สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270142 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5958 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
271
ต.เมืองก๋าย  อ.แม่แตง
272
ต.ร้องวัวแดง  อ.สันกำแพง
273
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
274
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
275
ต.ต้นเปา  อ.สันกำแพง
276
ต.ม่อนปิ่น  อ.ฝาง
277
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
278
ต.ชมภู  อ.สารภี
279
ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี
280
ต.สันมหาพน  อ.แม่แตง
281
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
282
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
283
ต.ฮอด  อ.ฮอด
284
ต.ยางเปียง  อ.อมก๋อย
285
ต.สบแม่ข่า  อ.หางดง
286
ต.หารแก้ว  อ.หางดง
287
ต.ทาเหนือ  กิ่งอ.แม่ออน
288
ต.สันมหาพน  อ.แม่แตง
289
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
290
ต.หนองตอง  อ.หางดง
291
ต.เขื่อนผาก  อ.พร้าว
292
ต.บ่อสลี  อ.ฮอด
293
ต.สันกลาง  อ.สันกำแพง
294
ต.บ้านโป่ง  อ.พร้าว
295
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
296
ต.ดอยเต่า  อ.ดอยเต่า
297
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
298
ต.ตลาดใหญ่  อ.ดอยสะเก็ด
299
ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี
300
ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.