สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
ข้อมูล อบจ./อบต./ทต. ในจังหวัดเชียงใหม่
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 213 รายการ
NO
ชื่อสถานที่
ที่อยู่ จังหวัด
แผนที่
181
สารภี  สารภี เชียงใหม่
182
สำราญราษฎร์  ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
183
สุเทพ  เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
184
หนองแก๋ว  หางดง เชียงใหม่
185
หนองแฝก  สารภี เชียงใหม่
186
หนองแหย่ง  สันทราย เชียงใหม่
187
หนองควาย  หางดง เชียงใหม่
188
หนองจ๊อม  สันทราย เชียงใหม่
189
หนองตอง  หางดง เชียงใหม่
190
หนองบัว  ไชยปราการ เชียงใหม่
191
หนองป่าครั่ง  เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
192
หนองผึ้ง  สารภี เชียงใหม่
193
หนองหอย  เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
194
หนองหาร  สันทราย เชียงใหม่
195
หนองหาร  สันทราย เชียงใหม่
196
ห้วยแก้ว  แม่ออน เชียงใหม่
197
ห้วยทราย  สันกำแพง เชียงใหม่
198
ห้วยทราย  แม่ริม เชียงใหม่
199
หางดง  หางดง เชียงใหม่
200
หางดง  หางดง เชียงใหม่
201
หางดง  ฮอด เชียงใหม่
202
หางดง  ฮอด เชียงใหม่
203
หารแก้ว  หางดง เชียงใหม่
204
อมก๋อย  อมก๋อย เชียงใหม่
205
อมก๋อย  อมก๋อย เชียงใหม่
206
ออนเหนือ  แม่ออน เชียงใหม่
207
ออนใต้  สันกำแพง เชียงใหม่
208
ออนใต้  สันกำแพง เชียงใหม่
209
ออนกลาง  แม่ออน เชียงใหม่
210
อินทขิล  แม่แตง เชียงใหม่
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.