สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270142 ครั้ง
 


 
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
ที่ตั้ง 333หมู่ที่4ถนนเชียงใหม่-พร้าว   ต.เวียง  อ.พร้าว  จ.เชียงใหม่  50190
เบอร์โทรศัพท์ แฟ็กซ์ 053-475025 ต่อ 17
Website http://www.wiangphrao.go.th
Email wiangphrao@hotmail.c0m
รายละเอียด
สำนักปลัด 053-475025 ต่อ 11

กองคลัง 053-475025 ต่อ 25

กองช่าง 053-475025 ต่อ 23

กองสาธารณสุข 053-475025 ต่อ 22


exquisite jaeger-lecoultre copy watches

panerai replica at low price
 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.