สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1,745 ราย
สถิติการเข้าใช้ 300,049 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
691
ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง
692
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
693
ต.ห้วยแก้ว  กิ่งอ.แม่ออน
694
ต.หารแก้ว  อ.หางดง
695
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
696
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
697
ต.เทพเสด็จ  อ.ดอยสะเก็ด
698
ต.ช่างเคิ่ง  อ.แม่แจ่ม
699
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
700
ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง
701
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
702
ต.ท่าศาลา  อ.เมืองเชียงใหม่
703
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
704
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
705
ต.สันติสุข  กิ่งอ.ดอยหล่อ
706
ต.บ้านตาล  อ.ฮอด
707
ต.ท่าตอน  อ.แม่อาย
708
ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว
709
ต.บ้านจันทร์  อ.แม่แจ่ม
710
ต.เทพเสด็จ  อ.ดอยสะเก็ด
711
ต.ขุนคง  อ.หางดง
712
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
713
ต.ป่าไหน่  อ.พร้าว
714
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
715
ต.แจ่มหลวง  อ.แม่แจ่ม
716
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
717
ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง
718
ต.หางดง  อ.ฮอด
719
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
720
ต.ท่าวังพร้าว  อ.สันป่าตอง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.