สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1547 ราย
สถิติการเข้าใช้ 207378 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
691
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
692
ต.แม่สอย  อ.จอมทอง
693
ต.นาคอเรือ  อ.ฮอด
694
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
695
ต.แม่โป่ง  อ.ดอยสะเก็ด
696
ต.สันมหาพน  อ.แม่แตง
697
ต.ป่าเมี่ยง  อ.ดอยสะเก็ด
698
ต.ดอนแก้ว  อ.สารภี
699
ต.ป่าเมี่ยง  อ.ดอยสะเก็ด
700
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
701
ต.เขื่อนผาก  อ.พร้าว
702
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
703
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
704
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
705
ต.สันทราย  อ.สารภี
706
ต.กื้ดช้าง  อ.แม่แตง
707
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
708
ต.มืดกา  อ.ดอยเต่า
709
ต.กื้ดช้าง  อ.แม่แตง
710
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
711
ต.แม่หอพระ  อ.แม่แตง
712
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
713
ต.บงตัน  อ.ดอยเต่า
714
ต.นาคอเรือ  อ.ฮอด
715
ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว
716
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
717
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
718
ต.วัดเกต  อ.เมืองเชียงใหม่
719
ต.มะขุนหวาน  อ.สันป่าตอง
720
ต.ป่าบง  อ.สารภี
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.