สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1569 ราย
สถิติการเข้าใช้ 241073 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
541
ต.บ้านตาล  อ.ฮอด
542
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
543
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
544
ต.มะขุนหวาน  อ.สันป่าตอง
545
ต.สันทราย  อ.ฝาง
546
ต.หางดง  อ.ฮอด
547
ต.ขุนคง  อ.หางดง
548
ต.สันมหาพน  อ.แม่แตง
549
ต.แม่หอพระ  อ.แม่แตง
550
ต.สันกลาง  อ.สันกำแพง
551
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
552
ต.สันกำแพง  อ.สันกำแพง
553
ต.ป่าลาน  อ.ดอยสะเก็ด
554
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
555
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
556
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
557
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
558
ต.แม่เหียะ  อ.เมืองเชียงใหม่
559
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
560
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
561
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
562
ต.ทุ่งข้าวพวง  อ.เชียงดาว
563
ต.ยางเปียง  อ.อมก๋อย
564
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
565
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
566
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
567
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม
568
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
569
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
570
ต.แม่สา  อ.แม่ริม
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.