สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1543 ราย
สถิติการเข้าใช้ 201273 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
181
ต.สันต้นหมื้อ  อ.แม่อาย
182
ต.โปงทุ่ง  อ.ดอยเต่า
183
ต.ท่ากว้าง  อ.สารภี
184
ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วาง
185
ต.เมืองก๋าย  อ.แม่แตง
186
ต.มะขุนหวาน  อ.สันป่าตอง
187
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
188
ต.ป่าแดด  อ.เมืองเชียงใหม่
189
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
190
ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง
191
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
192
ต.หนองผึ้ง  อ.สารภี
193
ต.แม่นาวาง  อ.แม่อาย
194
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย
195
ต.บ้านปง  อ.หางดง
196
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
197
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม
198
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
199
ต.ร้องวัวแดง  อ.สันกำแพง
200
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
201
ต.ต้นเปา  อ.สันกำแพง
202
ต.หางดง  อ.หางดง
203
ต.ลวงเหนือ  อ.ดอยสะเก็ด
204
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
205
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
206
ต.ฮอด  อ.ฮอด
207
ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง
208
ต.โปงทุ่ง  อ.ดอยเต่า
209
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
210
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.