สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1505 ราย
สถิติการเข้าใช้ 190993 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
571
ต.แม่แดด  อ.แม่แจ่ม
572
ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง
573
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
574
ต.หายยา  อ.เมืองเชียงใหม่
575
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
576
ต.บ้านช้าง  อ.แม่แตง
577
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
578
ต.ปิงโค้ง  อ.เชียงดาว
579
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
580
ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด
581
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
582
ต.แม่เหียะ  อ.เมืองเชียงใหม่
583
ต.สบแม่ข่า  อ.หางดง
584
ต.แม่นาวาง  อ.แม่อาย
585
ต.น้ำแพร่  อ.พร้าว
586
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด
587
ต.ช่างเคิ่ง  อ.แม่แจ่ม
588
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
589
ต.ป่าตัน  อ.เมืองเชียงใหม่
590
ต.สันปูเลย  อ.ดอยสะเก็ด
591
ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
592
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
593
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
594
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
595
ต.แม่เหียะ  อ.เมืองเชียงใหม่
596
ต.สบโขง  อ.อมก๋อย
597
ต.สันผักหวาน  อ.หางดง
598
ต.สันทราย  อ.พร้าว
599
ต.บ้านสหกรณ์  กิ่งอ.แม่ออน
600
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.