สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5958 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
841
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
842
ต.หนองควาย  อ.หางดง
843
ต.หนองควาย  อ.หางดง
844
ต.ห้วยทราย  อ.สันกำแพง
845
ต.ออนใต้  อ.สันกำแพง
846
ต.ปางหินฝน  อ.แม่แจ่ม
847
ต.หางดง  อ.หางดง
848
ต.ดอยเต่า  อ.ดอยเต่า
849
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
850
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
851
ต.ออนใต้  อ.สันกำแพง
852
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
853
ต.ป่าลาน  อ.ดอยสะเก็ด
854
ต.ยั้งเมิน  อ.สะเมิง
855
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
856
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
857
ต.น้ำแพร่  อ.พร้าว
858
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
859
ต.ช่างเคิ่ง  อ.แม่แจ่ม
860
ต.สันติสุข  กิ่งอ.ดอยหล่อ
861
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
862
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
863
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
864
ต.ลวงเหนือ  อ.ดอยสะเก็ด
865
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
866
ต.ออนกลาง  กิ่งอ.แม่ออน
867
ต.แม่แวน  อ.พร้าว
868
ต.สันมหาพน  อ.แม่แตง
869
ต.แม่ปั๋ง  อ.พร้าว
870
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.