สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1544 ราย
สถิติการเข้าใช้ 201989 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
271
ต.ขุนคง  อ.หางดง
272
ต.แม่สาว  อ.แม่อาย
273
ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด
274
ต.หนองตอง  อ.หางดง
275
ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง
276
ต.เมืองคอง  อ.เชียงดาว
277
ต.ปิงโค้ง  อ.เชียงดาว
278
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
279
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
280
ต.ทรายมูล  อ.สันกำแพง
281
ต.สันมหาพน  อ.แม่แตง
282
ต.เมืองคอง  อ.เชียงดาว
283
ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง
284
ต.หนองตอง  อ.หางดง
285
ต.แม่แฝก  อ.สันทราย
286
ต.เขื่อนผาก  อ.พร้าว
287
ต.นาคอเรือ  อ.ฮอด
288
ต.ป่าไหน่  อ.พร้าว
289
ต.ตลาดขวัญ  อ.ดอยสะเก็ด
290
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
291
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
292
ต.ช่างเคิ่ง  อ.แม่แจ่ม
293
ต.แม่สอย  อ.จอมทอง
294
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
295
ต.ออนกลาง  กิ่งอ.แม่ออน
296
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง
297
ต.สันป่ายาง  อ.แม่แตง
298
ต.ปงตำ  อ.ไชยปราการ
299
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
300
ต.หนองตอง  อ.หางดง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.