สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1555 ราย
สถิติการเข้าใช้ 217830 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
271
ต.บ้านทับ  อ.แม่แจ่ม
272
ต.มะขามหลวง  อ.สันป่าตอง
273
ต.สันต้นหมื้อ  อ.แม่อาย
274
ต.ปิงโค้ง  อ.เชียงดาว
275
ต.หนองแหย่ง  อ.สันทราย
276
ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง
277
ต.โปงทุ่ง  อ.ดอยเต่า
278
ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย
279
ต.เวียง  อ.ฝาง
280
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
281
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
282
ต.เทพเสด็จ  อ.ดอยสะเก็ด
283
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
284
ต.แจ่มหลวง  อ.แม่แจ่ม
285
ต.สันโป่ง  อ.แม่ริม
286
ต.ฮอด  อ.ฮอด
287
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
288
ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย
289
ต.บ้านปง  อ.หางดง
290
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
291
ต.แม่ฮ้อยเงิน  อ.ดอยสะเก็ด
292
ต.มะขุนหวาน  อ.สันป่าตอง
293
ต.หนองป่าครั่ง  อ.เมืองเชียงใหม่
294
ต.บ้านหลวง  อ.แม่อาย
295
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
296
ต.บ้านปง  อ.หางดง
297
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
298
ต.ฮอด  อ.ฮอด
299
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
300
ต.หางดง  อ.ฮอด
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.