สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1555 ราย
สถิติการเข้าใช้ 217830 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
421
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด
422
ต.โหล่งขอด  อ.พร้าว
423
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
424
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
425
ต.กองแขก  อ.แม่แจ่ม
426
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
427
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
428
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
429
ต.เหมืองแก้ว  อ.แม่ริม
430
ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วาง
431
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
432
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
433
ต.บ้านหลวง  อ.แม่อาย
434
ต.แม่แฝกใหม่  อ.สันทราย
435
ต.แม่แฝก  อ.สันทราย
436
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
437
ต.มืดกา  อ.ดอยเต่า
438
ต.แม่ฮ้อยเงิน  อ.ดอยสะเก็ด
439
ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว
440
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด
441
ต.สันผีเสื้อ  อ.เมืองเชียงใหม่
442
ต.ท่าวังพร้าว  อ.สันป่าตอง
443
ต.บ้านจันทร์  อ.แม่แจ่ม
444
ต.น้ำแพร่  อ.พร้าว
445
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
446
ต.ไชยสถาน  อ.สารภี
447
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
448
ต.สันทราย  อ.สารภี
449
ต.บวกค้าง  อ.สันกำแพง
450
ต.สันทรายหลวง  อ.สันทราย
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.