สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1543 ราย
สถิติการเข้าใช้ 201273 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
571
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
572
ต.หางดง  อ.ฮอด
573
ต.บ้านปง  อ.หางดง
574
ต.ขุนคง  อ.หางดง
575
ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง
576
ต.หายยา  อ.เมืองเชียงใหม่
577
ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย
578
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม
579
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
580
ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วาง
581
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
582
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
583
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
584
ต.ขุนคง  อ.หางดง
585
ต.ป่าลาน  อ.ดอยสะเก็ด
586
ต.ร้องวัวแดง  อ.สันกำแพง
587
ต.ต้นเปา  อ.สันกำแพง
588
ต.สบแม่ข่า  อ.หางดง
589
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
590
ต.ห้วยแก้ว  กิ่งอ.แม่ออน
591
ต.เมืองนะ  อ.เชียงดาว
592
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
593
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
594
ต.ท่าผา  อ.แม่แจ่ม
595
ต.สันทราย  อ.สารภี
596
ต.หนองบัว  อ.ไชยปราการ
597
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
598
ต.บ้านโป่ง  อ.พร้าว
599
ต.ท่ากว้าง  อ.สารภี
600
ต.ออนเหนือ  กิ่งอ.แม่ออน
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.