สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
เทศบาลตำบลเวียงฝาง
ที่ตั้ง 4 หมู่ที่ 14   ต.เวียง  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่  50110
เบอร์โทรศัพท์ แฟ็กซ์ 053-452044
Website http://www.wiangfang.tombon.net
Email W๔๕๒0๑๑@hotmail.com
รายละเอียด
สำนักปลัด 053-452011 ต่อ 101
กองคลัง 053-452011 ต่อ 109 ,120
กองช่าง 053-452011 ต่อ 110
กองสาธารณสุข 053-452011 ต่อ 116
กองการศึกษา 053-452011 ต่อ 106
กองสวัสดิการสังคม 053-452011 ต่อ 105
สถานธนานุบาล 053-452011 ต่อ 119
 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.