สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1543 ราย
สถิติการเข้าใช้ 201275 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
661
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
662
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
663
ต.ป่าเมี่ยง  อ.ดอยสะเก็ด
664
ต.หนองควาย  อ.หางดง
665
ต.ชมภู  อ.สารภี
666
ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง
667
ต.ดอยแก้ว  อ.จอมทอง
668
ต.แม่คือ  อ.ดอยสะเก็ด
669
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย
670
ต.ตลาดขวัญ  อ.ดอยสะเก็ด
671
ต.สันกลาง  อ.สันกำแพง
672
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
673
ต.หางดง  อ.ฮอด
674
ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว
675
ต.ตลาดขวัญ  อ.ดอยสะเก็ด
676
ต.ท่าวังพร้าว  อ.สันป่าตอง
677
ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วาง
678
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
679
ต.แม่ทะลบ  อ.ไชยปราการ
680
ต.ชมภู  อ.สารภี
681
ต.ดอยเต่า  อ.ดอยเต่า
682
ต.หางดง  อ.ฮอด
683
ต.นาคอเรือ  อ.ฮอด
684
ต.ม่อนจอง  อ.อมก๋อย
685
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
686
ต.มืดกา  อ.ดอยเต่า
687
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
688
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
689
ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง
690
ต.เทพเสด็จ  อ.ดอยสะเก็ด
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.