สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1505 ราย
สถิติการเข้าใช้ 190993 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
391
ต.ขัวมุง  อ.สารภี
392
ต.ป่าตุ้ม  อ.พร้าว
393
ต.สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง
394
ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว
395
ต.แม่งอน  อ.ฝาง
396
ต.ห้วยแก้ว  กิ่งอ.แม่ออน
397
ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง
398
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม
399
ต.สารภี  อ.สารภี
400
ต.สง่าบ้าน  อ.ดอยสะเก็ด
401
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
402
ต.ยั้งเมิน  อ.สะเมิง
403
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
404
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
405
ต.แม่แฝกใหม่  อ.สันทราย
406
ต.ยั้งเมิน  อ.สะเมิง
407
ต.ท่าตอน  อ.แม่อาย
408
ต.เวียง  อ.ฝาง
409
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
410
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
411
ต.ทุ่งข้าวพวง  อ.เชียงดาว
412
ต.ทุ่งข้าวพวง  อ.เชียงดาว
413
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
414
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
415
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
416
ต.บ้านตาล  อ.ฮอด
417
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
418
ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง
419
ต.หนองควาย  อ.หางดง
420
ต.แม่แฝกใหม่  อ.สันทราย
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.