สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
ข้อมูล อบจ./อบต./ทต. ในจังหวัดเชียงใหม่
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 213 รายการ
NO
ชื่อสถานที่
ที่อยู่ จังหวัด
แผนที่
31
แม่ข่า  ฝาง เชียงใหม่
32
แม่คะ  ฝาง เชียงใหม่
33
แม่คือ  ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
34
แม่งอน  ฝาง เชียงใหม่
35
แม่ตื่น  อมก๋อย เชียงใหม่
36
แม่ทะลบ  ไชยปราการ เชียงใหม่
37
แม่ทา  แม่ออน เชียงใหม่
38
แม่นะ  เชียงดาว เชียงใหม่
39
แม่นาจร  แม่แจ่ม เชียงใหม่
40
แม่นาวาง  แม่อาย เชียงใหม่
41
แม่ปั๋ง  พร้าว เชียงใหม่
42
แม่ปูคา  สันกำแพง เชียงใหม่
43
แม่วิน  แม่วาง เชียงใหม่
44
แม่ศึก  แม่แจ่ม เชียงใหม่
45
แม่สอย  จอมทอง เชียงใหม่
46
แม่สา  แม่ริม เชียงใหม่
47
แม่สาบ  สะเมิง เชียงใหม่
48
แม่สาว  แม่อาย เชียงใหม่
49
แม่สูน  ฝาง เชียงใหม่
50
แม่หอพระ  แม่แตง เชียงใหม่
51
แม่อาย  แม่อาย เชียงใหม่
52
แม่อาย  แม่อาย เชียงใหม่
53
แม่ฮ้อยเงิน  ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
54
แสนไห  เวียงแหง เชียงใหม่
55
โป่งแยง  แม่ริม เชียงใหม่
56
โปงทุ่ง  ดอยเต่า เชียงใหม่
57
โป่งน้ำร้อน  ฝาง เชียงใหม่
58
โหล่งขอด  พร้าว เชียงใหม่
59
ไชยสถาน  สารภี เชียงใหม่
60
กองแขก  แม่แจ่ม เชียงใหม่
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.