สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1547 ราย
สถิติการเข้าใช้ 207335 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
391
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
392
ต.ท่าศาลา  อ.เมืองเชียงใหม่
393
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
394
ต.สบแม่ข่า  อ.หางดง
395
ต.มะขุนหวาน  อ.สันป่าตอง
396
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
397
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
398
ต.สบโขง  อ.อมก๋อย
399
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
400
ต.แม่คะ  อ.ฝาง
401
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
402
ต.แม่ฮ้อยเงิน  อ.ดอยสะเก็ด
403
ต.แม่ทา  กิ่งอ.แม่ออน
404
ต.หางดง  อ.หางดง
405
ต.ท่าเดื่อ  อ.ดอยเต่า
406
ต.สันติสุข  กิ่งอ.ดอยหล่อ
407
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
408
ต.แม่คะ  อ.ฝาง
409
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
410
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
411
ต.ท่าเดื่อ  อ.ดอยเต่า
412
ต.บวกค้าง  อ.สันกำแพง
413
ต.หนองหาร  อ.สันทราย
414
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
415
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
416
ต.บ้านเป้า  อ.แม่แตง
417
ต.ป่าเมี่ยง  อ.ดอยสะเก็ด
418
ต.หนองผึ้ง  อ.สารภี
419
ต.บ้านหลวง  อ.แม่อาย
420
ต.ช้างเผือก  อ.เมืองเชียงใหม่
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.