สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1569 ราย
สถิติการเข้าใช้ 241073 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
511
ต.ปิงโค้ง  อ.เชียงดาว
512
ต.ลวงเหนือ  อ.ดอยสะเก็ด
513
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
514
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
515
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
516
ต.ไชยสถาน  อ.สารภี
517
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
518
ต.ปงตำ  อ.ไชยปราการ
519
ต.หนองผึ้ง  อ.สารภี
520
ต.สันทราย  อ.สารภี
521
ต.แม่แวน  อ.พร้าว
522
ต.สันต้นหมื้อ  อ.แม่อาย
523
ต.มะขุนหวาน  อ.สันป่าตอง
524
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
525
ต.สันติสุข  กิ่งอ.ดอยหล่อ
526
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
527
ต.ดอนแก้ว  อ.สารภี
528
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
529
ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
530
ต.กองแขก  อ.แม่แจ่ม
531
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
532
ต.สบแม่ข่า  อ.หางดง
533
ต.มืดกา  อ.ดอยเต่า
534
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
535
ต.ดอยแก้ว  อ.จอมทอง
536
ต.ทรายมูล  อ.สันกำแพง
537
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
538
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
539
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
540
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.