สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1557 ราย
สถิติการเข้าใช้ 220529 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
391
ต.ป่าเมี่ยง  อ.ดอยสะเก็ด
392
ต.หนองจ๊อม  อ.สันทราย
393
ต.ปิงโค้ง  อ.เชียงดาว
394
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
395
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
396
ต.เมืองคอง  อ.เชียงดาว
397
ต.สันป่าเปา  อ.สันทราย
398
ต.สันมหาพน  อ.แม่แตง
399
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
400
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
401
ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย
402
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
403
ต.แม่หอพระ  อ.แม่แตง
404
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
405
ต.สันทราย  อ.สารภี
406
ต.แม่สาว  อ.แม่อาย
407
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
408
ต.หนองควาย  อ.หางดง
409
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
410
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
411
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
412
ต.แม่โป่ง  อ.ดอยสะเก็ด
413
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
414
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
415
ต.แม่นาวาง  อ.แม่อาย
416
ต.แม่สาว  อ.แม่อาย
417
ต.แม่ปั๋ง  อ.พร้าว
418
ต.ม่อนจอง  อ.อมก๋อย
419
ต.สันทราย  อ.พร้าว
420
ต.ยางเปียง  อ.อมก๋อย
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.