สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1557 ราย
สถิติการเข้าใช้ 224776 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
661
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
662
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
663
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
664
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
665
ต.แม่คือ  อ.ดอยสะเก็ด
666
ต.ช้างเผือก  อ.เมืองเชียงใหม่
667
ต.สารภี  อ.สารภี
668
ต.หนองแหย่ง  อ.สันทราย
669
ต.เทพเสด็จ  อ.ดอยสะเก็ด
670
ต.แม่นาวาง  อ.แม่อาย
671
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
672
ต.สำราญราษฎร์  อ.ดอยสะเก็ด
673
ต.แม่แดด  อ.แม่แจ่ม
674
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
675
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
676
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
677
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
678
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
679
ต.ท่าศาลา  อ.เมืองเชียงใหม่
680
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
681
ต.สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง
682
ต.ชมภู  อ.สารภี
683
ต.หนองจ๊อม  อ.สันทราย
684
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
685
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด
686
ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง
687
ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วาง
688
ต.หนองแหย่ง  อ.สันทราย
689
ต.ดอนแก้ว  อ.สารภี
690
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.