สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1567 ราย
สถิติการเข้าใช้ 240532 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
841
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
842
ต.แม่สอย  อ.จอมทอง
843
ต.บ่อแก้ว  อ.สะเมิง
844
ต.แม่ศึก  อ.แม่แจ่ม
845
ต.ท่ากว้าง  อ.สารภี
846
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม
847
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
848
ต.ร้องวัวแดง  อ.สันกำแพง
849
ต.สารภี  อ.สารภี
850
ต.ออนเหนือ  กิ่งอ.แม่ออน
851
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
852
ต.สันผักหวาน  อ.หางดง
853
ต.ดอนแก้ว  อ.สารภี
854
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
855
ต.แม่สาว  อ.แม่อาย
856
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
857
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด
858
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
859
ต.เมืองก๋าย  อ.แม่แตง
860
ต.ม่อนจอง  อ.อมก๋อย
861
ต.เขื่อนผาก  อ.พร้าว
862
ต.หนองตอง  อ.หางดง
863
ต.ช้างเผือก  อ.เมืองเชียงใหม่
864
ต.โหล่งขอด  อ.พร้าว
865
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
866
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
867
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
868
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
869
ต.แม่ทา  กิ่งอ.แม่ออน
870
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.