สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1543 ราย
สถิติการเข้าใช้ 201273 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
511
ต.บวกค้าง  อ.สันกำแพง
512
ต.สบโขง  อ.อมก๋อย
513
ต.บ่อแก้ว  อ.สะเมิง
514
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
515
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
516
ต.ช้างคลาน  อ.เมืองเชียงใหม่
517
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
518
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
519
ต.ขัวมุง  อ.สารภี
520
ต.หางดง  อ.ฮอด
521
ต.ช้างเผือก  อ.เมืองเชียงใหม่
522
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
523
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
524
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
525
ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง
526
ต.เวียง  อ.ฝาง
527
ต.หางดง  อ.หางดง
528
ต.หางดง  อ.ฮอด
529
ต.แม่งอน  อ.ฝาง
530
ต.เวียง  อ.ฝาง
531
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
532
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
533
ต.บ้านปง  อ.หางดง
534
ต.สำราญราษฎร์  อ.ดอยสะเก็ด
535
ต.กองแขก  อ.แม่แจ่ม
536
ต.แม่เหียะ  อ.เมืองเชียงใหม่
537
ต.แม่สอย  อ.จอมทอง
538
ต.เทพเสด็จ  อ.ดอยสะเก็ด
539
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
540
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.