สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1526 ราย
สถิติการเข้าใช้ 194066 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
271
ต.โปงทุ่ง  อ.ดอยเต่า
272
ต.แม่โป่ง  อ.ดอยสะเก็ด
273
ต.หายยา  อ.เมืองเชียงใหม่
274
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
275
ต.แม่ข่า  อ.ฝาง
276
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
277
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
278
ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง
279
ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง
280
ต.เขื่อนผาก  อ.พร้าว
281
ต.สันติสุข  กิ่งอ.ดอยหล่อ
282
ต.แม่งอน  อ.ฝาง
283
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
284
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
285
ต.แม่งอน  อ.ฝาง
286
ต.หนองหาร  อ.สันทราย
287
ต.ตลาดใหญ่  อ.ดอยสะเก็ด
288
ต.โปงทุ่ง  อ.ดอยเต่า
289
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
290
ต.แม่เหียะ  อ.เมืองเชียงใหม่
291
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
292
ต.ปางหินฝน  อ.แม่แจ่ม
293
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
294
ต.ชมภู  อ.สารภี
295
ต.แม่เหียะ  อ.เมืองเชียงใหม่
296
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
297
ต.บ้านปง  อ.หางดง
298
ต.กื้ดช้าง  อ.แม่แตง
299
ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง
300
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.