สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1567 ราย
สถิติการเข้าใช้ 240555 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
691
ต.สันปูเลย  อ.ดอยสะเก็ด
692
ต.สันนาเม็ง  อ.สันทราย
693
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
694
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
695
ต.หนองบัว  อ.ไชยปราการ
696
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
697
ต.ขุนคง  อ.หางดง
698
ต.บ่อแก้ว  อ.สะเมิง
699
ต.ป่าแดด  อ.เมืองเชียงใหม่
700
ต.บ่อแก้ว  อ.สะเมิง
701
ต.ม่อนจอง  อ.อมก๋อย
702
ต.ม่อนปิ่น  อ.ฝาง
703
ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
704
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
705
ต.ไชยสถาน  อ.สารภี
706
ต.แม่หอพระ  อ.แม่แตง
707
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
708
ต.หนองบัว  อ.ไชยปราการ
709
ต.หางดง  อ.ฮอด
710
ต.บ่อแก้ว  อ.สะเมิง
711
ต.สันมหาพน  อ.แม่แตง
712
ต.หนองบัว  อ.ไชยปราการ
713
ต.แม่โป่ง  อ.ดอยสะเก็ด
714
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
715
ต.หนองหาร  อ.สันทราย
716
ต.สันป่าเปา  อ.สันทราย
717
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
718
ต.สันป่ายาง  อ.แม่แตง
719
ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วาง
720
ต.ยางเปียง  อ.อมก๋อย
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.