สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1547 ราย
สถิติการเข้าใช้ 207335 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
361
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
362
ต.หางดง  อ.ฮอด
363
ต.ริมใต้  อ.แม่ริม
364
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
365
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
366
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
367
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด
368
ต.สำราญราษฎร์  อ.ดอยสะเก็ด
369
ต.ไชยสถาน  อ.สารภี
370
ต.สง่าบ้าน  อ.ดอยสะเก็ด
371
ต.บ้านปง  อ.หางดง
372
ต.แม่เหียะ  อ.เมืองเชียงใหม่
373
ต.ตลาดใหญ่  อ.ดอยสะเก็ด
374
ต.หนองแฝก  อ.สารภี
375
ต.ปิงโค้ง  อ.เชียงดาว
376
ต.ศรีภูมิ  อ.เมืองเชียงใหม่
377
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
378
ต.บ่อแก้ว  อ.สะเมิง
379
ต.ห้วยทราย  อ.แม่ริม
380
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
381
ต.สำราญราษฎร์  อ.ดอยสะเก็ด
382
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
383
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
384
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
385
ต.ดอยเต่า  อ.ดอยเต่า
386
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
387
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
388
ต.แม่งอน  อ.ฝาง
389
ต.พระสิงห์  อ.เมืองเชียงใหม่
390
ต.นาคอเรือ  อ.ฮอด
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.