สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1569 ราย
สถิติการเข้าใช้ 241064 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
571
ต.ท่าตอน  อ.แม่อาย
572
ต.แจ่มหลวง  อ.แม่แจ่ม
573
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
574
ต.หนองแหย่ง  อ.สันทราย
575
ต.ม่อนจอง  อ.อมก๋อย
576
ต.สันทราย  อ.สารภี
577
ต.หารแก้ว  อ.หางดง
578
ต.สารภี  อ.สารภี
579
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
580
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
581
ต.หนองควาย  อ.หางดง
582
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
583
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
584
ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
585
ต.บ่อแก้ว  อ.สะเมิง
586
ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว
587
ต.หางดง  อ.หางดง
588
ต.บ้านตาล  อ.ฮอด
589
ต.ช่อแล  อ.แม่แตง
590
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
591
ต.เขื่อนผาก  อ.พร้าว
592
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
593
ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วาง
594
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
595
ต.กื้ดช้าง  อ.แม่แตง
596
ต.แม่นาวาง  อ.แม่อาย
597
ต.สันต้นหมื้อ  อ.แม่อาย
598
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
599
ต.บ้านตาล  อ.ฮอด
600
ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.