สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1550 ราย
สถิติการเข้าใช้ 212788 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
571
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
572
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
573
ต.ดอยเต่า  อ.ดอยเต่า
574
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
575
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
576
ต.ปางหินฝน  อ.แม่แจ่ม
577
ต.เหมืองแก้ว  อ.แม่ริม
578
ต.แม่แวน  อ.พร้าว
579
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
580
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
581
ต.เมืองก๋าย  อ.แม่แตง
582
ต.หนองหอย  อ.เมืองเชียงใหม่
583
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
584
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
585
ต.ดอยเต่า  อ.ดอยเต่า
586
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
587
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
588
ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
589
ต.ป่าตุ้ม  อ.พร้าว
590
ต.ป่าไหน่  อ.พร้าว
591
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
592
ต.วัดเกต  อ.เมืองเชียงใหม่
593
ต.เทพเสด็จ  อ.ดอยสะเก็ด
594
ต.แม่ปั๋ง  อ.พร้าว
595
ต.สบแม่ข่า  อ.หางดง
596
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
597
ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด
598
ต.แม่นาวาง  อ.แม่อาย
599
ต.เหมืองแก้ว  อ.แม่ริม
600
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.