สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270142 ครั้ง
 


 
เทศบาลตำบลแม่แตง
ที่ตั้ง 123 หมู่ที่ 3   ต.แม่แตง  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่  50330
เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 053-470050 แฟ็กซ์ 053-470050 ต่อ 18
Website www.Maetanglocal.go.th
Email -
รายละเอียด
กองคลัง 053-470050

กองช่าง 053-470050

กองการศึกษา 053-470050


professional panerai submersible copy watches

blue hands replica cartier watches
 
แผนที่


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.