สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1547 ราย
สถิติการเข้าใช้ 207298 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
541
ต.ท่าศาลา  อ.เมืองเชียงใหม่
542
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
543
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
544
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
545
ต.ยางเปียง  อ.อมก๋อย
546
ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง
547
ต.สันกำแพง  อ.สันกำแพง
548
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
549
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
550
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
551
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
552
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
553
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
554
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
555
ต.สันติสุข  กิ่งอ.ดอยหล่อ
556
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
557
ต.สารภี  อ.สารภี
558
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
559
ต.ห้วยแก้ว  กิ่งอ.แม่ออน
560
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
561
ต.สันทราย  อ.สารภี
562
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
563
ต.ห้วยทราย  อ.สันกำแพง
564
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
565
ต.เมืองนะ  อ.เชียงดาว
566
ต.สบแม่ข่า  อ.หางดง
567
ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง
568
ต.สารภี  อ.สารภี
569
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
570
ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.