สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1,739 ราย
สถิติการเข้าใช้ 316,854 ครั้ง
 


 
เทศบาลตำบลแม่ข่า
ที่ตั้ง 330 หมุ่ที่ 4 ถนนโชตนา   ต.แม่ข่า  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่  50110
เบอร์โทรศัพท์ แฟ็กซ์ 053-884894 ต่อ 18
Website http://www.maekha.go.th
Email info@maekha.go.th
รายละเอียด
สำนักปลัด 053-884917 ต่อ 12

กองคลัง 053-884917 ต่อ 13

กองช่าง 053-884917 ต่อ 14

กองสาธารณสุข 053-884917 ต่อ 15

กองการศึกษา 053-884917 ต่อ 16


precious rolex day-date knockoff watches

valuable uk omega replica watches
 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.