สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1557 ราย
สถิติการเข้าใช้ 224776 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
841
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
842
ต.หนองหาร  อ.สันทราย
843
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
844
ต.แม่งอน  อ.ฝาง
845
ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด
846
ต.ริมเหนือ  อ.แม่ริม
847
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
848
ต.สง่าบ้าน  อ.ดอยสะเก็ด
849
ต.บ้านทับ  อ.แม่แจ่ม
850
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
851
ต.สารภี  อ.สารภี
852
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
853
ต.ปิงโค้ง  อ.เชียงดาว
854
ต.สารภี  อ.สารภี
855
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
856
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
857
ต.สันนาเม็ง  อ.สันทราย
858
ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง
859
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
860
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
861
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
862
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
863
ต.หางดง  อ.ฮอด
864
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
865
ต.แม่ปูคา  อ.สันกำแพง
866
ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง
867
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
868
ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง
869
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
870
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.