สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
ที่ตั้ง 290 หมู่ที่ 4   ต.แม่แวน  อ.พร้าว  จ.เชียงใหม่  50190
เบอร์โทรศัพท์ แฟ็กซ์ 053-017091
Website http://www.maewanphrao.go.th
Email mw@maewanphrao.go.th
รายละเอียด
สำนักปลัด 053-017090

กองคลัง 053-017091

ส่วนโยธา 053-017144

ส่วนการศึกษา 053-017113

graceful omega de ville copy watches

breitling premier fake uk for sale

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.