สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1550 ราย
สถิติการเข้าใช้ 212446 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
781
ต.หนองแฝก  อ.สารภี
782
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
783
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
784
ต.ท่าวังพร้าว  อ.สันป่าตอง
785
ต.ท่าตอน  อ.แม่อาย
786
ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
787
ต.สันกำแพง  อ.สันกำแพง
788
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
789
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
790
ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
791
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
792
ต.ท่าวังพร้าว  อ.สันป่าตอง
793
ต.ม่อนจอง  อ.อมก๋อย
794
ต.สบแม่ข่า  อ.หางดง
795
ต.แม่ปั๋ง  อ.พร้าว
796
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
797
ต.หายยา  อ.เมืองเชียงใหม่
798
ต.สง่าบ้าน  อ.ดอยสะเก็ด
799
ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง
800
ต.แม่งอน  อ.ฝาง
801
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
802
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
803
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
804
ต.ดอยแก้ว  อ.จอมทอง
805
ต.แม่งอน  อ.ฝาง
806
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
807
ต.เมืองก๋าย  อ.แม่แตง
808
ต.หนองผึ้ง  อ.สารภี
809
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
810
ต.เมืองคอง  อ.เชียงดาว
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.