สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1557 ราย
สถิติการเข้าใช้ 224776 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
271
ต.หนองควาย  อ.หางดง
272
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
273
ต.กื้ดช้าง  อ.แม่แตง
274
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
275
ต.แม่ทา  กิ่งอ.แม่ออน
276
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม
277
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
278
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
279
ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง
280
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
281
ต.แม่ทา  กิ่งอ.แม่ออน
282
ต.บ้านแอ่น  อ.ดอยเต่า
283
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
284
ต.บ่อสลี  อ.ฮอด
285
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
286
ต.บ้านตาล  อ.ฮอด
287
ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง
288
ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง
289
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
290
ต.บ้านตาล  อ.ฮอด
291
ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด
292
ต.หนองหาร  อ.สันทราย
293
ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว
294
ต.แม่สอย  อ.จอมทอง
295
ต.บ้านหลวง  อ.แม่อาย
296
ต.สง่าบ้าน  อ.ดอยสะเก็ด
297
ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
298
ต.สันกลาง  อ.สันกำแพง
299
ต.สันกลาง  อ.สันป่าตอง
300
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.