สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5958 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
661
ต.ท่ากว้าง  อ.สารภี
662
ต.แม่โป่ง  อ.ดอยสะเก็ด
663
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
664
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
665
ต.แม่ตื่น  อ.อมก๋อย
666
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
667
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
668
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
669
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
670
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด
671
ต.ออนเหนือ  กิ่งอ.แม่ออน
672
ต.กองแขก  อ.แม่แจ่ม
673
ต.แม่ทะลบ  อ.ไชยปราการ
674
ต.ทุ่งหลวง  อ.พร้าว
675
ต.สันทราย  อ.พร้าว
676
ต.แม่แฝกใหม่  อ.สันทราย
677
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
678
ต.ช้างเผือก  อ.เมืองเชียงใหม่
679
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
680
ต.บ้านจันทร์  อ.แม่แจ่ม
681
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม
682
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
683
ต.สันทราย  อ.สารภี
684
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
685
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
686
ต.สันนาเม็ง  อ.สันทราย
687
ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง
688
ต.แม่ศึก  อ.แม่แจ่ม
689
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
690
ต.สันผีเสื้อ  อ.เมืองเชียงใหม่
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.