สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1,744 ราย
สถิติการเข้าใช้ 300,043 ครั้ง
 


 
เทศบาลตำบลเมืองงาย
ที่ตั้ง 312 หมู่ที่ 4 ถนนแม่ข้อน-นาห   ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่  50170
เบอร์โทรศัพท์ แฟ็กซ์ 053-375631
Website http://www.muangngai.go.th
Email local.muangngay@gmail.com
รายละเอียด
สำนักปลัด 053-375513 ต่อ 201

กองคลัง 053-375513 ต่อ 302

กองช่าง 053-375513 ต่อ 404

กองสาธารณสุข 053-375513 ต่อ 401

ส่วนการศึกษา 053-375513 ต่อ 402

vintage tag heuer autavia imitation watches

reliable omega constellation replica watches

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.