สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1567 ราย
สถิติการเข้าใช้ 240532 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
421
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
422
ต.บ้านโป่ง  อ.พร้าว
423
ต.ทุ่งข้าวพวง  อ.เชียงดาว
424
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
425
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
426
ต.หางดง  อ.ฮอด
427
ต.หนองจ๊อม  อ.สันทราย
428
ต.เปียงหลวง  อ.เวียงแหง
429
ต.ท่ากว้าง  อ.สารภี
430
ต.ทรายมูล  อ.สันกำแพง
431
ต.แม่ศึก  อ.แม่แจ่ม
432
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
433
ต.หนองจ๊อม  อ.สันทราย
434
ต.ชมภู  อ.สารภี
435
ต.บ้านตาล  อ.ฮอด
436
ต.แม่หอพระ  อ.แม่แตง
437
ต.หารแก้ว  อ.หางดง
438
ต.เขื่อนผาก  อ.พร้าว
439
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม
440
ต.เขื่อนผาก  อ.พร้าว
441
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
442
ต.บ้านทับ  อ.แม่แจ่ม
443
ต.มะขามหลวง  อ.สันป่าตอง
444
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
445
ต.บ่อแก้ว  อ.สะเมิง
446
ต.ป่าลาน  อ.ดอยสะเก็ด
447
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
448
ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง
449
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
450
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.