สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1569 ราย
สถิติการเข้าใช้ 241064 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
361
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
362
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด
363
ต.สันปูเลย  อ.ดอยสะเก็ด
364
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
365
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
366
ต.เวียง  อ.ฝาง
367
ต.ป่าเมี่ยง  อ.ดอยสะเก็ด
368
ต.หารแก้ว  อ.หางดง
369
ต.บ้านโป่ง  อ.พร้าว
370
ต.ยางเปียง  อ.อมก๋อย
371
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
372
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
373
ต.ขัวมุง  อ.สารภี
374
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
375
ต.ห้วยทราย  อ.แม่ริม
376
ต.บ้านโป่ง  อ.พร้าว
377
ต.ปิงโค้ง  อ.เชียงดาว
378
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
379
ต.หนองควาย  อ.หางดง
380
ต.ดอยเต่า  อ.ดอยเต่า
381
ต.สบแม่ข่า  อ.หางดง
382
ต.สันทรายหลวง  อ.สันทราย
383
ต.สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง
384
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
385
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
386
ต.สันทราย  อ.พร้าว
387
ต.หนองควาย  อ.หางดง
388
ต.สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง
389
ต.เมืองคอง  อ.เชียงดาว
390
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.