สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1557 ราย
สถิติการเข้าใช้ 220736 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
511
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
512
ต.ป่าตัน  อ.เมืองเชียงใหม่
513
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
514
ต.มืดกา  อ.ดอยเต่า
515
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย
516
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
517
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
518
ต.แม่ศึก  อ.แม่แจ่ม
519
ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง
520
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
521
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
522
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
523
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
524
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
525
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
526
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
527
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
528
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
529
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
530
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
531
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด
532
ต.แม่เหียะ  อ.เมืองเชียงใหม่
533
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
534
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
535
ต.ฮอด  อ.ฮอด
536
ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
537
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
538
ต.เมืองเล็น  อ.สันทราย
539
ต.หางดง  อ.ฮอด
540
ต.ม่อนปิ่น  อ.ฝาง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.