สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1,716 ราย
สถิติการเข้าใช้ 306,520 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
571
ต.แม่แวน  อ.พร้าว
572
ต.หนองแหย่ง  อ.สันทราย
573
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
574
ต.โป่งน้ำร้อน  อ.ฝาง
575
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
576
ต.แม่ปั๋ง  อ.พร้าว
577
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
578
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
579
ต.หนองผึ้ง  อ.สารภี
580
ต.นาคอเรือ  อ.ฮอด
581
ต.ไชยสถาน  อ.สารภี
582
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
583
ต.บ้านโป่ง  อ.พร้าว
584
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย
585
ต.สันกลาง  อ.สันกำแพง
586
ต.กองแขก  อ.แม่แจ่ม
587
ต.หนองบัว  อ.ไชยปราการ
588
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
589
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
590
ต.แช่ช้าง  อ.สันกำแพง
591
ต.ไชยสถาน  อ.สารภี
592
ต.ท่าเดื่อ  อ.ดอยเต่า
593
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
594
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
595
ต.เมืองคอง  อ.เชียงดาว
596
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
597
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
598
ต.แม่หอพระ  อ.แม่แตง
599
ต.สารภี  อ.สารภี
600
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.