สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1557 ราย
สถิติการเข้าใช้ 220739 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
541
ต.ร้องวัวแดง  อ.สันกำแพง
542
ต.บ้านตาล  อ.ฮอด
543
ต.ม่อนจอง  อ.อมก๋อย
544
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
545
ต.ยางเปียง  อ.อมก๋อย
546
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
547
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
548
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
549
ต.พระสิงห์  อ.เมืองเชียงใหม่
550
ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง
551
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
552
ต.สบแม่ข่า  อ.หางดง
553
ต.ท่าเดื่อ  อ.ดอยเต่า
554
ต.แม่คือ  อ.ดอยสะเก็ด
555
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
556
ต.หนองควาย  อ.หางดง
557
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
558
ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง
559
ต.บงตัน  อ.ดอยเต่า
560
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
561
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
562
ต.เขื่อนผาก  อ.พร้าว
563
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
564
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
565
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
566
ต.แม่แฝกใหม่  อ.สันทราย
567
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
568
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
569
ต.แม่โป่ง  อ.ดอยสะเก็ด
570
ต.ออนเหนือ  กิ่งอ.แม่ออน
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.