สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1547 ราย
สถิติการเข้าใช้ 207378 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
841
ต.เขื่อนผาก  อ.พร้าว
842
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
843
ต.หนองผึ้ง  อ.สารภี
844
ต.ช้างม่อย  อ.เมืองเชียงใหม่
845
ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง
846
ต.ช้างเผือก  อ.เมืองเชียงใหม่
847
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
848
ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด
849
ต.สบแม่ข่า  อ.หางดง
850
ต.ฮอด  อ.ฮอด
851
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
852
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
853
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
854
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
855
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
856
ต.ห้วยทราย  อ.แม่ริม
857
ต.ร้องวัวแดง  อ.สันกำแพง
858
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
859
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
860
ต.สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง
861
ต.หนองตอง  อ.หางดง
862
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
863
ต.ทรายมูล  อ.สันกำแพง
864
ต.ช้างเผือก  อ.เมืองเชียงใหม่
865
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
866
ต.สันกลาง  อ.สันป่าตอง
867
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
868
ต.แม่ตื่น  อ.อมก๋อย
869
ต.ฮอด  อ.ฮอด
870
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.