สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
เทศบาลตำบลแม่แฝก
ที่ตั้ง 194 หมู่ 8 ถ.สันทราย-พร้าว   ต.แม่แฝก  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่  50210
เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 053-849043 ต่อ 26 แฟ็กซ์ 053-849043 ต่อ 12
Website www.Maefag.go.th
Email Maefeak@hotmail.com
รายละเอียด
กองคลัง 053- 849043 ต่อ 11

กองช่าง 053-849043 ต่อ 22

กองสาธารณสุข 053-849043 ต่อ 13
robust omega speedmaster copy watches

tag heuer formula 1 copy for men
 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.