สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5958 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
181
ต.แม่หอพระ  อ.แม่แตง
182
ต.ทุ่งรวงทอง  อ.แม่วาง
183
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
184
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
185
ต.บ้านแอ่น  อ.ดอยเต่า
186
ต.ไชยสถาน  อ.สารภี
187
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
188
ต.กื้ดช้าง  อ.แม่แตง
189
ต.สันป่าเปา  อ.สันทราย
190
ต.ป่าลาน  อ.ดอยสะเก็ด
191
ต.สบแม่ข่า  อ.หางดง
192
ต.นาคอเรือ  อ.ฮอด
193
ต.สันมหาพน  อ.แม่แตง
194
ต.บ้านแอ่น  อ.ดอยเต่า
195
ต.แม่แฝกใหม่  อ.สันทราย
196
ต.ขัวมุง  อ.สารภี
197
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
198
ต.ช้างคลาน  อ.เมืองเชียงใหม่
199
ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง
200
ต.ดอนแก้ว  อ.สารภี
201
ต.ทาเหนือ  กิ่งอ.แม่ออน
202
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
203
ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย
204
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
205
ต.ห้วยทราย  อ.แม่ริม
206
ต.เทพเสด็จ  อ.ดอยสะเก็ด
207
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
208
ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง
209
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
210
ต.หนองตอง  อ.หางดง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.