สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
ข้อมูล อบจ./อบต./ทต. ในจังหวัดเชียงใหม่
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 213 รายการ
NO
ชื่อสถานที่
ที่อยู่ จังหวัด
แผนที่
61
กึ้ดช้าง  แม่แตง เชียงใหม่
62
ข่วงเปา  จอมทอง เชียงใหม่
63
ขัวมุง  สารภี เชียงใหม่
64
ขี้เหล็ก  แม่ริม เชียงใหม่
65
ขี้เหล็ก  แม่แตง เชียงใหม่
66
ขุนคง  หางดง เชียงใหม่
67
ชมภู  สารภึ เชียงใหม่
68
ช่างเคิ่ง  แม่แจ่ม เชียงใหม่
69
ช่างเคิ่ง  แม่แจ่ม เชียงใหม่
70
ช้างเผือก  เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
71
ช้างเผือก  เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
72
ช้างเผือก  เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
73
ช้างม่อย  เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
74
ดอนเปา  แม่วาง เชียงใหม่
75
ดอนแก้ว  แม่ริม เชียงใหม่
76
ดอนแก้ว  สารภี เชียงใหม่
77
ดอนแก้ว  จอมทอง เชียงใหม่
78
ดอยเต่า  ดอยเต่า เชียงใหม่
79
ดอยหล่อ  ดอยหล่อ เชียงใหม่
80
ต้นเปา  สันกำแพง เชียงใหม่
81
ตลาดใหญ่  ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
82
ตลาดขวัญ  ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
83
ท่าเดื่อ  ดอยเต่า เชียงใหม่
84
ท่าเดื่อ  ดอยเต่า เชียงใหม่
85
ทาเหนือ  แม่ออน เชียงใหม่
86
ท่ากว้าง  สารภี เชียงใหม่
87
ท่าตอน  แม่อาย เชียงใหม่
88
ท่าผา  แม่แจ่ม เชียงใหม่
89
ท่าวังตาล  สารภี เชียงใหม่
90
ท่าวังพร้าว  สันป่าตอง เชียงใหม่
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.