สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1505 ราย
สถิติการเข้าใช้ 190993 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
781
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
782
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
783
ต.แม่นาวาง  อ.แม่อาย
784
ต.หนองแหย่ง  อ.สันทราย
785
ต.ห้วยทราย  อ.สันกำแพง
786
ต.สันผีเสื้อ  อ.เมืองเชียงใหม่
787
ต.ตลาดขวัญ  อ.ดอยสะเก็ด
788
ต.สันป่ายาง  อ.แม่แตง
789
ต.สันทราย  อ.ฝาง
790
ต.แม่ข่า  อ.ฝาง
791
ต.ท่ากว้าง  อ.สารภี
792
ต.เปียงหลวง  อ.เวียงแหง
793
ต.ช่อแล  อ.แม่แตง
794
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
795
ต.ป่าแดด  อ.เมืองเชียงใหม่
796
ต.สันนาเม็ง  อ.สันทราย
797
ต.ปิงโค้ง  อ.เชียงดาว
798
ต.ปิงโค้ง  อ.เชียงดาว
799
ต.หนองควาย  อ.หางดง
800
ต.แม่แฝกใหม่  อ.สันทราย
801
ต.สบโขง  อ.อมก๋อย
802
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
803
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม
804
ต.สันป่ายาง  อ.แม่แตง
805
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
806
ต.โปงทุ่ง  อ.ดอยเต่า
807
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
808
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
809
ต.แม่คะ  อ.ฝาง
810
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.