สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1504 ราย
สถิติการเข้าใช้ 190952 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
541
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
542
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
543
ต.เหมืองแก้ว  อ.แม่ริม
544
ต.เหมืองแก้ว  อ.แม่ริม
545
ต.หนองหอย  อ.เมืองเชียงใหม่
546
ต.ขุนคง  อ.หางดง
547
ต.แม่เหียะ  อ.เมืองเชียงใหม่
548
ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง
549
ต.บ้านหลวง  อ.แม่อาย
550
ต.ป่าไหน่  อ.พร้าว
551
ต.ป่าบง  อ.สารภี
552
ต.ป่าตุ้ม  อ.พร้าว
553
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
554
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
555
ต.แม่แฝก  อ.สันทราย
556
ต.เขื่อนผาก  อ.พร้าว
557
ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง
558
ต.เขื่อนผาก  อ.พร้าว
559
ต.สบแม่ข่า  อ.หางดง
560
ต.เมืองคอง  อ.เชียงดาว
561
ต.มะขามหลวง  อ.สันป่าตอง
562
ต.ฮอด  อ.ฮอด
563
ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว
564
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
565
ต.บ้านปง  อ.หางดง
566
ต.แจ่มหลวง  อ.แม่แจ่ม
567
ต.บ้านทับ  อ.แม่แจ่ม
568
ต.สันผีเสื้อ  อ.เมืองเชียงใหม่
569
ต.หนองหาร  อ.สันทราย
570
ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.