สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5958 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
391
ต.ริมเหนือ  อ.แม่ริม
392
ต.สันกำแพง  อ.สันกำแพง
393
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
394
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
395
ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง
396
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
397
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
398
ต.แม่สอย  อ.จอมทอง
399
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
400
ต.ร้องวัวแดง  อ.สันกำแพง
401
ต.สันมหาพน  อ.แม่แตง
402
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
403
ต.เมืองคอง  อ.เชียงดาว
404
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
405
ต.บงตัน  อ.ดอยเต่า
406
ต.สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง
407
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
408
ต.ปิงโค้ง  อ.เชียงดาว
409
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
410
ต.ม่อนปิ่น  อ.ฝาง
411
ต.หนองผึ้ง  อ.สารภี
412
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย
413
ต.เมืองคอง  อ.เชียงดาว
414
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
415
ต.ตลาดขวัญ  อ.ดอยสะเก็ด
416
ต.ริมใต้  อ.แม่ริม
417
ต.สันทราย  อ.พร้าว
418
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
419
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
420
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.