สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1550 ราย
สถิติการเข้าใช้ 212791 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
181
ต.บ่อสลี  อ.ฮอด
182
ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย
183
ต.มืดกา  อ.ดอยเต่า
184
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
185
ต.บวกค้าง  อ.สันกำแพง
186
ต.หนองควาย  อ.หางดง
187
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
188
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
189
ต.ปิงโค้ง  อ.เชียงดาว
190
ต.แม่นาวาง  อ.แม่อาย
191
ต.หนองแหย่ง  อ.สันทราย
192
ต.บ้านปง  อ.หางดง
193
ต.ทุ่งหลวง  อ.พร้าว
194
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
195
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
196
ต.เขื่อนผาก  อ.พร้าว
197
ต.สันปูเลย  อ.ดอยสะเก็ด
198
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
199
ต.มืดกา  อ.ดอยเต่า
200
ต.ป่าแดด  อ.เมืองเชียงใหม่
201
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
202
ต.หนองป่าครั่ง  อ.เมืองเชียงใหม่
203
ต.แม่ตื่น  อ.อมก๋อย
204
ต.ช่างเคิ่ง  อ.แม่แจ่ม
205
ต.หายยา  อ.เมืองเชียงใหม่
206
ต.ทาเหนือ  กิ่งอ.แม่ออน
207
ต.หางดง  อ.ฮอด
208
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
209
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
210
ต.แม่ตื่น  อ.อมก๋อย
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.