สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1526 ราย
สถิติการเข้าใช้ 194004 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
541
ต.ลวงเหนือ  อ.ดอยสะเก็ด
542
ต.บ้านเป้า  อ.แม่แตง
543
ต.แม่งอน  อ.ฝาง
544
ต.แม่โป่ง  อ.ดอยสะเก็ด
545
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
546
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
547
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
548
ต.ยั้งเมิน  อ.สะเมิง
549
ต.สบโขง  อ.อมก๋อย
550
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
551
ต.ห้วยทราย  อ.แม่ริม
552
ต.หายยา  อ.เมืองเชียงใหม่
553
ต.ท่าเดื่อ  อ.ดอยเต่า
554
ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง
555
ต.หนองควาย  อ.หางดง
556
ต.ปงตำ  อ.ไชยปราการ
557
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
558
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
559
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
560
ต.บวกค้าง  อ.สันกำแพง
561
ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
562
ต.สันทราย  อ.สารภี
563
ต.สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง
564
ต.สันป่ายาง  อ.แม่แตง
565
ต.บงตัน  อ.ดอยเต่า
566
ต.หนองป่าครั่ง  อ.เมืองเชียงใหม่
567
ต.ร้องวัวแดง  อ.สันกำแพง
568
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
569
ต.แม่แฝกใหม่  อ.สันทราย
570
ต.แม่แฝกใหม่  อ.สันทราย
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.