สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1505 ราย
สถิติการเข้าใช้ 190993 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
421
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
422
ต.แม่สอย  อ.จอมทอง
423
ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด
424
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
425
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
426
ต.แม่โป่ง  อ.ดอยสะเก็ด
427
ต.บ้านทับ  อ.แม่แจ่ม
428
ต.บ้านทับ  อ.แม่แจ่ม
429
ต.แช่ช้าง  อ.สันกำแพง
430
ต.แม่สา  อ.แม่ริม
431
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
432
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
433
ต.แม่แฝก  อ.สันทราย
434
ต.ท่าผา  อ.แม่แจ่ม
435
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
436
ต.มะขุนหวาน  อ.สันป่าตอง
437
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม
438
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
439
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
440
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
441
ต.บ่อแก้ว  อ.สะเมิง
442
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
443
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย
444
ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง
445
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
446
ต.แม่ทะลบ  อ.ไชยปราการ
447
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
448
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
449
ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด
450
ต.ป่าตัน  อ.เมืองเชียงใหม่
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.