สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1543 ราย
สถิติการเข้าใช้ 201270 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
421
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
422
ต.แม่โป่ง  อ.ดอยสะเก็ด
423
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
424
ต.บ้านตาล  อ.ฮอด
425
ต.ท่าวังพร้าว  อ.สันป่าตอง
426
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
427
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
428
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
429
ต.หางดง  อ.ฮอด
430
ต.แม่แฝก  อ.สันทราย
431
ต.ท่าเดื่อ  อ.ดอยเต่า
432
ต.ห้วยแก้ว  กิ่งอ.แม่ออน
433
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
434
ต.ท่าผา  อ.แม่แจ่ม
435
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
436
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
437
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
438
ต.ลวงเหนือ  อ.ดอยสะเก็ด
439
ต.ช่อแล  อ.แม่แตง
440
ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วาง
441
ต.สารภี  อ.สารภี
442
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
443
ต.บ่อสลี  อ.ฮอด
444
ต.บ้านช้าง  อ.แม่แตง
445
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
446
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
447
ต.ดอยแก้ว  อ.จอมทอง
448
ต.บ้านปง  อ.หางดง
449
ต.ฮอด  อ.ฮอด
450
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.