สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1547 ราย
สถิติการเข้าใช้ 207378 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
271
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
272
ต.โหล่งขอด  อ.พร้าว
273
ต.ท่าตอน  อ.แม่อาย
274
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
275
ต.ท่ากว้าง  อ.สารภี
276
ต.ร้องวัวแดง  อ.สันกำแพง
277
ต.แม่ทา  กิ่งอ.แม่ออน
278
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
279
ต.แม่โป่ง  อ.ดอยสะเก็ด
280
ต.ท่าตอน  อ.แม่อาย
281
ต.หนองผึ้ง  อ.สารภี
282
ต.สันผีเสื้อ  อ.เมืองเชียงใหม่
283
ต.เขื่อนผาก  อ.พร้าว
284
ต.แม่ปั๋ง  อ.พร้าว
285
ต.สารภี  อ.สารภี
286
ต.เวียง  อ.ฝาง
287
ต.แม่ตื่น  อ.อมก๋อย
288
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
289
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
290
ต.ป่าแดด  อ.เมืองเชียงใหม่
291
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
292
ต.วัดเกต  อ.เมืองเชียงใหม่
293
ต.มะขามหลวง  อ.สันป่าตอง
294
ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
295
ต.ไชยสถาน  อ.สารภี
296
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
297
ต.สำราญราษฎร์  อ.ดอยสะเก็ด
298
ต.หางดง  อ.ฮอด
299
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
300
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.