สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1526 ราย
สถิติการเข้าใช้ 194066 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
691
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
692
ต.ป่าไหน่  อ.พร้าว
693
ต.ยางเปียง  อ.อมก๋อย
694
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
695
ต.ช้างม่อย  อ.เมืองเชียงใหม่
696
ต.หารแก้ว  อ.หางดง
697
ต.ดอยแก้ว  อ.จอมทอง
698
ต.หนองตอง  อ.หางดง
699
ต.ยางเปียง  อ.อมก๋อย
700
ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วาง
701
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
702
ต.เมืองคอง  อ.เชียงดาว
703
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
704
ต.ป่าเมี่ยง  อ.ดอยสะเก็ด
705
ต.ห้วยทราย  อ.แม่ริม
706
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
707
ต.แม่คะ  อ.ฝาง
708
ต.ช้างเผือก  อ.เมืองเชียงใหม่
709
ต.ม่อนจอง  อ.อมก๋อย
710
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
711
ต.หารแก้ว  อ.หางดง
712
ต.สันติสุข  กิ่งอ.ดอยหล่อ
713
ต.สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง
714
ต.ปางหินฝน  อ.แม่แจ่ม
715
ต.เหมืองแก้ว  อ.แม่ริม
716
ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง
717
ต.แม่แฝกใหม่  อ.สันทราย
718
ต.แม่หอพระ  อ.แม่แตง
719
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
720
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.