สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1505 ราย
สถิติการเข้าใช้ 190993 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
361
ต.สง่าบ้าน  อ.ดอยสะเก็ด
362
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
363
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
364
ต.บ้านช้าง  อ.แม่แตง
365
ต.มะขามหลวง  อ.สันป่าตอง
366
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
367
ต.หนองหาร  อ.สันทราย
368
ต.บ้านสหกรณ์  กิ่งอ.แม่ออน
369
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
370
ต.สันติสุข  กิ่งอ.ดอยหล่อ
371
ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง
372
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
373
ต.แม่ปั๋ง  อ.พร้าว
374
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
375
ต.ห้วยแก้ว  กิ่งอ.แม่ออน
376
ต.บ่อแก้ว  อ.สะเมิง
377
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
378
ต.ช่อแล  อ.แม่แตง
379
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
380
ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี
381
ต.สันมหาพน  อ.แม่แตง
382
ต.หนองควาย  อ.หางดง
383
ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง
384
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
385
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
386
ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย
387
ต.ท่าวังพร้าว  อ.สันป่าตอง
388
ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง
389
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
390
ต.สันต้นหมื้อ  อ.แม่อาย
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.