด
743
ต.ทรายมูล  อ.สันกำแพง
744
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
745
ต.ป่าแดด  อ.เมืองเชียงใหม่
746
ต.ศรีภูมิ  อ.เมืองเชียงใหม่
747
ต.แม่ศึก  อ.แม่แจ่ม
748
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
749
ต.สำราญราษฎร์  อ.ดอยสะเก็ด
750
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.