สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
เทศบาลเมืองแม่เหียะ
ที่ตั้ง 194 หมู่ที่ 7   ต.แม่เหียะ  อ.เมืองเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่  50000
เบอร์โทรศัพท์ แฟ็กซ์ 053-805183
Website http://www.maehia.go.th
Email citymaehia@gmail.com
รายละเอียด
สำนักปลัด 053-276491 ต่อ 113

กองคลัง 053-276491 ต่อ 206

กองสวัสดิการสังคม 053-276491 ต่อ 602

กองสาธารณสุข 053-276491 ต่อ 403

กองการศึกษา 053-276491 ต่อ 503

กองวิชาการและแผนงาน 053-276491 ต่อ 115

กองช่าง 053-276491 ต่อ 301


bold panerai replica watches

popular breitling superocean imitation watches
 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.