สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
เทศบาลตำบลเชิงดอย
ที่ตั้ง 242/1 หมู่ที่ 12   ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่  
เบอร์โทรศัพท์ แฟ็กซ์ 053-865079
Website http://www.cheongdoi.go.th
Email Cherngdoi.go.th@gmail.com
รายละเอียด
กองคลัง 053-104900 ต่อ 23

กองช่าง 053-104900 ต่อ 25

กองการศึกษา 053-104900 ต่อ 24

กองสาธารณสุข 053-104900 ต่อ 26

สำนักปลัด 053-104900 ต่อ 11


classic iwc replica watches

roman numerals copy cartier uk
 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.