สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270142 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5958 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
691
ต.ท่ากว้าง  อ.สารภี
692
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
693
ต.แม่หอพระ  อ.แม่แตง
694
ต.ป่าเมี่ยง  อ.ดอยสะเก็ด
695
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
696
ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
697
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
698
ต.ปงตำ  อ.ไชยปราการ
699
ต.ชมภู  อ.สารภี
700
ต.สำราญราษฎร์  อ.ดอยสะเก็ด
701
ต.ยางเปียง  อ.อมก๋อย
702
ต.พระสิงห์  อ.เมืองเชียงใหม่
703
ต.สันกลาง  อ.สันป่าตอง
704
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
705
ต.บ้านปง  อ.หางดง
706
ต.โหล่งขอด  อ.พร้าว
707
ต.แจ่มหลวง  อ.แม่แจ่ม
708
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
709
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
710
ต.สันมหาพน  อ.แม่แตง
711
ต.สันกำแพง  อ.สันกำแพง
712
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
713
ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด
714
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
715
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
716
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
717
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
718
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
719
ต.ป่าแดด  อ.เมืองเชียงใหม่
720
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.