สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1567 ราย
สถิติการเข้าใช้ 240550 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
661
ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย
662
ต.แม่แดด  อ.แม่แจ่ม
663
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
664
ต.ทุ่งข้าวพวง  อ.เชียงดาว
665
ต.แม่ศึก  อ.แม่แจ่ม
666
ต.โปงทุ่ง  อ.ดอยเต่า
667
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม
668
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
669
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
670
ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง
671
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
672
ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วาง
673
ต.ดอยแก้ว  อ.จอมทอง
674
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
675
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
676
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
677
ต.ป่าไหน่  อ.พร้าว
678
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
679
ต.ป่าบง  อ.สารภี
680
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
681
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
682
ต.เมืองก๋าย  อ.แม่แตง
683
ต.เมืองคอง  อ.เชียงดาว
684
ต.บ้านเป้า  อ.แม่แตง
685
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
686
ต.บ้านเป้า  อ.แม่แตง
687
ต.ป่าลาน  อ.ดอยสะเก็ด
688
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
689
ต.ช่อแล  อ.แม่แตง
690
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.