สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5958 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
571
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
572
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
573
ต.กื้ดช้าง  อ.แม่แตง
574
ต.เหมืองแก้ว  อ.แม่ริม
575
ต.แม่สอย  อ.จอมทอง
576
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
577
ต.แม่หอพระ  อ.แม่แตง
578
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
579
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
580
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
581
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
582
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
583
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
584
ต.สารภี  อ.สารภี
585
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
586
ต.แม่เหียะ  อ.เมืองเชียงใหม่
587
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
588
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
589
ต.ทาเหนือ  กิ่งอ.แม่ออน
590
ต.เหมืองแก้ว  อ.แม่ริม
591
ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง
592
ต.แม่โป่ง  อ.ดอยสะเก็ด
593
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
594
ต.สันทราย  อ.ฝาง
595
ต.เมืองก๋าย  อ.แม่แตง
596
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
597
ต.เมืองนะ  อ.เชียงดาว
598
ต.เทพเสด็จ  อ.ดอยสะเก็ด
599
ต.ช้างเผือก  อ.เมืองเชียงใหม่
600
ต.หนองป่าครั่ง  อ.เมืองเชียงใหม่
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.