สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1544 ราย
สถิติการเข้าใช้ 201915 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
781
ต.ป่าลาน  อ.ดอยสะเก็ด
782
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
783
ต.โปงทุ่ง  อ.ดอยเต่า
784
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
785
ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง
786
ต.แม่หอพระ  อ.แม่แตง
787
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
788
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
789
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
790
ต.ริมใต้  อ.แม่ริม
791
ต.โหล่งขอด  อ.พร้าว
792
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด
793
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
794
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
795
ต.แม่สอย  อ.จอมทอง
796
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
797
ต.ท่าวังพร้าว  อ.สันป่าตอง
798
ต.แม่สาว  อ.แม่อาย
799
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
800
ต.บ้านหลวง  อ.แม่อาย
801
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
802
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
803
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
804
ต.ทุ่งรวงทอง  อ.แม่วาง
805
ต.สันนาเม็ง  อ.สันทราย
806
ต.เทพเสด็จ  อ.ดอยสะเก็ด
807
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
808
ต.สบแม่ข่า  อ.หางดง
809
ต.ป่าเมี่ยง  อ.ดอยสะเก็ด
810
ต.ขุนคง  อ.หางดง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.