สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
ที่ตั้ง 1 หมู่ที่ 6   ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่  50120
เบอร์โทรศัพท์ แฟ็กซ์ 053-837432 ต่อ 15
Website http://www.Maekha.org.ac.th
Email abt.Maekha.@hotmail.com
รายละเอียด
สำนักปลัด 053-837432 ต่อ 12

กองคลัง 053-837432 ต่อ 13

กองช่าง 053-837432 ต่อ 14

กองการศึกษา 053-837432 ต่อ 12

ส่วนสวัสดิการสังคม 053-837432 ต่อ 16

uk rolex air-king fake in discount

precise omega constellation replica watches uk

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.