สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5958 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
511
ต.กื้ดช้าง  อ.แม่แตง
512
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
513
ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด
514
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
515
ต.บวกค้าง  อ.สันกำแพง
516
ต.เวียง  อ.ฝาง
517
ต.ท่าผา  อ.แม่แจ่ม
518
ต.บวกค้าง  อ.สันกำแพง
519
ต.สันทราย  อ.พร้าว
520
ต.เขื่อนผาก  อ.พร้าว
521
ต.แม่โป่ง  อ.ดอยสะเก็ด
522
ต.หนองผึ้ง  อ.สารภี
523
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
524
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
525
ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง
526
ต.ช่างเคิ่ง  อ.แม่แจ่ม
527
ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด
528
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
529
ต.ช่อแล  อ.แม่แตง
530
ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด
531
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
532
ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง
533
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
534
ต.บ้านปง  อ.หางดง
535
ต.แม่สาว  อ.แม่อาย
536
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
537
ต.บวกค้าง  อ.สันกำแพง
538
ต.ออนกลาง  กิ่งอ.แม่ออน
539
ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง
540
ต.ท่าตอน  อ.แม่อาย
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.