สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1555 ราย
สถิติการเข้าใช้ 217830 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
691
ต.ป่าไหน่  อ.พร้าว
692
ต.หนองจ๊อม  อ.สันทราย
693
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
694
ต.ป่าบง  อ.สารภี
695
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
696
ต.บ้านเป้า  อ.แม่แตง
697
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
698
ต.สำราญราษฎร์  อ.ดอยสะเก็ด
699
ต.ดอนแก้ว  อ.สารภี
700
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
701
ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
702
ต.หารแก้ว  อ.หางดง
703
ต.ฮอด  อ.ฮอด
704
ต.ขุนคง  อ.หางดง
705
ต.บวกค้าง  อ.สันกำแพง
706
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
707
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
708
ต.ช้างเผือก  อ.เมืองเชียงใหม่
709
ต.หนองป่าครั่ง  อ.เมืองเชียงใหม่
710
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
711
ต.ช่างเคิ่ง  อ.แม่แจ่ม
712
ต.ท่าวังพร้าว  อ.สันป่าตอง
713
ต.เขื่อนผาก  อ.พร้าว
714
ต.แม่ปั๋ง  อ.พร้าว
715
ต.หนองบัว  อ.ไชยปราการ
716
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
717
ต.ป่าลาน  อ.ดอยสะเก็ด
718
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
719
ต.ร้องวัวแดง  อ.สันกำแพง
720
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.