สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1544 ราย
สถิติการเข้าใช้ 201989 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
691
ต.มะขามหลวง  อ.สันป่าตอง
692
ต.บงตัน  อ.ดอยเต่า
693
ต.สันทราย  อ.สารภี
694
ต.แม่หอพระ  อ.แม่แตง
695
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
696
ต.หางดง  อ.ฮอด
697
ต.สันป่ายาง  อ.แม่แตง
698
ต.แม่หอพระ  อ.แม่แตง
699
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
700
ต.แม่สอย  อ.จอมทอง
701
ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว
702
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
703
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
704
ต.เวียง  อ.ฝาง
705
ต.ท่ากว้าง  อ.สารภี
706
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
707
ต.นาคอเรือ  อ.ฮอด
708
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
709
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
710
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
711
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
712
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
713
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
714
ต.แม่ปั๋ง  อ.พร้าว
715
ต.หางดง  อ.ฮอด
716
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
717
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
718
ต.แม่ปั๋ง  อ.พร้าว
719
ต.แม่สอย  อ.จอมทอง
720
ต.บ้านตาล  อ.ฮอด
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.