สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1557 ราย
สถิติการเข้าใช้ 224776 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
421
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม
422
ต.บ้านตาล  อ.ฮอด
423
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
424
ต.บ้านสหกรณ์  กิ่งอ.แม่ออน
425
ต.แม่แวน  อ.พร้าว
426
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
427
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
428
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
429
ต.หนองแฝก  อ.สารภี
430
ต.สันพระเนตร  อ.สันทราย
431
ต.แม่โป่ง  อ.ดอยสะเก็ด
432
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
433
ต.บ้านแอ่น  อ.ดอยเต่า
434
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
435
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
436
ต.ท่าผา  อ.แม่แจ่ม
437
ต.ไชยสถาน  อ.สารภี
438
ต.แม่แฝกใหม่  อ.สันทราย
439
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
440
ต.ออนใต้  อ.สันกำแพง
441
ต.แม่สอย  อ.จอมทอง
442
ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด
443
ต.บ้านตาล  อ.ฮอด
444
ต.ป่าตุ้ม  อ.พร้าว
445
ต.แม่แฝก  อ.สันทราย
446
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
447
ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง
448
ต.ป่าบง  อ.สารภี
449
ต.ป่าแดด  อ.เมืองเชียงใหม่
450
ต.บ้านแอ่น  อ.ดอยเต่า
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.