ยื่นชำระค่าธรรมเนียมโรงแรมและภาษีน้ำมัน ข้อกฏหมาย เอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ
 
 

สถิติการจัดเก็บภาษีรายได้
ปีงบประมาณ 2561ยื่นชำระภาษีออนไลน์

ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

ข้อมูล อบจ./อบต./ทต. ในจังหวัดเชียงใหม่

ค้นหาสถานที่
ข้อมูลทั้งหมด 213 รายการ
NO
ชื่อสถานที่
ที่อยู่ จังหวัด
แผนที่
1
กองแขก  แม่แจ่ม เชียงใหม่
2
กึ้ดช้าง  แม่แตง เชียงใหม่
3
ข่วงเปา  จอมทอง เชียงใหม่
4
ขัวมุง  สารภี เชียงใหม่
5
ขี้เหล็ก  แม่ริม เชียงใหม่
6
ขี้เหล็ก  แม่แตง เชียงใหม่
7
ขุนคง  หางดง เชียงใหม่
8
เขื่อนผาก  พร้าว เชียงใหม่
9
แจ่มหลวง  กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
10
ชมภู  สารภึ เชียงใหม่
11
ช่างเคิ่ง  แม่แจ่ม เชียงใหม่
12
ช่างเคิ่ง  แม่แจ่ม เชียงใหม่
13
ช้างเผือก  เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
14
ช้างเผือก  เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
15
ช้างเผือก  เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
16
ช้างม่อย  เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
17
เชิงดอย  ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
18
เชิงดอย  ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
19
เชียงดาว  เชียงดาว เชียงใหม่
20
เชียงดาว  เชียงดาว เชียงใหม่
21
แช่ช้าง  สันกำแพง เชียงใหม่
22
ไชยสถาน  สารภี เชียงใหม่
23
ดอนแก้ว  สารภี เชียงใหม่
24
ดอนแก้ว  แม่ริม เชียงใหม่
25
ดอนแก้ว  จอมทอง เชียงใหม่
26
ดอนเปา  แม่วาง เชียงใหม่
27
ดอยเต่า  ดอยเต่า เชียงใหม่
28
ดอยหล่อ  ดอยหล่อ เชียงใหม่
29
ต้นเปา  สันกำแพง เชียงใหม่
30
ตลาดขวัญ  ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2554-2555
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร.053-
226830 ระบบทะเบียนพาณิชย์
พัฒนาระบบโด
SA IT SOLUTIONS,