สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1526 ราย
สถิติการเข้าใช้ 194004 ครั้ง
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวง
ที่ตั้ง 333 ม.3 ถ. แม่จา-เปียงหลวง   ต.เปียงหลวง  อ.เวียงแหง  จ.เชียงใหม่  50350
เบอร์โทรศัพท์ 053 -049075 แฟ็กซ์ 053 049075
Website www.piangluang.go.th
Email
รายละเอียด
ส่วนการศึกษา โทร.053 049075 ต่อ 13

กองคลัง โทร. 053 049075 ต่อ 19

กองโยธา โทร. 053 049075 ต่อ 14

สถานบันการเงิน โทร. 053 049075 ต่อ 12

 
แผนที่


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.