สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5958 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
361
11  11
362
ต.นาคอเรือ  อ.ฮอด
363
ต.หางดง  อ.ฮอด
364
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
365
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
366
ต.ป่าแดด  อ.เมืองเชียงใหม่
367
ต.เมืองก๋าย  อ.แม่แตง
368
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
369
ต.มะขุนหวาน  อ.สันป่าตอง
370
ต.หนองบัว  อ.ไชยปราการ
371
ต.ทุ่งข้าวพวง  อ.เชียงดาว
372
ต.สารภี  อ.สารภี
373
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
374
ต.ม่อนจอง  อ.อมก๋อย
375
ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
376
ต.บ้านแอ่น  อ.ดอยเต่า
377
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
378
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
379
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
380
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
381
ต.วัดเกต  อ.เมืองเชียงใหม่
382
ต.แม่คะ  อ.ฝาง
383
ต.สันติสุข  กิ่งอ.ดอยหล่อ
384
ต.แม่สอย  อ.จอมทอง
385
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
386
ต.ดอยแก้ว  อ.จอมทอง
387
ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง
388
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
389
ต.ท่าวังพร้าว  อ.สันป่าตอง
390
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.