สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1,745 ราย
สถิติการเข้าใช้ 300,046 ครั้ง
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
ที่ตั้ง 666 หมู่ที่ 3   ต.เวียง  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่  50110
เบอร์โทรศัพท์ แฟ็กซ์ 053-382670
Website http://www.wiangfang.org
Email wiangfang@hotmail.com
รายละเอียด
สำนักปลัด 053-382670
กองคลัง 053-451032
 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.