สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1505 ราย
สถิติการเข้าใช้ 190993 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
661
ต.ร้องวัวแดง  อ.สันกำแพง
662
ต.เหมืองแก้ว  อ.แม่ริม
663
ต.ม่อนจอง  อ.อมก๋อย
664
ต.ออนใต้  อ.สันกำแพง
665
ต.เขื่อนผาก  อ.พร้าว
666
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
667
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
668
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
669
ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว
670
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
671
ต.สันติสุข  กิ่งอ.ดอยหล่อ
672
ต.นาคอเรือ  อ.ฮอด
673
ต.บ้านโป่ง  อ.พร้าว
674
ต.ทุ่งรวงทอง  อ.แม่วาง
675
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
676
ต.หนองบัว  อ.ไชยปราการ
677
ต.ปางหินฝน  อ.แม่แจ่ม
678
ต.แม่หอพระ  อ.แม่แตง
679
ต.แม่หอพระ  อ.แม่แตง
680
ต.สันทราย  อ.พร้าว
681
ต.ท่าเดื่อ  อ.ดอยเต่า
682
ต.บ่อสลี  อ.ฮอด
683
ต.ม่อนปิ่น  อ.ฝาง
684
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
685
ต.หางดง  อ.ฮอด
686
ต.แช่ช้าง  อ.สันกำแพง
687
ต.วัดเกต  อ.เมืองเชียงใหม่
688
ต.ริมเหนือ  อ.แม่ริม
689
ต.แม่โป่ง  อ.ดอยสะเก็ด
690
ต.ขัวมุง  อ.สารภี
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.