สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1569 ราย
สถิติการเข้าใช้ 241064 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
781
ต.แม่เหียะ  อ.เมืองเชียงใหม่
782
ต.หนองป่าครั่ง  อ.เมืองเชียงใหม่
783
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
784
ต.เมืองเล็น  อ.สันทราย
785
ต.แม่สูน  อ.ฝาง
786
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
787
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
788
ต.สารภี  อ.สารภี
789
ต.เทพเสด็จ  อ.ดอยสะเก็ด
790
ต.สันกลาง  อ.สันป่าตอง
791
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
792
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
793
ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย
794
ต.แม่นาวาง  อ.แม่อาย
795
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
796
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย
797
ต.แม่สอย  อ.จอมทอง
798
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
799
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
800
ต.แม่สาว  อ.แม่อาย
801
ต.ขุนคง  อ.หางดง
802
ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
803
ต.โหล่งขอด  อ.พร้าว
804
ต.วัดเกต  อ.เมืองเชียงใหม่
805
ต.ช้างเผือก  อ.เมืองเชียงใหม่
806
ต.สันติสุข  กิ่งอ.ดอยหล่อ
807
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
808
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
809
ต.สันป่าเปา  อ.สันทราย
810
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.