สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1547 ราย
สถิติการเข้าใช้ 207335 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
511
ต.แม่ฮ้อยเงิน  อ.ดอยสะเก็ด
512
ต.แม่แดด  อ.แม่แจ่ม
513
ต.แม่ทะลบ  อ.ไชยปราการ
514
ต.สันติสุข  กิ่งอ.ดอยหล่อ
515
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
516
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
517
ต.เทพเสด็จ  อ.ดอยสะเก็ด
518
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
519
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
520
ต.สันปูเลย  อ.ดอยสะเก็ด
521
ต.บ่อสลี  อ.ฮอด
522
ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง
523
ต.ออนใต้  อ.สันกำแพง
524
ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง
525
ต.บ่อแก้ว  อ.สะเมิง
526
ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง
527
ต.สันผักหวาน  อ.หางดง
528
ต.ออนใต้  อ.สันกำแพง
529
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
530
ต.โปงทุ่ง  อ.ดอยเต่า
531
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
532
ต.หายยา  อ.เมืองเชียงใหม่
533
ต.โปงทุ่ง  อ.ดอยเต่า
534
ต.บ้านปง  อ.หางดง
535
ต.บ้านตาล  อ.ฮอด
536
ต.แม่สา  อ.แม่ริม
537
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
538
ต.สันทราย  อ.พร้าว
539
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
540
ต.สารภี  อ.สารภี
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.