สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
เทศบาลตำบลเมืองนะ
ที่ตั้ง 80 หมู่ที่ 7 ถนนแม่ข้อน-นาหวาย   ต.เมืองนะ  อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่  50170
เบอร์โทรศัพท์ แฟ็กซ์ 053-045087
Website http://www.muangna.com
Email muangnac@muangna.com
รายละเอียด
สำนักปลัด 053-045082-3 ต่อ 12
กองคลัง 053-045082-3 ต่อ 13
กองช่าง 053-045082-3 ต่อ 14
กองการศึกษา 053-045082-3 ต่อ 18
 
แผนที่


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.