สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1555 ราย
สถิติการเข้าใช้ 217830 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
841
ต.แม่แฝก  อ.สันทราย
842
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
843
ต.ออนกลาง  กิ่งอ.แม่ออน
844
ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง
845
ต.ริมใต้  อ.แม่ริม
846
ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง
847
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
848
ต.แม่สอย  อ.จอมทอง
849
ต.ท่าศาลา  อ.เมืองเชียงใหม่
850
ต.บ้านหลวง  อ.แม่อาย
851
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย
852
ต.เวียง  อ.พร้าว
853
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
854
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
855
ต.สบแม่ข่า  อ.หางดง
856
ต.สันมหาพน  อ.แม่แตง
857
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
858
ต.สันติสุข  กิ่งอ.ดอยหล่อ
859
ต.สำราญราษฎร์  อ.ดอยสะเก็ด
860
ต.มืดกา  อ.ดอยเต่า
861
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
862
ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด
863
ต.แม่ปั๋ง  อ.พร้าว
864
ต.หนองหาร  อ.สันทราย
865
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
866
ต.สันผีเสื้อ  อ.เมืองเชียงใหม่
867
ต.แม่สอย  อ.จอมทอง
868
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
869
ต.สบแม่ข่า  อ.หางดง
870
ต.ช่อแล  อ.แม่แตง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.