สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1557 ราย
สถิติการเข้าใช้ 220721 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
571
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
572
ต.ช้างเผือก  อ.เมืองเชียงใหม่
573
ต.ห้วยทราย  อ.สันกำแพง
574
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
575
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
576
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
577
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
578
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
579
ต.โหล่งขอด  อ.พร้าว
580
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
581
ต.นาคอเรือ  อ.ฮอด
582
ต.บ้านหลวง  อ.แม่อาย
583
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
584
ต.สันป่ายาง  อ.แม่แตง
585
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
586
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
587
ต.ลวงเหนือ  อ.ดอยสะเก็ด
588
ต.หนองบัว  อ.ไชยปราการ
589
ต.สันทราย  อ.พร้าว
590
ต.สันกำแพง  อ.สันกำแพง
591
ต.ร้องวัวแดง  อ.สันกำแพง
592
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
593
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
594
ต.บ่อแก้ว  อ.สะเมิง
595
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
596
ต.แม่สาว  อ.แม่อาย
597
ต.แช่ช้าง  อ.สันกำแพง
598
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย
599
ต.แม่ศึก  อ.แม่แจ่ม
600
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.