สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1505 ราย
สถิติการเข้าใช้ 190993 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
511
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
512
ต.ทุ่งรวงทอง  อ.แม่วาง
513
ต.ท่าตอน  อ.แม่อาย
514
ต.หนองหาร  อ.สันทราย
515
ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด
516
ต.แม่โป่ง  อ.ดอยสะเก็ด
517
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
518
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
519
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
520
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม
521
ต.ม่อนจอง  อ.อมก๋อย
522
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
523
ต.เขื่อนผาก  อ.พร้าว
524
ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย
525
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
526
ต.มะขุนหวาน  อ.สันป่าตอง
527
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
528
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
529
ต.ดอยเต่า  อ.ดอยเต่า
530
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
531
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
532
ต.เมืองเล็น  อ.สันทราย
533
ต.ป่าป้อง  อ.ดอยสะเก็ด
534
ต.เขื่อนผาก  อ.พร้าว
535
ต.เมืองนะ  อ.เชียงดาว
536
ต.ดอยเต่า  อ.ดอยเต่า
537
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
538
ต.บงตัน  อ.ดอยเต่า
539
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
540
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.