สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1548 ราย
สถิติการเข้าใช้ 207202 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
781
ต.ดอยเต่า  อ.ดอยเต่า
782
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
783
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม
784
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
785
ต.สันพระเนตร  อ.สันทราย
786
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
787
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
788
ต.หนองหาร  อ.สันทราย
789
ต.ป่าเมี่ยง  อ.ดอยสะเก็ด
790
ต.ช้างม่อย  อ.เมืองเชียงใหม่
791
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
792
ต.หนองแหย่ง  อ.สันทราย
793
ต.ท่าผา  อ.แม่แจ่ม
794
ต.ป่าเมี่ยง  อ.ดอยสะเก็ด
795
ต.ดอยแก้ว  อ.จอมทอง
796
ต.ยั้งเมิน  อ.สะเมิง
797
ต.แม่แวน  อ.พร้าว
798
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
799
ต.หนองผึ้ง  อ.สารภี
800
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด
801
ต.ออนใต้  อ.สันกำแพง
802
ต.บ้านปง  อ.หางดง
803
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
804
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
805
ต.ทาเหนือ  กิ่งอ.แม่ออน
806
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
807
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม
808
ต.ป่าเมี่ยง  อ.ดอยสะเก็ด
809
ต.หนองแฝก  อ.สารภี
810
ต.บ้านทับ  อ.แม่แจ่ม
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.