สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1550 ราย
สถิติการเข้าใช้ 212775 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
361
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
362
ต.ออนกลาง  กิ่งอ.แม่ออน
363
ต.แม่สาว  อ.แม่อาย
364
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
365
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
366
ต.หนองควาย  อ.หางดง
367
ต.แม่สาว  อ.แม่อาย
368
ต.หนองตอง  อ.หางดง
369
ต.แม่ศึก  อ.แม่แจ่ม
370
ต.บ้านหลวง  อ.แม่อาย
371
ต.แม่แฝกใหม่  อ.สันทราย
372
ต.ขัวมุง  อ.สารภี
373
ต.ร้องวัวแดง  อ.สันกำแพง
374
ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง
375
ต.ออนเหนือ  กิ่งอ.แม่ออน
376
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
377
ต.บ้านตาล  อ.ฮอด
378
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
379
ต.เหมืองแก้ว  อ.แม่ริม
380
ต.ขุนคง  อ.หางดง
381
ต.หนองแหย่ง  อ.สันทราย
382
ต.ดอยแก้ว  อ.จอมทอง
383
ต.ท่ากว้าง  อ.สารภี
384
ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง
385
ต.หนองผึ้ง  อ.สารภี
386
ต.ท่าวังพร้าว  อ.สันป่าตอง
387
ต.สันกำแพง  อ.สันกำแพง
388
ต.สำราญราษฎร์  อ.ดอยสะเก็ด
389
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
390
ต.หนองหาร  อ.สันทราย
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.