สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1,745 ราย
สถิติการเข้าใช้ 323,045 ครั้ง
 


 
ข้อมูล อบจ./อบต./ทต. ในจังหวัดเชียงใหม่
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 212 รายการ
NO
ชื่อสถานที่
ที่อยู่ จังหวัด
แผนที่
1
เชิงดอย  ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
2
เชิงดอย  ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
3
เชียงดาว  เชียงดาว เชียงใหม่
4
เชียงดาว  เชียงดาว เชียงใหม่
5
เทพเสด็จ  ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
6
เปียงหลวง  เวียงแหง เชียงใหม่
7
เมืองเล็น  สันทราย เชียงใหม่
8
เมืองแหง  เวียงแหง เชียงใหม่
9
เมืองก๋าย  แม่แตง เชียงใหม่
10
เมืองคอง  เชียงดาว เชียงใหม่
11
เมืองงาย  เชียงดาว เชียงใหม่
12
เมืองงาย  เชียงดาว เชียงใหม่
13
เมืองนะ  เชียงดาว เชียงใหม่
14
เวียง  ฝาง เชียงใหม่
15
เวียง  พร้าว เชียงใหม่
16
เวียง  ฝาง เชียงใหม่
17
เหมืองแก้ว  แม่ริม เชียงใหม่
18
แจ่มหลวง  กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
19
แช่ช้าง  สันกำแพง เชียงใหม่
20
แม่เหียะ  เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
21
แม่แดด  กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
22
แม่แตง  แม่แตง เชียงใหม่
23
แม่แฝก  สันทราย เชียงใหม่
24
แม่แฝกใหม่  สันทราย เชียงใหม่
25
แม่แรม  แม่ริม เชียงใหม่
26
แม่แวน  พร้าว เชียงใหม่
27
แม่โป่ง  ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
28
แม่ก๊า  สันป่าตอง เชียงใหม่
29
แม่ข่า  ฝาง เชียงใหม่
30
แม่ข่า  ฝาง เชียงใหม่
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.