สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1543 ราย
สถิติการเข้าใช้ 201267 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
391
ต.ยั้งเมิน  อ.สะเมิง
392
ต.หางดง  อ.ฮอด
393
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
394
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
395
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
396
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
397
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
398
ต.บ้านแอ่น  อ.ดอยเต่า
399
ต.กองแขก  อ.แม่แจ่ม
400
ต.ช้างเผือก  อ.เมืองเชียงใหม่
401
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
402
ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง
403
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
404
ต.ขุนคง  อ.หางดง
405
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
406
ต.ขุนคง  อ.หางดง
407
ต.ท่าเดื่อ  อ.ดอยเต่า
408
ต.ห้วยทราย  อ.แม่ริม
409
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
410
ต.แม่ข่า  อ.ฝาง
411
ต.สง่าบ้าน  อ.ดอยสะเก็ด
412
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
413
ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง
414
ต.แช่ช้าง  อ.สันกำแพง
415
ต.สันป่ายาง  อ.แม่แตง
416
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
417
ต.ขุนคง  อ.หางดง
418
ต.บ้านสหกรณ์  กิ่งอ.แม่ออน
419
ต.ชมภู  อ.สารภี
420
ต.สันผักหวาน  อ.หางดง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.