สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1550 ราย
สถิติการเข้าใช้ 212794 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
511
ต.ท่าผา  อ.แม่แจ่ม
512
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
513
ต.หนองควาย  อ.หางดง
514
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
515
ต.นาคอเรือ  อ.ฮอด
516
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
517
ต.ป่าเมี่ยง  อ.ดอยสะเก็ด
518
ต.หนองบัว  อ.ไชยปราการ
519
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
520
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
521
ต.แม่ตื่น  อ.อมก๋อย
522
ต.สันทราย  อ.สารภี
523
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย
524
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
525
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
526
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
527
ต.แม่สอย  อ.จอมทอง
528
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
529
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
530
ต.สันต้นหมื้อ  อ.แม่อาย
531
ต.ปิงโค้ง  อ.เชียงดาว
532
ต.ม่อนจอง  อ.อมก๋อย
533
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
534
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
535
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
536
ต.ช้างม่อย  อ.เมืองเชียงใหม่
537
ต.สันทราย  อ.พร้าว
538
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
539
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
540
ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.