สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1550 ราย
สถิติการเข้าใช้ 212788 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
391
ต.โป่งน้ำร้อน  อ.ฝาง
392
ต.ริมเหนือ  อ.แม่ริม
393
ต.สันป่ายาง  อ.แม่แตง
394
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม
395
ต.ป่าเมี่ยง  อ.ดอยสะเก็ด
396
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด
397
ต.บ้านจันทร์  อ.แม่แจ่ม
398
ต.บ้านจันทร์  อ.แม่แจ่ม
399
ต.บ้านตาล  อ.ฮอด
400
ต.มะขามหลวง  อ.สันป่าตอง
401
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
402
ต.แม่ศึก  อ.แม่แจ่ม
403
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
404
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม
405
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
406
ต.หนองควาย  อ.หางดง
407
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
408
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
409
ต.สันกำแพง  อ.สันกำแพง
410
ต.สันกำแพง  อ.สันกำแพง
411
ต.เวียง  อ.ฝาง
412
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
413
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
414
ต.ร้องวัวแดง  อ.สันกำแพง
415
ต.เขื่อนผาก  อ.พร้าว
416
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
417
ต.น้ำแพร่  อ.พร้าว
418
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
419
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
420
ต.หางดง  อ.หางดง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.