สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1,716 ราย
สถิติการเข้าใช้ 306,520 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
271
ต.ฮอด  อ.ฮอด
272
ต.บ่อแก้ว  อ.สะเมิง
273
ต.แม่งอน  อ.ฝาง
274
ต.เวียง  อ.ฝาง
275
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
276
ต.แม่ทา  กิ่งอ.แม่ออน
277
ต.หนองตอง  อ.หางดง
278
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
279
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
280
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
281
ต.บ้านปง  อ.หางดง
282
ต.แจ่มหลวง  อ.แม่แจ่ม
283
ต.หนองบัว  อ.ไชยปราการ
284
ต.สันติสุข  กิ่งอ.ดอยหล่อ
285
ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว
286
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
287
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
288
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
289
ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด
290
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม
291
ต.มะขุนหวาน  อ.สันป่าตอง
292
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
293
ต.แม่แวน  อ.พร้าว
294
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
295
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
296
ต.ฮอด  อ.ฮอด
297
ต.เมืองคอง  อ.เชียงดาว
298
ต.สันทราย  อ.สารภี
299
ต.หนองบัว  อ.ไชยปราการ
300
ต.ขุนคง  อ.หางดง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.