สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1543 ราย
สถิติการเข้าใช้ 201264 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
361
ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
362
ต.แม่ทะลบ  อ.ไชยปราการ
363
ต.หนองบัว  อ.ไชยปราการ
364
ต.หนองควาย  อ.หางดง
365
ต.แม่อาย  อ.แม่อาย
366
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
367
ต.แม่ปั๋ง  อ.พร้าว
368
ต.เขื่อนผาก  อ.พร้าว
369
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
370
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
371
ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง
372
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
373
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม
374
ต.ท่าเดื่อ  อ.ดอยเต่า
375
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
376
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
377
ต.ม่อนจอง  อ.อมก๋อย
378
ต.เมืองคอง  อ.เชียงดาว
379
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
380
ต.สันต้นหมื้อ  อ.แม่อาย
381
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
382
ต.ป่าไหน่  อ.พร้าว
383
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
384
ต.แม่สอย  อ.จอมทอง
385
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม
386
ต.ทาเหนือ  กิ่งอ.แม่ออน
387
ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง
388
ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง
389
ต.ริมใต้  อ.แม่ริม
390
ต.ดอยแก้ว  อ.จอมทอง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.