สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1547 ราย
สถิติการเข้าใช้ 207335 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
571
ต.สันทรายน้อย  อ.สันทราย
572
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
573
ต.หารแก้ว  อ.หางดง
574
ต.แม่นาวาง  อ.แม่อาย
575
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
576
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
577
ต.บ้านช้าง  อ.แม่แตง
578
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
579
ต.เวียง  อ.ฝาง
580
ต.บ้านสหกรณ์  กิ่งอ.แม่ออน
581
ต.ฮอด  อ.ฮอด
582
ต.ดอนแก้ว  อ.สารภี
583
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
584
ต.ช่างเคิ่ง  อ.แม่แจ่ม
585
ต.หางดง  อ.ฮอด
586
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
587
ต.แม่ปั๋ง  อ.พร้าว
588
ต.ยางเปียง  อ.อมก๋อย
589
ต.สันมหาพน  อ.แม่แตง
590
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
591
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
592
ต.เขื่อนผาก  อ.พร้าว
593
ต.ศรีภูมิ  อ.เมืองเชียงใหม่
594
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
595
ต.สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง
596
ต.แม่แฝกใหม่  อ.สันทราย
597
ต.แม่เหียะ  อ.เมืองเชียงใหม่
598
ต.ดอยแก้ว  อ.จอมทอง
599
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
600
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.