สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1555 ราย
สถิติการเข้าใช้ 217830 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
661
ต.หางดง  อ.หางดง
662
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
663
ต.แม่งอน  อ.ฝาง
664
ต.ปางหินฝน  อ.แม่แจ่ม
665
ต.สันทราย  อ.ฝาง
666
ต.เมืองก๋าย  อ.แม่แตง
667
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
668
ต.ออนเหนือ  กิ่งอ.แม่ออน
669
ต.แม่เหียะ  อ.เมืองเชียงใหม่
670
ต.แม่ศึก  อ.แม่แจ่ม
671
ต.สันทราย  อ.ฝาง
672
ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง
673
ต.หนองควาย  อ.หางดง
674
ต.เมืองก๋าย  อ.แม่แตง
675
ต.สันพระเนตร  อ.สันทราย
676
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
677
ต.เทพเสด็จ  อ.ดอยสะเก็ด
678
ต.บ้านปง  อ.หางดง
679
ต.กื้ดช้าง  อ.แม่แตง
680
ต.แม่สาว  อ.แม่อาย
681
ต.ท่ากว้าง  อ.สารภี
682
ต.สันมหาพน  อ.แม่แตง
683
ต.ตลาดขวัญ  อ.ดอยสะเก็ด
684
ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง
685
ต.ท่าวังพร้าว  อ.สันป่าตอง
686
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
687
ต.ป่าตุ้ม  อ.พร้าว
688
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
689
ต.สบแม่ข่า  อ.หางดง
690
ต.พระสิงห์  อ.เมืองเชียงใหม่
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.