สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1557 ราย
สถิติการเข้าใช้ 220529 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
361
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
362
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
363
ต.สำราญราษฎร์  อ.ดอยสะเก็ด
364
ต.บ้านหลวง  อ.แม่อาย
365
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
366
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
367
ต.ป่าบง  อ.สารภี
368
ต.ขุนคง  อ.หางดง
369
ต.สันทราย  อ.สารภี
370
ต.ท่าเดื่อ  อ.ดอยเต่า
371
ต.แม่ตื่น  อ.อมก๋อย
372
ต.ตลาดขวัญ  อ.ดอยสะเก็ด
373
ต.ขุนคง  อ.หางดง
374
ต.ท่าวังพร้าว  อ.สันป่าตอง
375
ต.ทุ่งรวงทอง  อ.แม่วาง
376
ต.โปงทุ่ง  อ.ดอยเต่า
377
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
378
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
379
ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง
380
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
381
ต.ทรายมูล  อ.สันกำแพง
382
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
383
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
384
ต.ชมภู  อ.สารภี
385
ต.ทุ่งหลวง  อ.พร้าว
386
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
387
ต.ช้างม่อย  อ.เมืองเชียงใหม่
388
ต.หนองหาร  อ.สันทราย
389
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
390
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.