สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ่มหลวง
ที่ตั้ง 95 หมู่ที่ 6   ต.แจ่มหลวง  อ.กัลยาณิวัฒนา  จ.เชียงใหม่  58130
เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 089-2655712 แฟ็กซ์ -
Website www.jamluang.go.th
Email sao.jamluang@gmail.com
รายละเอียด
ส่วนการคลัง 098-7499041
ส่วนการศึกษา 085-6212063
ส่วนโยธา 088-6664004
 
แผนที่


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.