สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5958 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
781
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
782
ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง
783
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
784
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
785
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
786
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
787
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
788
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
789
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
790
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
791
ต.ช่างเคิ่ง  อ.แม่แจ่ม
792
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
793
ต.ศรีภูมิ  อ.เมืองเชียงใหม่
794
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
795
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
796
ต.ช้างคลาน  อ.เมืองเชียงใหม่
797
ต.เขื่อนผาก  อ.พร้าว
798
ต.ดอยแก้ว  อ.จอมทอง
799
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
800
ต.แม่แฝก  อ.สันทราย
801
ต.ห้วยทราย  อ.แม่ริม
802
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
803
ต.สันติสุข  กิ่งอ.ดอยหล่อ
804
ต.แม่นาวาง  อ.แม่อาย
805
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
806
ต.ท่าวังพร้าว  อ.สันป่าตอง
807
ต.ออนกลาง  กิ่งอ.แม่ออน
808
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
809
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
810
ต.ป่าตัน  อ.เมืองเชียงใหม่
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.