สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5958 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
421
ต.สันติสุข  กิ่งอ.ดอยหล่อ
422
ต.ท่าผา  อ.แม่แจ่ม
423
ต.หางดง  อ.ฮอด
424
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
425
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
426
ต.สันทราย  อ.ฝาง
427
ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง
428
ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วาง
429
ต.ดอยเต่า  อ.ดอยเต่า
430
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
431
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
432
ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด
433
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
434
ต.แม่แฝก  อ.สันทราย
435
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด
436
ต.บวกค้าง  อ.สันกำแพง
437
ต.ดอนแก้ว  อ.สารภี
438
ต.สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง
439
ต.แม่คะ  อ.ฝาง
440
ต.วัดเกต  อ.เมืองเชียงใหม่
441
ต.บงตัน  อ.ดอยเต่า
442
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
443
ต.บวกค้าง  อ.สันกำแพง
444
ต.หนองแหย่ง  อ.สันทราย
445
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
446
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
447
ต.แม่ฮ้อยเงิน  อ.ดอยสะเก็ด
448
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
449
ต.สันพระเนตร  อ.สันทราย
450
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.