สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1505 ราย
สถิติการเข้าใช้ 190993 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
181
ต.หางดง  อ.หางดง
182
ต.หนองผึ้ง  อ.สารภี
183
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
184
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
185
ต.ช่างเคิ่ง  อ.แม่แจ่ม
186
ต.เมืองนะ  อ.เชียงดาว
187
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
188
ต.แม่คือ  อ.ดอยสะเก็ด
189
ต.ท่าเดื่อ  อ.ดอยเต่า
190
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด
191
ต.หางดง  อ.ฮอด
192
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
193
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
194
ต.บ้านจันทร์  อ.แม่แจ่ม
195
ต.ทุ่งรวงทอง  อ.แม่วาง
196
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
197
ต.เมืองคอง  อ.เชียงดาว
198
ต.แม่นาวาง  อ.แม่อาย
199
ต.บ่อสลี  อ.ฮอด
200
ต.ริมเหนือ  อ.แม่ริม
201
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
202
ต.สันติสุข  กิ่งอ.ดอยหล่อ
203
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
204
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
205
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
206
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
207
ต.แม่ทะลบ  อ.ไชยปราการ
208
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
209
ต.หนองหาร  อ.สันทราย
210
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.