สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1557 ราย
สถิติการเข้าใช้ 224776 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
691
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
692
ต.ป่าบง  อ.สารภี
693
ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง
694
ต.แม่แฝก  อ.สันทราย
695
ต.สันทราย  อ.สารภี
696
ต.บ้านทับ  อ.แม่แจ่ม
697
ต.ออนใต้  อ.สันกำแพง
698
ต.สันติสุข  กิ่งอ.ดอยหล่อ
699
ต.บ้านปง  อ.หางดง
700
ต.ออนกลาง  กิ่งอ.แม่ออน
701
ต.ออนใต้  อ.สันกำแพง
702
ต.ดอยเต่า  อ.ดอยเต่า
703
ต.สันกำแพง  อ.สันกำแพง
704
ต.หนองบัว  อ.ไชยปราการ
705
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
706
ต.เวียง  อ.พร้าว
707
ต.ออนใต้  อ.สันกำแพง
708
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
709
ต.บ้านปง  อ.หางดง
710
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม
711
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
712
ต.บ้านหลวง  อ.แม่อาย
713
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
714
ต.หางดง  อ.ฮอด
715
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
716
ต.สันผีเสื้อ  อ.เมืองเชียงใหม่
717
ต.หารแก้ว  อ.หางดง
718
ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย
719
ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย
720
ต.ป่าป้อง  อ.ดอยสะเก็ด
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.