สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1557 ราย
สถิติการเข้าใช้ 220529 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
181
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
182
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
183
ต.กองแขก  อ.แม่แจ่ม
184
ต.แม่แฝก  อ.สันทราย
185
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
186
ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง
187
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
188
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
189
ต.เมืองนะ  อ.เชียงดาว
190
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
191
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
192
ต.ฟ้าฮ่าม  อ.เมืองเชียงใหม่
193
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
194
ต.สันต้นหมื้อ  อ.แม่อาย
195
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
196
ต.หนองแหย่ง  อ.สันทราย
197
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
198
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
199
ต.ช้างคลาน  อ.เมืองเชียงใหม่
200
ต.ออนเหนือ  กิ่งอ.แม่ออน
201
ต.ทุ่งรวงทอง  อ.แม่วาง
202
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
203
ต.นาคอเรือ  อ.ฮอด
204
ต.ทุ่งข้าวพวง  อ.เชียงดาว
205
ต.ช่อแล  อ.แม่แตง
206
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
207
ต.แม่ทะลบ  อ.ไชยปราการ
208
ต.มะขามหลวง  อ.สันป่าตอง
209
ต.ป่าตุ้ม  อ.พร้าว
210
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.