สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1547 ราย
สถิติการเข้าใช้ 207335 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
181
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
182
ต.ขัวมุง  อ.สารภี
183
ต.หายยา  อ.เมืองเชียงใหม่
184
ต.บวกค้าง  อ.สันกำแพง
185
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
186
ต.ดอยเต่า  อ.ดอยเต่า
187
ต.ทุ่งหลวง  อ.พร้าว
188
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
189
ต.เวียง  อ.ฝาง
190
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
191
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
192
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
193
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
194
ต.ตลาดใหญ่  อ.ดอยสะเก็ด
195
ต.แม่ข่า  อ.ฝาง
196
ต.บ้านปง  อ.หางดง
197
ต.ออนใต้  อ.สันกำแพง
198
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
199
ต.เวียง  อ.ฝาง
200
ต.บ้านจันทร์  อ.แม่แจ่ม
201
ต.ป่าลาน  อ.ดอยสะเก็ด
202
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
203
ต.ดอยเต่า  อ.ดอยเต่า
204
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
205
ต.สันทราย  อ.พร้าว
206
ต.สันทราย  อ.พร้าว
207
ต.ตลาดใหญ่  อ.ดอยสะเก็ด
208
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
209
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
210
ต.บ้านหลวง  อ.แม่อาย
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.