สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1567 ราย
สถิติการเข้าใช้ 240555 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
271
ต.ดอนแก้ว  อ.สารภี
272
ต.สันปูเลย  อ.ดอยสะเก็ด
273
ต.หนองหาร  อ.สันทราย
274
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
275
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
276
ต.สบแม่ข่า  อ.หางดง
277
ต.แช่ช้าง  อ.สันกำแพง
278
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
279
ต.บ้านโป่ง  อ.พร้าว
280
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
281
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
282
ต.บ่อสลี  อ.ฮอด
283
ต.หนองผึ้ง  อ.สารภี
284
ต.หางดง  อ.ฮอด
285
ต.บวกค้าง  อ.สันกำแพง
286
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
287
ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง
288
ต.แช่ช้าง  อ.สันกำแพง
289
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด
290
ต.กื้ดช้าง  อ.แม่แตง
291
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
292
ต.แม่ศึก  อ.แม่แจ่ม
293
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
294
ต.สันกลาง  อ.สันกำแพง
295
ต.สันกลาง  อ.สันป่าตอง
296
ต.ดอยหล่อ  กิ่งอ.ดอยหล่อ
297
ต.น้ำแพร่  อ.หางดง
298
ต.ช่อแล  อ.แม่แตง
299
ต.สันทรายหลวง  อ.สันทราย
300
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.