สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1569 ราย
สถิติการเข้าใช้ 241064 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
391
ต.แม่แดด  อ.แม่แจ่ม
392
ต.แม่นาวาง  อ.แม่อาย
393
ต.ดอยเต่า  อ.ดอยเต่า
394
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
395
ต.แม่โป่ง  อ.ดอยสะเก็ด
396
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
397
ต.ดอนแก้ว  อ.สารภี
398
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
399
ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วาง
400
ต.กองแขก  อ.แม่แจ่ม
401
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
402
ต.มะขามหลวง  อ.สันป่าตอง
403
ต.แม่คะ  อ.ฝาง
404
ต.ห้วยทราย  อ.สันกำแพง
405
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
406
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
407
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
408
ต.ช่างเคิ่ง  อ.แม่แจ่ม
409
ต.ร้องวัวแดง  อ.สันกำแพง
410
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
411
ต.หางดง  อ.ฮอด
412
ต.สันมหาพน  อ.แม่แตง
413
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
414
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
415
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
416
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
417
ต.แม่หอพระ  อ.แม่แตง
418
ต.หางดง  อ.ฮอด
419
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
420
ต.ดอยแก้ว  อ.จอมทอง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.