สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5958 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
541
ต.แม่เหียะ  อ.เมืองเชียงใหม่
542
ต.แม่สาว  อ.แม่อาย
543
ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
544
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
545
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
546
ต.ทาเหนือ  กิ่งอ.แม่ออน
547
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
548
ต.บ้านหลวง  อ.แม่อาย
549
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
550
ต.สารภี  อ.สารภี
551
ต.สันทรายหลวง  อ.สันทราย
552
ต.บ้านช้าง  อ.แม่แตง
553
ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว
554
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
555
ต.ขุนคง  อ.หางดง
556
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
557
ต.โปงทุ่ง  อ.ดอยเต่า
558
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
559
ต.นาคอเรือ  อ.ฮอด
560
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
561
ต.แม่คะ  อ.ฝาง
562
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
563
ต.กองแขก  อ.แม่แจ่ม
564
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
565
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
566
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
567
ต.แม่ข่า  อ.ฝาง
568
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
569
ต.โปงทุ่ง  อ.ดอยเต่า
570
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.