สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1,745 ราย
สถิติการเข้าใช้ 300,049 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
181
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
182
ต.วัดเกต  อ.เมืองเชียงใหม่
183
ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว
184
ต.ชมภู  อ.สารภี
185
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
186
ต.ต้นเปา  อ.สันกำแพง
187
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
188
ต.หางดง  อ.ฮอด
189
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
190
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
191
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
192
ต.หนองแฝก  อ.สารภี
193
ต.ปิงโค้ง  อ.เชียงดาว
194
ต.เมืองคอง  อ.เชียงดาว
195
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
196
ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง
197
ต.แม่ปั๋ง  อ.พร้าว
198
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด
199
ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
200
ต.แม่แฝก  อ.สันทราย
201
ต.สันกำแพง  อ.สันกำแพง
202
ต.ไชยสถาน  อ.สารภี
203
ต.เมืองเล็น  อ.สันทราย
204
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
205
ต.แม่ฮ้อยเงิน  อ.ดอยสะเก็ด
206
ต.บ้านจันทร์  อ.แม่แจ่ม
207
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
208
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
209
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
210
ต.หายยา  อ.เมืองเชียงใหม่
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.