สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1505 ราย
สถิติการเข้าใช้ 190993 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
841
ต.ดอยแก้ว  อ.จอมทอง
842
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
843
ต.แม่แวน  อ.พร้าว
844
ต.ปงตำ  อ.ไชยปราการ
845
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
846
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
847
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
848
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
849
ต.ม่อนปิ่น  อ.ฝาง
850
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
851
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
852
ต.สันกำแพง  อ.สันกำแพง
853
ต.เขื่อนผาก  อ.พร้าว
854
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
855
ต.กื้ดช้าง  อ.แม่แตง
856
ต.สันกลาง  อ.สันป่าตอง
857
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
858
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
859
ต.แม่คือ  อ.ดอยสะเก็ด
860
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
861
ต.สันผักหวาน  อ.หางดง
862
ต.ร้องวัวแดง  อ.สันกำแพง
863
ต.เทพเสด็จ  อ.ดอยสะเก็ด
864
ต.สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง
865
ต.บ้านโป่ง  อ.พร้าว
866
ต.แม่เหียะ  อ.เมืองเชียงใหม่
867
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
868
ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง
869
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
870
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.