สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1569 ราย
สถิติการเข้าใช้ 241073 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
181
ต.แม่คะ  อ.ฝาง
182
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
183
ต.แม่แฝก  อ.สันทราย
184
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
185
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
186
ต.ท่าศาลา  อ.เมืองเชียงใหม่
187
ต.สบแม่ข่า  อ.หางดง
188
ต.มะขุนหวาน  อ.สันป่าตอง
189
ต.ท่าผา  อ.แม่แจ่ม
190
ต.น้ำแพร่  อ.พร้าว
191
ต.ป่าแดด  อ.เมืองเชียงใหม่
192
ต.ป่าตุ้ม  อ.พร้าว
193
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
194
ต.เมืองนะ  อ.เชียงดาว
195
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
196
ต.พระสิงห์  อ.เมืองเชียงใหม่
197
ต.แม่ข่า  อ.ฝาง
198
ต.ช่างเคิ่ง  อ.แม่แจ่ม
199
ต.แม่ศึก  อ.แม่แจ่ม
200
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
201
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
202
ต.ฮอด  อ.ฮอด
203
ต.บ้านโป่ง  อ.พร้าว
204
ต.ดอยเต่า  อ.ดอยเต่า
205
ต.สันป่ายาง  อ.แม่แตง
206
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
207
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
208
ต.บ้านแอ่น  อ.ดอยเต่า
209
ต.บ้านช้าง  อ.แม่แตง
210
ต.สันทราย  อ.สารภี
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.