สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1543 ราย
สถิติการเข้าใช้ 201267 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
841
ต.สันติสุข  กิ่งอ.ดอยหล่อ
842
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
843
ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง
844
ต.น้ำแพร่  อ.พร้าว
845
ต.ท่าตอน  อ.แม่อาย
846
ต.ปิงโค้ง  อ.เชียงดาว
847
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
848
ต.แจ่มหลวง  อ.แม่แจ่ม
849
ต.บงตัน  อ.ดอยเต่า
850
ต.ร้องวัวแดง  อ.สันกำแพง
851
ต.ร้องวัวแดง  อ.สันกำแพง
852
ต.แม่สา  อ.แม่ริม
853
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
854
ต.เมืองก๋าย  อ.แม่แตง
855
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม
856
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
857
ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วาง
858
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
859
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
860
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
861
ต.ห้วยทราย  อ.แม่ริม
862
ต.ดอนแก้ว  อ.สารภี
863
ต.ยั้งเมิน  อ.สะเมิง
864
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
865
ต.นาคอเรือ  อ.ฮอด
866
ต.นาคอเรือ  อ.ฮอด
867
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย
868
ต.มืดกา  อ.ดอยเต่า
869
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
870
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.