สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1550 ราย
สถิติการเข้าใช้ 213362 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
541
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
542
ต.สันติสุข  กิ่งอ.ดอยหล่อ
543
ต.ปงตำ  อ.ไชยปราการ
544
ต.ลวงเหนือ  อ.ดอยสะเก็ด
545
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
546
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
547
ต.บงตัน  อ.ดอยเต่า
548
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
549
ต.ยั้งเมิน  อ.สะเมิง
550
ต.แช่ช้าง  อ.สันกำแพง
551
ต.สบแม่ข่า  อ.หางดง
552
ต.โปงทุ่ง  อ.ดอยเต่า
553
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
554
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
555
ต.ท่าศาลา  อ.เมืองเชียงใหม่
556
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
557
ต.แม่หอพระ  อ.แม่แตง
558
ต.บ้านโป่ง  อ.พร้าว
559
ต.เมืองคอง  อ.เชียงดาว
560
ต.บ้านปง  อ.หางดง
561
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
562
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
563
ต.เขื่อนผาก  อ.พร้าว
564
ต.หารแก้ว  อ.หางดง
565
ต.ตลาดใหญ่  อ.ดอยสะเก็ด
566
ต.หายยา  อ.เมืองเชียงใหม่
567
ต.ป่าแดด  อ.เมืองเชียงใหม่
568
ต.แม่แวน  อ.พร้าว
569
ต.ขุนคง  อ.หางดง
570
ต.หนองควาย  อ.หางดง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.