สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1547 ราย
สถิติการเข้าใช้ 207378 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
661
ต.สันผีเสื้อ  อ.เมืองเชียงใหม่
662
ต.เปียงหลวง  อ.เวียงแหง
663
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
664
ต.ช้างคลาน  อ.เมืองเชียงใหม่
665
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
666
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย
667
ต.กื้ดช้าง  อ.แม่แตง
668
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
669
ต.หนองหาร  อ.สันทราย
670
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
671
ต.เทพเสด็จ  อ.ดอยสะเก็ด
672
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
673
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
674
ต.ศรีภูมิ  อ.เมืองเชียงใหม่
675
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
676
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
677
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
678
ต.ห้วยแก้ว  กิ่งอ.แม่ออน
679
ต.บ้านเป้า  อ.แม่แตง
680
ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง
681
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
682
ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย
683
ต.สันมหาพน  อ.แม่แตง
684
ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย
685
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
686
ต.ป่าแดด  อ.เมืองเชียงใหม่
687
ต.แม่โป่ง  อ.ดอยสะเก็ด
688
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
689
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
690
ต.แม่สอย  อ.จอมทอง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.