สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
ข้อมูล อบจ./อบต./ทต. ในจังหวัดเชียงใหม่
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 213 รายการ
NO
ชื่อสถานที่
ที่อยู่ จังหวัด
แผนที่
91
ท่าศาลา  เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
92
ทุ่งข้าวพวง  เชียงดาว เชียงใหม่
93
ทุ่งต้อม  สันป่าตอง เชียงใหม่
94
ทุ่งปี้  แม่วาง เชียงใหม่
95
ทุ่งรวงทอง  แม่วาง เชียงใหม่
96
ทุ่งสะโตก  สันป่าตอง เชียงใหม่
97
นาเกียน  อมก๋อย เชียงใหม่
98
น้ำแพร่  หางดง เชียงใหม่
99
น้ำแพร่  พร้าว เชียงใหม่
100
น้ำบ่อหลวง  สันป่าตอง เชียงใหม่
101
บงตัน  ดอยเต่า เชียงใหม่
102
บวกค้าง  สันกำแพง เชียงใหม่
103
บ่อแก้ว  สะเมิง เชียงใหม่
104
บ่อสลี  ฮอด เชียงใหม่
105
บ่อหลวง  ฮอด เชียงใหม่
106
บ้านเป้า  แม่แตง เชียงใหม่
107
บ้านแปะ  จอมทอง เชียงใหม่
108
บ้านแม  สันป่าตอง เชียงใหม่
109
บ้านแหวน  หางดง เชียงใหม่
110
บ้านแอ่น  ดอยเต่า เชียงใหม่
111
บ้านโป่ง  พร้าว เชียงใหม่
112
บ้านกลาง  สันป่าตอง เชียงใหม่
113
บ้านกลาง  สันป่าตอง เชียงใหม่
114
บ้านกาด  แม่วาง เชียงใหม่
115
บ้านกาด  แม่วาง เชียงใหม่
116
บ้านจันทร์  กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
117
บ้านช้าง  แม่แตง เชียงใหม่
118
บ้านตาล  ฮอด เชียงใหม่
119
บ้านทับ  แม่แจ่ม เชียงใหม่
120
บ้านปง  หางดง เชียงใหม่
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.