สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270142 ครั้ง
 


 
ข้อมูล อบจ./อบต./ทต. ในจังหวัดเชียงใหม่
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 213 รายการ
NO
ชื่อสถานที่
ที่อยู่ จังหวัด
แผนที่
151
ริมใต้  แม่ริม เชียงใหม่
152
ลวงเหนือ  ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
153
ศรีดงเย็น  ไชยปราการ เชียงใหม่
154
สง่าบ้าน  ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
155
สบเตี๊ยะ  จอมทอง เชียงใหม่
156
สบเปิง  แม่แตง เชียงใหม่
157
สบแม่ข่า  หางดง เชียงใหม่
158
สบโขง  อมก๋อย เชียงใหม่
159
สองแคว  ดอยหล่อ เชียงใหม่
160
สะเมิงเหนือ  สะเมิง เชียงใหม่
161
สะเมิงใต้  สะเมิง เชียงใหม่
162
สะลวง  แม่ริม เชียงใหม่
163
สันโป่ง  แม่ริม เชียงใหม่
164
สันกลาง  สันป่าตอง เชียงใหม่
165
สันกลาง  สันกำแพง เชียงใหม่
166
สันกำแพง  สันกำแพง เชียงใหม่
167
สันกำแพง  สันกำแพง เชียงใหม่
168
สันต้นหมื้อ  แม่อาย เชียงใหม่
169
สันทราย  พร้าว เชียงใหม่
170
สันทราย  ฝาง เชียงใหม่
171
สันทราย  สารภี เชียงใหม่
172
สันทรายน้อย  สันทราย เชียงใหม่
173
สันนาเม็ง  สันทราย เชียงใหม่
174
สันป่าเปา  สันทราย เชียงใหม่
175
สันป่ายาง  แม่แตง เชียงใหม่
176
สันปูเลย  ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
177
สันผักหวาน  หางดง เชียงใหม่
178
สันผีเสื้อ  เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
179
สันพระเนตร  สันทราย เชียงใหม่
180
สันมหาพน  แม่แตง เชียงใหม่
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.