สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1547 ราย
สถิติการเข้าใช้ 207378 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
421
ต.ห้วยแก้ว  กิ่งอ.แม่ออน
422
ต.หนองตอง  อ.หางดง
423
ต.สันกำแพง  อ.สันกำแพง
424
ต.เมืองเล็น  อ.สันทราย
425
ต.หางดง  อ.ฮอด
426
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
427
ต.สันป่าเปา  อ.สันทราย
428
ต.สันกลาง  อ.สันกำแพง
429
ต.แม่สาว  อ.แม่อาย
430
ต.บ้านปง  อ.หางดง
431
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
432
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
433
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
434
ต.มะขุนหวาน  อ.สันป่าตอง
435
ต.สันต้นหมื้อ  อ.แม่อาย
436
ต.สันต้นหมื้อ  อ.แม่อาย
437
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
438
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
439
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
440
ต.ท่าตอน  อ.แม่อาย
441
ต.ดอยเต่า  อ.ดอยเต่า
442
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
443
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
444
ต.ไชยสถาน  อ.สารภี
445
ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
446
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
447
ต.หนองผึ้ง  อ.สารภี
448
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
449
ต.สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง
450
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.